Personalhantering för Point of Sale

När du har medarbetare som hjälper dig att bedriva försäljning måste du ge dessa anställda POS-behörighet så att de kan använda Shopify POS för att driva din butik. Du kan ge olika medarbetare olika behörighetsnivåer till butikens point of sale och detaljhandelsaktiviteter med hjälp av POS-roller, som är en uppsättning av behörigheter. Du kan skapa olika POS-roller som avgör hur stor behörighet varje medarbetare har för de olika aktiviteter som krävs för att driva din butik.

Om du är butiksägare eller har behörighet till hantera Point of Sale-personal kan du använda Shopify POS eller Point of Sale-kanalen i Shopify-admin för att hantera din Point of Sale-personal och tilldela medarbetarna roller. Varje Point of Sale-medarbetare måste ha tilldelats en roll.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis