Hanterar din faktureringsinformation

Faktureringsinformationen innehåller dina betalningsmetoder och din faktureringsadress. De flesta avgifter som debiteras av Shopify är återkommande betalningar som följer olika faktureringsperioder, vilka kanske inte stämmer om inte särskilda villkor uppfylls. Om du till exempel börjar med en plan med 30-dagars fakturering och installerar alla dina appar samma dag, så kommer faktureringsperioden för din plan och alla appar att vara på samma dag.

Uppdatera eller ändra betalningsmetoder

Du kan när som helst lägga till ett nytt betalningsmetodskort eller uppdatera din befintliga kortinformation i din Shopify-admin. Läs mer om tillgängliga betalningsmetoder.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Fakturering från ditt Shopify-administratörskonto.

 2. Klicka på Redigera faktureringsprofil i avsnittet Aktuell faktureringsperiod.

 3. I avsnittet Betalningsmetoder klickar du på knappen ... bredvid den betalningsmetod som du vill ändra. Sedan klickar du på Ersätt.

 4. Ange obligatorisk information i dialogrutan Ersätt kontokort.

 5. Klicka på Byt ut kontokort.

Radera en ytterligare betalningsmetod

Om du vill radera en betalningsmetod måste du ha en annan betalningsmetod arkiverad, till exempel ett kreditkort eller PayPal-konto. Om du bara har en betalningsmetod sparad kan du inte radera den.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Fakturering från ditt Shopify-administratörskonto.

 2. Klicka på Redigera faktureringsprofil i avsnittet Aktuell faktureringsperiod.

 3. I avsnittet Betalningsmetoder klickar du på de tre punkterna bredvid den betalningsmetod som du vill radera och klickar sedan på Radera.

 4. Klicka på Radera.

Lägga till en reservbetalningsmetod

När du har konfigurerat flera betalningsmetoder i Shopify-admin så konfigureras en reservbetalningsmetod automatiskt åt dig. Denna reservmetod kommer att användas om din huvudsakliga betalningsmetod inte fungerar.

Hantera primära betalningsmetoder och reservbetalningsmetoder

Om du har tre eller fler betalningsmetoder så kan du välja vilken du vill använda som ditt huvudsakliga sätt att betala och vilken du vill använda som reserv. Nedan följer exempel på vad du kan göra för att hantera dina betalningsmetoder:

 • Ange en primär betalningsmetod: Klicka på Gör den till primär för att ställa in din föredragna betalningsmetod som den huvudsakliga.
 • Ta bort en betalningsmetod: Klicka på Radera för att bli av med betalningsmetoder som du inte längre vill använda.
 • Lägg till en betalningsmetod: Klicka på Lägg till för att lägga till nya betalningsmetoder för ditt konto.

Om du bara har två betalningsmetoder så kan du växla mellan dem. Om du gör din reservbetalningsmetod till primär så kommer den ursprungliga primära betalningsmetoden automatiskt att omvandlas till en reserv.

Inkompatibilitetsöverväganden för reservbetalningsmetoder

Om du uppfyller ett eller flera av följande villkor så är funktionen att lägga till en reservbetalningsmetod inte tillgänglig för dig. Granska följande överväganden:

 • Du har planen Shopify Plus.
 • Du gör manuella betalningar.
 • Du har bara en annan betalningsmetod, vilken är ditt Shopify Balance-kort.

Ändra din faktureringsadress

Om du ändrar den adress som är kopplad till ditt kreditkort eller ett betalkort med samma varumärke ska du se till att du uppdaterar din faktureringsinformation.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Fakturering från ditt Shopify-administratörskonto.

 2. Klicka på Redigera faktureringsprofil i avsnittet Aktuell faktureringsperiod.

 3. I avsnittet Betalningsmetoder klickar du på knappen ... bredvid den betalningsmetod med kontokort eller samvarumärkt betalkort som du vill ändra. Sedan klickar du på Ersätt.

 4. Ange obligatorisk information, inklusive din nya faktureringsadress.

 5. Klicka på Byt ut kontokort.

Uppdatera din faktureringsperiod

Faktureringsperioden, eller faktureringscykeln, syftar på tidsintervallet mellan räkningar och är vanligtvis inställd på 30 dagar som standard. Du måste vara butiksägare eller personal med behörigheten Hantera plan för att kunna uppdatera faktureringsperioden och göra den längre eller kortare. Du kan inte välja vilken dag i månaden du får räkningen.

Överväganden gällande att ändra faktureringsperiod

Granska följande överväganden för att uppdatera din faktureringsperiod:

 • Längre faktureringsperiod: Om alternativet är tillgängligt för din plan kan du få rabatt genom att godkänna en längre faktureringsperiod. Du kan dock inte välja vilken dag i månaden du får fakturan.
 • Kortare faktureringsperiod: Om du väljer att byta från årlig till månatlig fakturering förlorar du alla funktioner som ingår i din årliga plan. Om du vill byta från årlig till månatlig fakturering måste du kontakta Shopify-supporten.
 • Ej återbetalningsbara prenumerationsavgifter: Avgifter för Shopifys prenumerationsplaner är ej återbetalningsbara. Det innebär att du inte kan få några återbetalningar för dina avgifter för prenumerationsplaner. För mer information, se Shopifys användarvillkor, avsnitt 5.10.

Steg:

 1. Logga in till din butik.
 2. Klicka på Inställningar och sedan på Plan i din Shopify-administratör.
 3. Klicka på Ändra plan i avsnittet Planinformation.
 4. På sidan Välj din plan och faktureringsperiod väljer du Betala månadsvis eller Betala årligen. Om knapparna inte visas så kan du inte ändra faktureringsperioden för din nuvarande plan.
 5. Granska beskrivningen av de kreditkortsavgifter som du samtycker till.
 6. Klicka på Bekräfta ändringar för att acceptera det nya avtalet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis