Zarządzanie kontem Shopify

Na stronie Ustawienia możesz zarządzać cyklem rozliczeniowym, informacjami o rozliczeniach, planem subskrypcji Shopify, typem i statusem sklepu.

Aby dowiedzieć się więcej o uprawnieniach pracowników kontrolowanych przez właścicieli sklepów, zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji Uprawnienia pracowników. Aby dowiedzieć się, jak zmienić status sklepu, zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcjiZawieszanie lub zamykanie sklepu.

Uwierzytelnij konto

Twoje konto jest identyfikowane za pomocą adresu URL .myshopify.com, który jest ustawiany podczas pierwszej konfiguracji konta Shopify.

Zespół pomocy technicznej Shopify poprosi o Twój adres URL, jeśli skontaktujesz się z nim w celu uzyskania pomocy. Musisz podać adres URL, aby potwierdzić, że jesteś właścicielem sklepu. Jeśli skonfigurujesz niestandardową domenę dla swojego sklepu, to adres URL .myshopify.com będzie inny niż adres URL przeznaczony dla klienta.

Nawet jeśli zmienisz nazwę swojego sklepu online przeznaczoną dla klienta lub nazwę prawną swojej firmy, Twój adres URL .myshopify.com pozostanie taki sam.

Aby znaleźć swój adres URL .myshopify.com, po zalogowaniu się do panelu administracyjnego sklepu przejdź do paska adresu przeglądarki:

Znajdź swój adres URL .myshopify.com w pasku adresu przeglądarki, gdy jesteś zalogowany(-a) do swojego panelu administracyjnego Shopify.

Aktualizuj okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy lub cykl rozliczeniowy to okres między rachunkami. Możesz go wydłużyć, ale nie możesz wybrać, w którym dniu miesiąca otrzymasz rachunek. Domyślny cykl rozliczeniowy trwa 30 dni, a cena związana z planem subskrypcji Shopify Twojego sklepu jest uwzględniona w rachunku wystawionym na koniec każdego cyklu.

Jeśli dla Twojego planu dostępna jest ta opcja, możesz uzyskać rabat, wyrażając zgodę na dłuższy cykl rozliczeniowy.

Kroki:

 1. Zaloguj się do swojego sklepu jako właściciel sklepu.

 2. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Ustawienia, a następnie Plan.

 3. Kliknij Zmień plan.

 4. Kliknij opcję Zmień swój okres rozliczeniowy.. Jeśli nie widzisz przycisku Zmień okres rozliczeniowy, nie możesz zwiększyć cyklu rozliczeniowego dla bieżącego planu). Jeśli nie widzisz linku, znajdź plan, w którym jesteś, i kliknij Wybierz plan Jeśli nie widzisz linku, znajdź plan, w którym jesteś, i kliknij Wybierz plan.

 5. Po wyświetleniu opcji rozliczeń wybierz żądany cykl rozliczeniowy.

 6. Sprawdź opis opłat za kartę kredytową, które akceptujesz.

 7. Kliknij opcję Potwierdź zmiany, aby zaakceptować nową umowę.

Aktualizuj informacje rozliczeniowe

Twoje informacje rozliczeniowe obejmują numer karty kredytowej i adres rozliczeniowy. Jeśli chcesz zaktualizować informacje rozliczeniowe, możesz uzyskać do nich dostęp z menu Ustawienia w swoim panelu administracyjnym.

Zmień dane karty kredytowej

Jeśli zmieni się numer karty kredytowej, upewnij się, że został on zaktualizowany na Twoim koncie Shopify.

Kroki:

 1. Zaloguj się do swojego sklepu jako właściciel sklepu.

 2. Przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 3. W sekcji Informacje rozliczeniowe kliknij opcję Zmień kartę kredytową.

 4. Wypełnij pola danych karty kredytowej, a następnie kliknij opcję Potwierdź.

Zmień adres rozliczeniowy

Jeśli zmienisz adres powiązany z kartą kredytową, upewnij się, że zaktualizowano Twoje informacje rozliczeniowe.

Kroki:

 1. Zaloguj się do swojego sklepu jako właściciel sklepu.

 2. Przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 3. W sekcji Informacje rozliczeniowe kliknij opcję Zmień kartę kredytową.

 4. Kliknij opcję Aktualizuj adres rozliczeniowy.

 5. Wpisz swój adres rozliczeniowy, a następnie kliknij opcję Potwierdź.

Uaktualnij plan

Plan można zaktualizować tylko do jednego z dostępnych w danej chwili planów, które możesz sprawdzić na stronie z cenami Shopify. Jeśli Twój sklep korzysta z planu, który nie jest już oferowany, nie możesz przełączyć się ponownie, jeśli zmienisz plany lub zawiesisz swój sklep.

Jeśli zaktualizujesz swój plan, natychmiast wystawiany jest rachunek zawierający jedynie opłatę subskrypcyjną za nowy plan. Cena poprzedniego planu zostaje proporcjonalnie obliczona i zastosowana z uwzględnieniem kosztu nowej subskrypcji dla miesiąca, w którym zmieniasz plan. Rachunek otrzymany za zmianę planu nie zawiera innych oczekujących opłat na koncie. Opłaty te zostaną rozliczone, gdy zaległe opłaty na koncie osiągną próg rozliczeniowy na koniec Twojego cyklu rozliczeniowego.

Sprawdź obecny plan

Przejdź na wyższą wersję planu

Jeśli Twój sklep działa w darmowej wersji próbnej, to po uaktualnieniu planu nie stracisz żadnych informacji o sklepie, a pozostały czas darmowej wersji próbnej zostanie bez zmian.

Przejście na wyższy plan odbywa się ze skutkiem natychmiastowym. Możesz od razu zacząć korzystać z nowego planu, a opłaty za niego zostaną naliczone proporcjonalnie, co oznacza, że opłaty za korzystanie z nowego planu zaczną obowiązywać od dnia przejścia na ten plan.

Kroki:

 1. Zaloguj się do swojego sklepu jako właściciel sklepu.
 1. Kliknij Zmień plan.

 2. Przejrzyj aktualnie dostępne plany, a następnie kliknij Wybierz plan.

 3. Wybierz cykl rozliczeniowy i przeczytaj opis opłat za kartę kredytową, na które wyrażasz zgodę.

 4. Kliknij Rozpocznij plan, aby zaakceptować nową umowę lub wybierz opcję Anuluj.

Zmień swój plan

Jeśli chcesz zmienić swój plan, możesz wybrać jedną z dostępnych opcji.

Kroki:

 1. Na stronie Plan kliknij Zmień plan w sekcji Szczegóły planu.

 2. Przejrzyj aktualnie dostępne plany, a następnie kliknij Wybierz plan.

 3. Wybierz cykl rozliczeniowy i metodę płatności, a następnie dokładnie przeczytaj szczegóły planu, cykl rozliczeniowy i datę rozliczenia oraz opłaty za plan.

 4. Kliknij Rozpocznij plan. Jeśli nie chcesz zmienić planu, kliknij Anuluj.

Możesz od razu zacząć korzystać z nowego planu, a opłaty za niego zostaną naliczone proporcjonalnie, co oznacza, że opłaty za korzystanie z nowego planu zaczną obowiązywać od dnia przejścia na ten plan. W chwili zmiany cyklu rozliczeniowego:

 • wystawiany jest rachunek
 • rozpoczyna się nowy cykl rozliczeniowy dla nowego planu
 • otrzymujesz proporcjonalne wyliczone uznanie, jeśli Twój nowy plan kosztuje mniej niż poprzedni plan, którym objęty był Twój sklep

Jeśli zmienisz plan bez zmiany cyklu rozliczeniowego, będziesz kontynuować ten sam cykl rozliczeniowy, a Twoje płatności zostaną skorygowane. Jeśli zmienisz cykl rozliczeniowy, rachunek za bieżący plan zostanie natychmiast wysłany do Ciebie do opłacenia. W tym samym czasie rozpocznie się nowy cykl rozliczeniowy dla nowego planu i na jego poczet zaliczone zostaną niewykorzystane środki za okres, za który już zapłaciłeś(-aś).

Zmień typ sklepu

Jeśli jesteś właścicielem sklepu, możesz zmienić typ swojego sklepu w dowolnym momencie.

Kroki:

 1. Zaloguj się jako właściciel sklepu.
 1. Na stronie ustawień Kanałów sprzedaży możesz dodać lub usunąć sklep internetowy, sklep detaliczny Shopify POS lub inny dostępny typ sklepu.

Zmień adres e-mail konta właściciela sklepu

Adres e-mail Twojego konta to adres e-mail użyty do rejestracji w Shopify. Jeśli jesteś właścicielem sklepu, to jest adres e-mail, za pomocą którego logujesz się do panelu administracyjnego Shopify. Ten adres e-mail jest używany do kontaktowania się z Tobą w sprawie konta Shopify i jest inny niż kontaktowy e-mail do sklepu, którego klienci używają do kontaktowania się z Tobą.

Rachunki Shopify są wysyłane e-mailem do właściciela sklepu i do wszystkich pracowników z uprawnieniem Wyświetlaj rozliczenia i odbieraj e-maile z rozliczeniami. Aby zmienić e-mail, którego używasz do logowania się do panelu administracyjnego Shopify lub na który otrzymujesz rachunki, musisz zaktualizować dane pracowników właściciela sklepu.

Kroki:

Zmień adres e-mail przeznaczony dla klientów sklepu

Twój adres e-mail przeznaczony dla klientów to adres, którego klienci używają . do kontaktowania się w sprawie produktów, zamówień lub innych pytań dotyczących Twojego sklepu. Jest to również adres e-mail wyświetlany klientom, gdy otrzymują e-mailem powiadomienie o zamówieniu dokonanym w Twoim sklepie.

Kroki:

 1. Kliknij opcję Dane sklepu.

 2. W sekcji Informacje o osobie do kontaktów kliknij opcję Edytuj.

 3. W polu Adres e-mail nadawcy wprowadź swój adres.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Zmień profil właściciela sklepu

Właściciel sklepu ma profil podobny do profilu pracownika. Adres e-mail i hasło, których właściciel sklepu używa do logowania się do Shopify, są powiązane z jego profilem.

Kroki:

 1. Zaloguj się do swojego sklepu jako właściciel sklepu.

 2. W panelu administracyjnym Shopify kliknij swoją nazwę użytkownika i zdjęcie dla konta.

 3. Kliknij Zarządzaj kontem.

 4. Zaktualizuj informacje o koncie właściciela sklepu.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo