Zarządzanie informacjami rozliczeniowymi

Informacje rozliczeniowe obejmują metody płatności i adres rozliczeniowy. Większość opłat pobieranych przez Shopify to płatności okresowe realizowane w różnych cyklach rozliczeniowych, które mogą nie być zgodne, o ile nie zostaną spełnione określone warunki. Na przykład, jeśli zaczniesz korzystać z planu z 30-dniowym okresem rozliczeniowym i zainstalujesz wszystkie aplikacje tego samego dnia, wówczas cykl rozliczeniowy dla planu i wszystkich aplikacji rozpocznie się tego samego dnia.

Zaktualizuj lub zmień metody płatności

Możesz dodać nową kartę dla metody płatności lub zaktualizować informacje o istniejącej już karcie w dowolnym momencie w panelu administracyjnym Shopify. Dowiedz się więcej o dostępnych metodach płatności.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Bieżący cykl rozliczeniowy kliknij opcję Edytuj profil rozliczeniowy.

 3. W sekcji Metody płatności kliknij przycisk ... obok metody płatności, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij opcję Zastąp.

 4. W oknie dialogowym Zastąp kartę kredytową wprowadź wymagane informacje.

 5. Kliknij opcję Zastąp kartę kredytową.

Usuń dodatkową metodę płatności

Aby usunąć metodę płatności, musisz mieć zapisane inne metody płatności, takie jak karta kredytowa lub konto PayPal. Jeśli masz zapisaną tylko jedną metodę płatności, nie możesz jej usunąć.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Bieżący cykl rozliczeniowy kliknij opcję Edytuj profil rozliczeniowy.

 3. W sekcji Metody płatności kliknij ... obok metody płatności, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij opcję Usuń.

 4. Kliknij Usuń.

Zmień adres rozliczeniowy

Jeśli zmienisz adres powiązany z Twoją kartą kredytową lub kartą debetową co-branded, zadbaj o aktualizację informacji rozliczeniowych.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Bieżący cykl rozliczeniowy kliknij opcję Edytuj profil rozliczeniowy.

 3. W sekcji Metody płatności kliknij opcję przycisk ... obok metody płatności kartą kredytową lub debetową co-branded, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij opcję Zastąp.

 4. Wprowadź wymagane informacje, w tym nowy adres rozliczeniowy.

 5. Kliknij opcję Zastąp kartę kredytową.

Zaktualizuj cykl rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy lub cykl rozliczeniowy to przedział czasu między rachunkami, zazwyczaj ustawiony domyślnie na 30 dni. Aby zaktualizować cykl rozliczeniowy, musisz być właścicielem sklepu lub pracownikiem z uprawnieniem Zarządzaj planem.

Informacje dotyczące zmiany cyklu rozliczeniowego

Zapoznaj się z poniższymi informacjami na temat aktualizacji cyklu rozliczeniowego:

 • Dłuższy cykl rozliczeniowy: Jeśli dla Twojego planu dostępna jest ta opcja, możesz uzyskać rabat, wyrażając zgodę na dłuższy cykl rozliczeniowy. Nie możesz jednak wybrać dnia miesiąca, w którym otrzymasz rachunek.
 • Krótszy cykl rozliczeniowy: Jeśli jednak zdecydujesz się przejść z rozliczenia rocznego na miesięczne, utracisz wszystkie funkcje zawarte w planie rocznym. Aby przejść z rozliczenia rocznego na miesięczne, musisz skontaktować się z Pomocą techniczną Shopify.
 • Opłaty subskrypcyjne niepodlegające zwrotowi: Opłaty subskrypcyjne nie podlegają zwrotowi. Więcej informacji znajduje się w warunkach świadczenia usług Shopify.

Kroki:

 1. Zaloguj się do sklepu.
 2. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Ustawienia, a następnie Plan.
 3. W sekcji Szczegóły planu kliknij opcję Zmień plan.
 4. Na stronie Wybierz plan i cykl rozliczeniowy wybierz opcję Płać co miesiąc lub Płać co rok. Jeśli te przyciski nie wyświetlają się, nie można zmienić cyklu rozliczeniowego dla bieżącego planu.
 5. Sprawdź opis opłat za kartę kredytową, które akceptujesz.
 6. Kliknij opcję Potwierdź zmiany, aby zaakceptować nową umowę.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo