Personalhantering för Point of Sale

När du har personal som hjälper dig att sälja fysiskt, måste du ge dessa medarbetare behörigheter så att de kan använda Shopify kassasystem för att driva din butik.

Du ger Shopify kassasystemspersonal med administratörsbehörighet åtkomst till Shopify kassasystem genom att välja behörigheten Åtkomst till kassasystem på sidan Användare och behörigheter i avsnitten Inställningar i Shopify-administratören. Du kan även ha kassasystemspersonal utan administratörsbehörigheter som behöver en PIN-kod för att logga in på Shopify kassasystem.

Medarbetare måste ha inloggningsbehörighet för Shopify kassasystem för att kunna konfigurera appen Shopify kassasystem med hjälp av ett Shopify-konto eller inloggningsuppgifter. Om medarbetare inte har inloggningsbehörighet för Shopify kassasystem kan de bara komma åt appen Shopify kassasystem via en PIN-kod efter det att de medarbetare som har behörighet har loggat in.

Du kan ge olika medarbetare olika behörighetsnivåer till butikens kassasystem och detaljhandelsaktiviteter med hjälp av kassasystemsroller, vilka är en uppsättning behörigheter. Du kan skapa olika kassasystemsroller som, när de är tilldelade till din kassasystemspersonal, avgör hur många behörigheter varje medarbetare har för de olika aktiviteter som krävs för att driva din butik.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis