Personalbehörigheter

När du har flera personer som har åtkomst till din Shopify-admin är det en bra idé att ha personalkonto för varje person. Du kan ställa in personalbehörigheter för att låta andra personer få tillgång till din Shopify-admin utan att ge dem tillgång till känslig information. Att ha personal kan också hjälpa dig att hålla reda på de senaste ändringarna och händelserna på din butiks tidslinje.

Antalet medarbetare du kan skapa bestäms av din Shopifys prissättningsplan:

 • I planen Shopify Lite ingår 1 personalkonto.
 • I planen Basic Shopify ingår 2 personalkonton.
 • Shopify-planen omfattar 5 medarbetare.
 • I planen Advanced Shopify ingår 15 personalkonton.
 • I planen Shopify Plus ingår obegränsat antal personalkonton.

Observera! Antalet medarbetare är utöver butiksägaren.

En anställd kan ha en av följande tillståndsnivåer:

 • Ägarbehörighet - Ger obegränsad åtkomst till en Shopify-butik. Den anställde kan hantera butikens konto och dess finansiella information. Visa en fullständig lista över uppgifter som endast butiksägarenkan komma åt.

  Butiken kan bara ha en ägare åt gången. Som standard är det den person som ursprungligen öppnade Shopify-butiken som är kontoägare.

 • Obegränsade tillstånd – ger åtkomst till alla delar av Shopify-butiken, med undantag för känsliga uppgifter och finansiell information.

 • Begränsade tillstånd - begränsar en användare från vissa delar av din butik. När du begränsar en anställd från en del av administratörskontot kan de fortfarande se denna i sidofältet, men de kan inte klicka eller se någon del av innehållet. Om du till exempel begränsar en anställd från att komma åt din sida Inställningar så kan den anställde inte heller komma åt leverans- eller skatteinställningarna.

  Varje butik tillämpar begränsningar för anställda efter eget behov. Du kan till exempel ställa in personaltillstånd i följande fall:

  • Om du inte vill att anställda ska se din försäljningsinformation, såsom försäljning efter månad eller per medarbetare under sidan Rapporter.
  • Om du inte vill att anställda ska komma åt känsliga appar som kan påverka din verksamhet på sidan Appar.
  • Om du inte vill att anställda ska kunna ändra dina allmänna butiksinställningar, t.ex. butiksadressen eller din kreditkortsinformation på sidan Inställningar.

Butiksägare kan ge personalen behörighet att logga in på Shopify-admin men de kan inte redigera sina uppgifter.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis