Zarządzanie kontem Shopify

Na stronie Ustawienia możesz zarządzać planem subskrypcji Shopify, typem sklepu i statusem sklepu.

Aby dowiedzieć się więcej o uprawnieniach pracowników nadawanych przez właścicieli sklepów, zapoznaj się z sekcją Uprawnienia pracowników. Aby dowiedzieć się, jak zmienić status sklepu, zapoznaj się z sekcją Zawieszanie lub dezaktywacja sklepu.

Uwierzytelnij konto

Twoje konto jest identyfikowane za pomocą nazwy domeny .myshopify.com, która jest ustawiana podczas pierwszej konfiguracji konta Shopify.

Personel Pomocy technicznej Shopify poprosi o nazwę domeny, jeśli skontaktujesz się z nim w celu uzyskania pomocy. Musisz podać nazwę domeny, aby potwierdzić, że jesteś właścicielem sklepu. Jeśli skonfigurujesz niestandardową domenę dla swojego sklepu, nazwa domeny .myshopify.com będzie inna niż nazwa domeny lub adres URL widoczny dla klienta.

Nawet jeśli zmienisz nazwę swojego sklepu online widoczną dla klienta lub nazwę prawną swojej firmy, Twoja nazwa domeny .myshopify.com pozostanie taka sama.

Aby znaleźć swoją nazwę domeny .myshopify.com, po zalogowaniu się do panelu administracyjnego sklepu przejdź do paska adresu przeglądarki:

Znajdź swój adres URL .myshopify.com w pasku adresu przeglądarki, gdy jesteś zalogowany(-a) do swojego panelu administracyjnego Shopify.

Uaktualnij plan

Plan można zaktualizować tylko do jednego z dostępnych w danej chwili planów, które możesz sprawdzić na stronie z cenami Shopify. Jeśli Twój sklep korzysta z planu, który nie jest już oferowany, nie możesz przełączyć się ponownie, jeśli zmienisz plany lub zawiesisz swój sklep.

Jeśli zaktualizujesz swój plan, natychmiast wystawiany jest rachunek zawierający jedynie opłatę subskrypcyjną za nowy plan. Cena poprzedniego planu zostaje proporcjonalnie obliczona i zastosowana z uwzględnieniem kosztu nowej subskrypcji dla miesiąca, w którym zmieniasz plan. Rachunek otrzymany za zmianę planu nie zawiera innych oczekujących opłat na koncie. Opłaty te zostaną rozliczone, gdy zaległe opłaty na koncie osiągną próg rozliczeniowy na koniec Twojego cyklu rozliczeniowego.

Sprawdź obecny plan

Przejdź na wyższą wersję planu

Jeśli Twój sklep działa w darmowej wersji próbnej, to po uaktualnieniu planu nie stracisz żadnych informacji o sklepie, a pozostały czas darmowej wersji próbnej zostanie bez zmian.

Przejście na wyższy plan odbywa się ze skutkiem natychmiastowym. Możesz od razu zacząć korzystać z nowego planu, a opłaty za niego zostaną naliczone proporcjonalnie, co oznacza, że opłaty za korzystanie z nowego planu zaczną obowiązywać od dnia przejścia na ten plan.

Aby uaktualnić plan, musisz być właścicielem sklepu lub pracownikiem z uprawnieniami Zarządzanie planem.

Kroki:

 1. Zaloguj się do sklepu.
 1. Kliknij Zmień plan.

 2. Przejrzyj aktualnie dostępne plany, a następnie kliknij Wybierz plan.

 3. Wybierz cykl rozliczeniowy i przeczytaj opis opłat za kartę kredytową, na które wyrażasz zgodę.

 4. Kliknij Rozpocznij plan, aby zaakceptować nową umowę lub wybierz opcję Anuluj.

Zmień swój plan

Jeśli chcesz zmienić swój plan, możesz wybrać jedną z dostępnych opcji.

Możesz od razu zacząć korzystać z nowego planu, a opłaty za niego zostaną naliczone proporcjonalnie, co oznacza, że opłaty za korzystanie z nowego planu zaczną obowiązywać od dnia przejścia na ten plan. W chwili zmiany cyklu rozliczeniowego:

 • wystawiany jest rachunek
 • rozpoczyna się nowy cykl rozliczeniowy dla nowego planu
 • otrzymujesz proporcjonalne wyliczone uznanie, jeśli Twój nowy plan kosztuje mniej niż poprzedni plan, którym objęty był Twój sklep

Jeśli zmienisz plan bez zmiany cyklu rozliczeniowego, będziesz kontynuować ten sam cykl rozliczeniowy, a Twoje płatności zostaną skorygowane. Jeśli zmienisz cykl rozliczeniowy, rachunek za bieżący plan zostanie natychmiast wysłany do Ciebie do opłacenia. W tym samym czasie rozpocznie się nowy cykl rozliczeniowy dla nowego planu i na jego poczet zaliczone zostaną niewykorzystane środki za okres, za który już zapłaciłeś(-aś).

Aby zmienić plan, musisz być właścicielem sklepu lub pracownikiem z uprawnieniami Zarządzanie planem.

Kroki:

 1. Na stronie Plan kliknij Zmień plan w sekcji Szczegóły planu.

 2. Przejrzyj aktualnie dostępne plany, a następnie kliknij Wybierz plan.

 3. Wybierz cykl rozliczeniowy i metodę płatności, a następnie przejrzyj szczegóły planu, datę rozliczenia i opłaty za plan.

 4. Kliknij Rozpocznij plan. Jeśli nie chcesz zmienić planu, kliknij Anuluj.

Zmień adres sklepu

Na podstawie adresu Twojego sklepu ustalana jest lokalizacja sklepu. Zmiana kraju, w którym działa sklep, może mieć wpływ na:

 • opłaty za subskrypcję i walutę rozliczeniową
 • język lokalny i walutę Twojego sklepu
 • Twoje zobowiązania podatkowe i celne
 • dostępność wysyłki
 • Twój dostęp do produktów i usług Shopify

Zgodnie z Warunkami świadczenia usług Shopify musisz podać dokładną lokalizację opartą na aktualnej jurysdykcji.

 1. Na stronie Dane sklepu kliknij opcję Edytuj w sekcji Adres.

 2. Edytuj swój adres.

 3. Przewiń w dół strony, a następnie kliknij Zapisz

Zmień typ sklepu

Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub pracownikiem z uprawnieniem Instaluj aplikacje i kanały i zarządzaj nimi, możesz zmienić typ sklepu w dowolnym momencie.

Kroki:

 1. Zaloguj się jako właściciel sklepu.
 1. Na stronie ustawień Kanałów sprzedaży możesz dodać lub usunąć sklep internetowy, sklep detaliczny Shopify POS lub inny dostępny typ sklepu.

Zmień adres e-mail konta właściciela sklepu

Adres e-mail Twojego konta to adres e-mail użyty do rejestracji w Shopify. Jeśli jesteś właścicielem sklepu, to jest adres e-mail, za pomocą którego logujesz się do panelu administracyjnego Shopify. Ten adres e-mail jest używany do kontaktowania się z Tobą w sprawie konta Shopify i jest inny niż kontaktowy e-mail do sklepu, którego klienci używają do kontaktowania się z Tobą.

Rachunki Shopify są wysyłane e-mailem do właściciela sklepu i do wszystkich pracowników z uprawnieniem Wyświetlaj rozliczenia i odbieraj e-maile z rozliczeniami. Aby zmienić e-mail, którego używasz do logowania się do panelu administracyjnego Shopify lub na który otrzymujesz rachunki, musisz zaktualizować dane pracowników właściciela sklepu.

Kroki:

Zmień adres e-mail przeznaczony dla klientów sklepu

Twój adres e-mail przeznaczony dla klientów to adres, którego klienci używają . do kontaktowania się w sprawie produktów, zamówień lub innych pytań dotyczących Twojego sklepu. Jest to również adres e-mail wyświetlany klientom, gdy otrzymują e-mailem powiadomienie o zamówieniu dokonanym w Twoim sklepie.

Kroki:

 1. Kliknij opcję Dane sklepu.

 2. W sekcji Informacje o osobie do kontaktów kliknij opcję Edytuj.

 3. W polu Adres e-mail nadawcy wprowadź swój adres.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Zmień profil właściciela sklepu

Właściciel sklepu ma profil podobny do profilu pracownika. Adres e-mail i hasło, których właściciel sklepu używa do logowania się do Shopify, są powiązane z jego profilem.

Kroki:

 1. Zaloguj się do swojego sklepu jako właściciel sklepu.

 2. W panelu administracyjnym Shopify kliknij swoją nazwę użytkownika i zdjęcie dla konta.

 3. Kliknij Zarządzaj kontem.

 4. Zaktualizuj informacje o koncie właściciela sklepu.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo