Metody płatności dostępne na potrzeby zarządzania rachunkami Shopify

Rachunki Shopify możesz opłacać za pomocą kilku metod płatności, których dostępność zależy od regionu.

Karty kredytowe i karty debetowe co-branded

Rachunki Shopify (jednorazowe lub cykliczne) możesz opłacać, korzystając z ważnych kart kredytowych MasterCard, Visa lub American Express. Pamiętaj, aby upewnić się, że Twoja karta kredytowa umożliwia płatności okresowe. Możesz także użyć karty debetowej co‑branded powiązanej z Mastercard, Visa lub American Express. Jeśli jednak zdecydujesz się dokonać płatności za pomocą karty debetowej co‑branded, musi ona spełniać poniższe wymagania:

  • Karta musi obsługiwać transakcje międzynarodowe.
  • Karta musi być skonfigurowana w taki sposób, aby obsługiwała transakcje okresowe.

Jeśli Twoja karta debetowa co‑branded nie spełnia tych wymagań lub jeśli nie masz co do tego pewności, skontaktuj się z instytucją finansową, która wydała kartę, aby uzyskać pomoc.

Uwagi dotyczące kart kredytowych i kart debetowych co‑branded

Zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi korzystania z kart kredytowych i kart debetowych co-branded w określonych krajach i regionach:

  • Brazylia: Jeśli przebywasz w Brazylii, musisz korzystać z międzynarodowej, a nie krajowej karty Visa lub Mastercard. Sprawdź, czy Twoja karta jest oznaczona jako Internacional.
  • Francja: We Francji musisz używać karty kredytowej lub karty debetowej z odroczoną spłatą do opłacania subskrypcji Shopify. Jeśli nie masz pewności co do typu karty, skontaktuj się ze swoim bankiem.
  • India: Jeśli przebywasz w Indiach, nie możesz używać kart RuPay do opłacania rachunków Shopify.

Shopify Balance

Jeśli masz konto Shopify Balance, możesz używać karty Shopify Balance do opłacania rachunków Shopify. Ustawiając wirtualną kartę Shopify Balance jako preferowaną metodę płatności, możesz usprawnić proces płatności bez wprowadzania danych karty.

PayPal

Inną metodą płatności za rachunki Shopify jest usługa PayPal. Niezależnie od tego, czy chodzi o płatność jednorazową czy opłatę okresową, PayPal umożliwia korzystanie z salda PayPal, kont bankowych, kart debetowych lub kart kredytowych powiązanych z kontem PayPal.

Informacje dotyczące usługi PayPal

Zapoznaj się z poniższymi informacjami na temat korzystania z usługi PayPal w określonych krajach i regionach:

  • Australia: Jeśli masz siedzibę w Australii, możesz używać usługi PayPal do opłacania rachunków Shopify tylko wtedy, gdy rozliczenie jest ustawione na USD.
  • Indie: Jeśli masz siedzibę w Indiach, nie możesz korzystać z usługi PayPal jako metody dokonywania płatności za rachunki Shopify.

Obciążenia ACH

W przypadku sklepów objętych planem Shopify Plus w Stanach Zjednoczonych z kontem bankowym w USD, które akceptuje obciążenia Automatycznej Izby Rozliczeniowej (ACH), możesz zweryfikować swoje konto, aby służyło jako główna metoda płatności. Sprawdź w swoim banku, czy Twoje konto akceptuje obciążenia ACH.

Polecenie zapłaty SEPA

Jeśli Twój sklep ma siedzibę w Niemczech lub Holandii, korzysta z planu subskrypcji innego niż Plus i używa EUR jako waluty rozliczeniowej, możesz opłacać rachunki Shopify za pomocą polecenia zapłaty SEPA. Nie jest wymagana karta kredytowa ani debetowa.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo