Dodawanie i weryfikacja danych konta bankowego

Aby dodać lub zastąpić konto bankowe, musisz najpierw wprowadzić dane konta bankowego, a następnie zweryfikować konto.

Krok 1: Dodaj lub zastąp informacje o koncie bankowym

Po dodaniu nowego konta bankowego do Shopify i kliknięciu opcji Rozpocznij weryfikację upoważniasz firmę Shopify i jej przedstawicieli do wpłacania i wypłacania małych kwot z Twojego konta bankowego za pomocą sieci Automatycznej Izby Rozliczeniowej (ACH) w celu weryfikacji i opłacania rachunków.

W ciągu od 1 do 3 dni roboczych Shopify wpłaci dwie małe kwoty (poniżej 1,00 USD) na Twoje konto bankowe. Po pojawieniu się tych wpłat na Twoim koncie możesz kontynuować weryfikację swojego konta bankowego.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Bieżący cykl rozliczeniowy kliknij opcję Edytuj profil rozliczeniowy.

 3. Dodaj lub zastąp konto bankowe:

  • Aby dodać nowe konto bankowe, kliknij opcję Dodaj metodę płatności.
  • Aby zastąpić konto bankowe, kliknij przycisk ... obok konta bankowego, a następnie kliknij opcję Zastąp.
 4. Jeśli to konieczne, w polu Typ metody płatności wybierz Konto bankowe.

 5. Wprowadź numer konta i numer routingowy dla konta bankowego, które chcesz zweryfikować.

 6. Wprowadź nazwę właściciela sklepu i określ typ konta jako Prywatne lub Firmowe.

 7. Kliknij opcję Rozpocznij weryfikację.

Krok 2: Zweryfikuj swoje konto bankowe

Po otrzymaniu wpłaty musisz zweryfikować swoje konto bankowe.

Kroki:

 1. W sekcji Metody płatności kliknij opcję Dokonaj weryfikacji.
 2. Wprowadź dwie kwoty, które zostały wpłacone na Twoje konto bankowe.
 3. Jeśli chcesz, aby zweryfikowane konto było główną metodą płatności, wybierz opcję Ustaw to konto bankowe jako moją główną metodę płatności.
 4. Kliknij opcję Dokonaj weryfikacji.

Pomyślna weryfikacja

Po udanej weryfikacji Twoje konto bankowe pojawi się w sekcji Płatności w panelu administracyjnym Shopify.

Negatywny wynik weryfikacji

Jeżeli weryfikacja nie będzie pozytywna, nad kontem bankowym, które jej nie przeszło, pojawi się komunikat informujący, że weryfikacja zakończyła się niepowodzeniem. Możesz zastąpić lub usunąć takie konto bankowe. Przed podjęciem kolejnej próby weryfikacji skontaktuj się z bankiem, aby uzyskać więcej pomocy.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo