Personal

Du kan lägga till personal med behörigheter för din personal så att de kan logga in i din butik och slutföra uppgifter som att lägga till produkter eller hantera ordrar. Du kan även lägga till medarbetare för Shopify-partners så att de kan arbeta med din butik och använda behörigheter för att kontrollera vilka delar av din butik de har åtkomst till.

Behörigheter hjälper dig att hantera vad butikens personal kan göra i din Shopify-administratör och i Point of sale (POS). Med behörigheter kan du delegera och tilldela den åtkomstnivå som din personal behöver för att kunna göra sina jobb effektivt.

Prissättningsplanen som din butik har avgör hur många medarbetare du kan lägga till utöver butiksägaren.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis