Personalhantering för Point of Sale

När du har personal som hjälper dig att sälja personligen, måste du ge dessa medarbetare behörigheter så att de kan använda Shopify POS för att driva din butik.

All Shopify POS-personal måste få åtkomst till Shopify POS genom att välja behörigheten Ge Point of sale-åtkomst till denna personal på sidan Användare och behörigheter i avsnittet Inställningar i din Shopify-administratör.

Personal behöver Inloggningskrav för Shopify POS för att kunna logga in på Shopify POS med ett Shopify-IDeller inloggningsuppgifter. Om personal inte har alla nödvändiga behörigheter, kan de bara använda en PIN-kod för att logga in efter det att personal med de nödvändiga behörigheterna först har loggat in.

Du kan ge olika personal olika behörighetsnivåer till butikens Point of sale (POS) och detaljhandelsaktiviteter med hjälp av POS-roller, vilka är en uppsättning behörigheter. Du kan skapa olika POS-roller som, när de är tilldelade till din Point of sale-personal, avgör hur många behörigheter varje medarbetare har för de olika aktiviteter som krävs för att driva din butik.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis