Personalkonton

Om flera personer har åtkomst till ditt Shopify-administratörskonto så bör du skapa personalkonton för varje person. Med personalkonton kan du ställa in personalkontotillstånd och låta andra personer komma åt ditt Shopify-administratörskonto utan att ge dem åtkomst till känsliga uppgifter. Att ha enskilda personalkonton kan också hjälpa dig att kontrollera de senaste ändringarna och händelserna på butikens tidslinje.

Antalet personalkonton du kan ha beror på din Shopify-prissättningsplan:

 • I planen Shopify Lite ingår 1 personalkonto.
 • I planen Basic Shopify ingår 2 personalkonton.
 • I planen Shopify ingår 5 personalkonton.
 • I planen Advanced Shopify ingår 15 personalkonton.
 • I planen Shopify Plus ingår obegränsat antal personalkonton.

Observera! Kontoägaren räknas inte in i antal personalkonton.

En anställd kan ha en av följande tillståndsnivåer:

 • Ägarrättigheter - ger obegränsad åtkomst till en Shopify-butik. Den anställde kan hantera butikens konto och dess finansiella information.

  Butiken kan bara ha en kontoägare åt gången. Som standard är det den person som ursprungligen öppnade Shopify-butiken som är kontoägare.

 • Obegränsade tillstånd – ger åtkomst till alla delar av Shopify-butiken, med undantag för känsliga uppgifter och finansiell information.

 • Begränsade tillstånd - begränsar en användare från vissa delar av din butik. När du begränsar en anställd från en del av administratörskontot kan de fortfarande se denna i sidofältet, men de kan inte klicka eller se någon del av innehållet. Om du till exempel begränsar en anställd från att komma åt din sida Inställningar så kan den anställde inte heller komma åt leverans- eller skatteinställningarna.

  Varje butik tillämpar begränsningar för anställda efter eget behov. Du kan till exempel ställa in personaltillstånd i följande fall:

  • Om du inte vill att anställda ska se din försäljningsinformation, såsom försäljning efter månad eller per medarbetare under sidan Rapporter.
  • Om du inte vill att anställda ska komma åt känsliga appar som kan påverka din verksamhet på sidan Appar.
  • Om du inte vill att anställda ska kunna ändra dina allmänna butiksinställningar, t.ex. butiksadressen eller din kreditkortsinformation på sidan Inställningar.

Det är endast kontoägaren som kan skapa och radera personalkonton. Användare med Obegränsade tillstånd kan redigera andra personalkonton och skapa PIN-koder till POS-personal. Anställda kan inte redigera butiksägarens konto.

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis