Przegląd rachunku Shopify

Twoje rachunki znajdują się na stronie Rozliczenie w panelu administracyjnym Shopify. Strona Rozliczenie zawiera przegląd ostatnich rachunków. Możesz kliknąć ostatni rachunek, aby wyświetlić szczegółowy rachunek lub pobrać rachunek do swoich akt.

Właściciel sklepu i pracownicy z uprawnieniem Wyświetlaj rozliczenia i odbieraj e-maile z rozliczeniami otrzymują pocztą elektroniczną rachunki wraz z powiadomieniami o rozliczeniach.

Waluta rachunku Shopify

Ze względów księgowych większość rachunków Shopify jest rozliczana w dolarach amerykańskich. Sprzedawcy w niektórych krajach mogą być otrzymywać rachunki w lokalnej walucie.

Opłaty na rachunku Shopify

Twój rachunek może zawierać kilka typów opłat. Oto najczęstsze typy opłat:

 • Subskrypcja pokazuje opłatę za plan subskrypcji Shopify Twojego sklepu. Jeśli przełączysz swój sklep na niższy plan subskrypcji w ciągu cyklu rozliczeniowego, w tej sekcji zostanie zastosowany kredyt subskrypcyjny.
 • Sekcja Aplikacje zawiera opłaty za aplikacje powiązane z rachunkiem. Opłaty za aplikacje są określane przez programistę aplikacji. Programiści aplikacji mogą pobierać opłaty za aplikacje w formie opłat okresowych, opłat za użytkowanie lub opłat jednorazowych. Jeśli masz problem z opłatą za aplikację, skontaktuj się z programistą w celu uzyskania pomocy.
 • Sekcja Wysyłka zawiera opłaty za etykiety wysyłkowe i korekty dokonane podczas cyklu rozliczeniowego.
 • Sekcja Opłaty transakcyjne zawiera opłaty transakcyjne powiązane z rachunkiem. Opłaty transakcyjne są naliczane, jeśli nie korzystasz z Shopify Payments.

Suma częściowa rachunku, opłaty podatkowe i suma pojawiają się na dole rachunku.

Szczegółowy rachunek w formacie PDF

Możesz pobrać szczegółową wersję każdego rachunku w formacie PDF. Twój rachunek jest podzielony na dwie główne sekcje:

 • przegląd opłat
 • szczegółowe zestawienie wszystkich opłat

Przegląd pokazuje całkowitą kwotę rachunku i sposób jego podziału na subskrypcję, aplikacje, inne opłaty i podatki. Możesz wyświetlać okresy rozliczeniowe i inne szczegóły, takie jak nazwa sklepu, metoda płatności, rodzaje opłat i inne. Przegląd zawiera uwagi dotyczące ważnych czynności związanych z rachunkiem, takich jak zbliżająca się płatność, która jest wymagana, lub jeśli mieszkasz w regionie lub kraju, w którym musisz uwzględnić podatek VAT z tytułu odwrotnego obciążenia.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 2. Wybierz ostatni rachunek.

 3. Kliknij opcję Pobierz.

Cykle rozliczeniowe

Cykl rozliczeniowy to okres między rachunkami. Możesz zmienić ten przedział czasu, ale nie możesz wybrać konkretnego dnia miesiąca jako dnia otrzymywania rachunku. Rachunki są wystawiane w strefie czasowej UTC.

Shopify ma kilka różnych cykli rozliczeniowych:

Cykle rozliczeniowe Shopify
Nazwa cyklu rozliczeniowego Czas trwania cyklu rozliczeniowego
Cykl rozliczeniowy subskrypcji 30 dni lub 1 rok
Cykl rozliczeniowy aplikacji 30 dni

Typy opłat

W Shopify występują zarówno opłaty okresowe, jak i jednorazowe. Ważne jest zapoznanie się z różnymi opłatami okresowymi lub jednorazowymi, które mogą pojawić się na rachunkach. Jednorazowe opłaty, takie jak opłaty za rejestrację domeny lub zakup szablonu, pojawiają się na osobnym rachunku.

Typy opłat okresowych

Następujące typy opłat okresowych mogą występować na standardowym rachunku miesięcznym:

Opłaty jednorazowe

Możesz otrzymywać indywidualne rachunki za następujące typy jednorazowych opłat:

Podatki

Jeśli Twoja firma znajduje się w jurysdykcji kanadyjskiej lub amerykańskiej, w której firma Shopify prowadzi działalność, wówczas firma Shopify jest prawnie zobowiązana do naliczenia odpowiednich podatków od Twojej subskrypcji. Ponadto, dokonywana jest kalkulacja podatków na podstawie Twojej lokalizacji.

Możesz wyświetlić podatki w osobnej pozycji na rachunku.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Podatki.

Jeśli mieszkasz w regionie, w którym firma Shopify jest zobowiązana do naliczania podatków od opłat za Twoje konto, opłaty te pojawią się na fakturze Shopify.

Progi rozliczeniowe

Oprócz miesięcznego rozliczenia subskrypcji Shopify wystawia również rachunki w trakcie miesiąca zgodnie z progami rozliczeniowymi zależnymi od planu. Progi rozliczeniowe to wartości w dolarach, które generują rozliczenie, gdy koszt działań na koncie przekracza wartość progową.

Ilekroć suma opłat transakcyjnych za usługi zewnętrznych dostawców płatności i innych zaległych opłat przekroczy próg Twojego konta otrzymasz rachunek. Miesięczne opłaty za subskrypcję są ujęte w sumach bieżących, ale nie są uwzględniane w rachunkach za przekroczenie progu.

Jeśli w bieżącym cyklu rozliczeniowym masz jakieś opłaty transakcyjne za usługi zewnętrznych dostawców płatności lub inne opłaty, próg Twojego sklepu pojawia się w sekcji Rachunki na stronie Rozliczenie w panelu administracyjnym Shopify. Jeśli nie masz opłat transakcyjnych lub innych opłat, próg Twojego sklepu nie jest wyświetlany.

Jeśli osiągniesz próg rozliczeniowy i wystawisz rachunek, możesz nadal kupować etykiety wysyłkowe, dopóki suma nie osiągnie 110% progu. Nie można dokonać kolejnych zakupów, dopóki nie zapłacisz za wystawiony rachunek. Na przykład, jeśli wartość progowa wynosi 400 $, a aktywność Twojego konta osiągnie 400 $, otrzymasz rachunek. Nadal możesz kupować etykiety wysyłkowe, dopóki aktywność Twojego konta nie osiągnie 440 $ (110% z 400 $), ale wszelkie kolejne zakupy mogą być dokonywane dopiero po zapłaceniu rachunku w wysokości 400 $.

Opłaty wywoływane przez próg rozliczeniowy pojawiają się w sekcji Historia rozliczeń na stronie Rozliczenie w panelu administracyjnym Shopify.

Zewnętrzni dostawcy płatności

Jeśli Twój sklep korzysta z usług zewnętrznego dostawcy płatności, wtedy zostajesz obciążony(-a) rachunkiem, gdy suma opłat Twojego sklepu (w tym opłat okresowych za wszelkie zainstalowane aplikacje) przekroczy jeden z progów rozliczeniowych sklepu lub na koniec 30-dniowego cyklu rozliczeniowego. Przykład:

 • Twoje konto zostanie rozliczone na koniec dnia, jeśli suma opłat transakcyjnych za usługi zewnętrznych dostawców płatności i innych zaległych opłat przekroczy dzienną kwotę progu Twojego konta.
 • Twoje konto jest rozliczane zawsze wtedy, gdy suma opłat transakcyjnych za usługi zewnętrznych dostawców płatności i innych zaległych opłat przekroczy maksymalną kwotę progu Twojego konta, czyli dwukrotność kwoty dziennego progu Twojego konta
 • Jeśli suma opłat transakcyjnych za usługi zewnętrznych dostawców płatności i innych zaległych opłat jest niższa niż Twoje progi rozliczeniowe, konto jest rozliczane na koniec 30-dniowego okresu rozliczeniowego. Jeśli zmienisz plan subskrypcji Shopify Twojego sklepu, otrzymasz rachunek za wszelkie zaległe i proporcjonalne kwoty.

Progi rozliczeniowe sklepu można wyświetlić w sekcji Rachunki na stronie Rozliczenie w panelu administracyjnym Shopify.

Twój pierwszy rachunek nie uwzględnia opłat transakcyjnych za usługi zewnętrznych dostawców płatności, ale już drugi rachunek zawiera wszystkie takie opłaty transakcyjne poniesione do tego czasu.

Shopify Payments

Jeśli Twój sklep korzysta z Shopify Payments, wtedy stawki za przetwarzanie kart kredytowych są automatycznie pobierane z Twoich zamówień. W przypadku wszelkich innych zaległych opłat, w tym opłat okresowych za wszelkie zainstalowane aplikacje, wystawiany jest rachunek, gdy suma zaległych opłat przekroczy jeden z progów rozliczeniowych sklepu lub na koniec 30-dniowego cyklu rozliczeniowego, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Progi rozliczeniowe Twojego sklepu można wyświetlić na stronie Rozliczenie w ustawieniach Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo