Lägga till och verifiera bankkontoinformation

Om du vill lägga till eller ersätta ett bankkonto så måste du först ange dina bankkontouppgifter och sedan måste du verifiera kontot.

Steg 1: Lägg till eller byt ut dina bankkontouppgifter

När du lägger till ett nytt bankkonto i Shopify och klickar på Starta verifiering så godkänner du att Shopify och dess agenter sätter in och tar ut små belopp från ditt bankkonto med hjälp av ACH-nätverket (Automated Clearing House, automatiserad clearingcentral) i verifieringssyfte och för betalning av räkningar.

Inom 1 till 3 arbetsdagar kommer Shopify att sätta in två små belopp (mindre än 1,00 USD) på ditt bankkonto. Du kan fortsätta med att verifiera bankkontot efter att dessa insättningar visas på ditt konto.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Fakturering från ditt Shopify-administratörskonto.

 2. Klicka på Redigera faktureringsprofil i avsnittet Aktuell faktureringsperiod.

 3. Lägg till eller byt ett bankkonto:

  • Klicka på Lägg till betalningsmetod för att lägga till ett nytt bankkonto.
  • Klicka på de tre punkterna bredvid bankkontot och sedan på Byt ut för att byta ut ett bankkonto.
 4. Om det behövs väljer du Bankkonto från Betalningsmetod.

 5. Ange konto- och routingnummer för det bankkonto du vill verifiera.

 6. Ange butiksägarens namn och ange kontotypen som personlig eller företag.

 7. Klicka på Starta verifiering.

Steg 2: Verifiera ditt bankkonto

När du har fått insättningen så måste du verifiera bankkontot.

Steg:

 1. Klicka på Slutför verifiering i avsnittet Betalningsmetoder.
 2. Ange de två beloppen som sattes in på ditt bankkonto.
 3. Om du vill göra det verifierade kontot till din förvalda betalningsmetod markerar du rutan gör detta bankkonto till min valda betalningsmetod.
 4. Klicka på Slutför verifieringen.

Lyckad verifiering

När verifieringen har lyckats så kommer ditt bankkonto att listas i avsnittet Betalningar i din Shopify-admin.

Misslyckad verifiering

Om verifieringen misslyckas så visas ett meddelande som anger den misslyckade verifieringen. Detta meddelande visas ovanför det bankkonto vars verifiering har misslyckats. Du kan välja att ersätta eller att ta bort det bankkonto som misslyckats. Innan du försöker verifiera igen så bör du kontakta din bank för att få ytterligare hjälp.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis