Konfigurera en gemensam inloggning

Shopify flyttas till ett system med gemensam inloggning (även känt som single sign-on eller SSO), så att butiksägare och anställda kan använda en och samma e-postadress och lösenord för att logga in på alla butiker och Shopify-tjänster som de har tillgång till. Det innebär att du inte behöver hålla reda på separata e-postadresser och lösenord för varje butik och Shopify-tjänst som du använder.

Du kan ställa in flera användarkonton som använder sig av samma e-postadress för en gemensam inloggning. Varje medarbetare behöver göra detta för sina egna konton. De kommer att uppmanas att göra det nästa gång de loggar in.

Bild av inloggningsuppmaning

Du kan sedan granska alla butiker och tjänster som kommer att läggas till i en och samma uppsättning av autentiseringsuppgifter. Skapa sedan ett lösenord som du använder för att logga in till dessa butiker och tjänster i framtiden. Om du inte redan har gjort det har du också möjlighet att verifiera din e-postadress och lägga till tvåstegsautentisering som en del av denna process.

En gemensam inloggning påverkar bara hur du och din personal loggar in på Shopify-admin. Detta förändrar inte hur dina medarbetare använder PIN-koder för att logga in på Shopify-POS och det kommer inte heller att förändra hur dina kunder loggar in på sina konton.

Innan du påbörjar

Obs! Innan du uppmanar dina medarbetare att konfigurera en gemensam inloggning bör du be dem att kontrollera sina kontoinställningar. Gemensam inloggning fungerar bara om medarbetarna använder samma e-postadress för att komma åt alla butiker. Dina medarbetare måste se till att de använder samma adress för varje butik som de vill ha åtkomst till med gemensam inloggning.

 • Kontrollera dina butiker för att se till att du använder samma e-postadress för varje butik. Om du använder samma e-postadress för butiker som du inte vill konfigurera för gemensam inloggning bör du ändra dina butiker så att du använder olika e-postadresser för dem. Ett bra sätt att dubbelkolla det här är genom att markera listan över butiker i butiksväxlaren. Det här är detsamma som listan över butiker som kommer att ställas in för gemensam inloggning.
 • Om du delar din butik med medarbetare ska du se till att de är medvetna om förändringarna. Överväg att använda separata personalbehörigheter om en gemensam inloggning ger åtkomst till butiker som medarbetarna inte borde komma åt.
 • Om du använder en lösenordshanterare ska du se till att du har åtkomst till dessa inställningar så att du kan uppdatera ditt lösenord om det är nödvändigt.
 • Om du har aktiverat tvåstegsautentisering se till att du fortfarande har tillgång till telefonnumret eller autentiseringsapplikationen du använde. Autentisering är en obligatorisk del av konfigureringsprocessen för gemensam inloggning.

Om det behövs kan du göra ändringar gällande dina medarbetare i din Shopify-admin i Inställningar > Konto.

Konfigurera ett konto med gemensam inloggning

Obs! När du har konfigurerat en gemensam inloggning är det svårt att gå tillbaka till separata inloggningar eller att ta bort en butik från den gemensamma inloggningen. Se till att du ändrar e-postadresserna för butikerna som du inte vill ska omfattas av den gemensamma inloggningen.

Steg:

 1. Logga in på en Shopify-butik som delar samma e-postadress som dina andra butiker.
 2. Efter du har loggat in visas en lista över butiker och tjänster som är kopplade till den e-postadressen. Granska butikerna för att säkerställa att du vill skapa en gemensam inloggning för alla.

  Om du har en e-postadress som inte är verifierad måste du verifiera din e-postadress innan du konfigurerar en gemensam inloggning.

 3. Klicka på Konfigurera gemensam inloggning.

 4. Ange ditt nuvarande lösenord för den butiken.

  Om du har konfigurerat tvåstegsautentisering för vissa konto som är associerade med den här e-postadressen måste du godkänna dessa konton innan du fortsätter.

 5. Skapa nytt lösenord. Skapa ett nytt lösenord. Den här kombinationen av e-post och lösenord kommer att vara den som du använder för att logga in på alla butiker som har konfigurerats för gemensam inloggning.

 6. Rekommendation: Konfigurera tvåstegsautentisering för ditt gemensamma inloggningskonto. Det här är den bästa metoden för att säkerställa att ditt konto förblir säkert.

När dessa steg är slutförda använder du e-postkontot med det nya lösenordet som du har valt för att kunna logga in på i dina Shopify-butiker och andra tjänster.

Exempel

Fatima arbetar på StoreCo, och har personalbehörighet för fem olika Shopify-butiker: StoreCo1, StoreCo2, StoreCo3, StoreCo4 och StoreCo5.

Butik Email Lösenord
StoreCo1 fatima@storeco.co password0ne
StoreCo2 fatima@storeco.co secondpassword
StoreCo3 fatima@storeco.co artem1s
StoreCo4 fatima@storeco.co passfour
StoreCo5 fatima@storeco.co artem1s

När Fatima loggar in på StoreCo3 ser får hon uppmaningen att konfigurera en gemensam inloggning. Efter att Fatima slutfört processen och väljer ett nytt lösenord har hon nu ett konto med en enda kombination av e-post och lösenord som hon kan använda för att få åtkomst till alla fem butiker.

Butik Email Lösenord
StoreCo1, StoreCo2, StoreCo3, StoreCo4, StoreCo5 fatima@storeco.co c0mb1inedpassword

Lägg till en ny butik till din befintliga gemensamma inloggning

När du skapar en ny butik med den e-postadress som du redan har konfigurerat för gemensam inloggning kan du lägga till eller slå samman din inloggningsinformation för din nya butik.

Bild på uppmaning av återsammanfogning

Om du vill använda en befintlig inloggning för att ligga in till denna butik anger du lösenordet för din nya butik. Om du vill använda en annan inloggning för din nya butik klickar du på Påminn mig senare för att logga in på din butik utan att lägga till dina konton. Efter att du har loggat in på din butik kan du ändra dina inställningar för e-postadresser i Inställningar > Konto i din Shopify-admin.

Felsökning

En butik saknas innan konfiguration av en gemensam inloggning

Om du inte har konfigurerat en gemensam inloggning än och märker att det saknas en butik på listan över butiker måste du logga in på just den butiken och ändra e-postadressen s¨å att den stämmer överens med den som används för gemensam inloggning.
Om du är butiksägare kan du göra detta genom att lägga till en medarbetare i den butik som saknas med hjälp av e-postadressen som ska användas för gemensam inloggning och sedan överföra äganderätten till den här nya e-postadressen.
Om du är en medarbetare måste du kontakta butiksägaren och be dem lägga till dig som medarbetare i den butiken du saknar med hjälp av e-postadressen som ska användas för gemensam inloggning och sedan ta bort personalbehörighet för din tidigare e-postadress från butiken.

Du måste också verifiera e-postadressen.

E-postkonto saknas efter konfiguration av gemensam inloggning - flera konton

Om en e-postadress som du har använt flera gånger saknas ska du inte slutföra konfigurationen av gemensam inloggning med den här e-postadressen. Logga istället in i den butiken och ändra det till den e-postadress som du använda. Du kommer att bli uppmanad att slå samman det med den nya e-postadressen nästa gång du loggar in.

E-postkonto saknas efter konfigurering av ett gemensamt inloggningskonto

Om du har missat att konfigurera gemensam inloggning och den e-postadressen inte är associerad med några andra butiker kommer den kvarvarande e-postadressen konfigureras för gemensam inloggning automatiskt. Det finns för närvarande inte möjlighet att slå ihop två gemensamma inloggningskonton, så det finns två alternativ:

 • Du kan fortsätta att använda de olika e-postadresserna. Om du gör det kommer kombinationerna av e-post och lösenord för att logga in fortfarande att vara andra än den kombination du använder för ditt gemensamma inloggningskonto, och du kommer fortsätta att använda en separat e-postadress och ett lösenord för att logga in till olika butiker. Butiken kommer inte att visas i butiksväxlaren.
 • Du kan be administratören för butiken att skicka dig en personalinbjudan med hjälp av rätt e-postadress.

Om du gör det kommer de kombinationer av e-post och lösenord som du använder för att logga in förbli annorlunda än den du använder för en gemensam inloggning.

Faq

 • Jag har bara en butik. Påverkar det mig alls?
 • Hur vet jag vilka butiker som kommer att ställas in för en gemensam inloggning?
 • Vilka fördelar får jag med en gemensam inloggning?
 • Kan jag förhindra att butiker får gemensam inloggning?
 • Är mina butiker, ordrar, produkter eller faktureringsinställningar sammanfogade?
 • Kommer detta att ändra min personals behörighet?
 • Vad händer om jag inte konfigurerar butiker för gemensam inloggning?
 • Kan jag hoppa över den här processen?
 • Hur loggar jag in efter att jag har konfigurerat gemensam inloggning?
 • Hur kommer det att påverka mig om jag använder en lösenordshanterare?
 • Kan jag konfigurera gemensam inloggning för min personal?
 • Kan jag kräva att min personal använder multifaktor-autentisering?
 • Kan jag ta bort personkonto från en butik om kontona inte längre är aktiva?
 • Vad händer om mer än en medarbetare använder samma konto?

Jag har bara en butik. Påverkar det mig alls?

Ja, men ingen åtgärd kommer att krävas från din sida. Om du bara har en butik får den automatiskt en gemensam inloggning. Om du lägger till nya butiker och tjänster i framtiden kan du komma åt dem med samma gemensamma inloggning.

Hur vet jag vilka butiker som kommer att ställas in för en gemensam inloggning?

Butikskontona som visas i butiksväxlaren blir tillgängliga via en enda, gemensam inloggning. Dessutom kan du lägga till alla konton med samma e-postadress som du har för Shopify Academy, Shopifys communityforumeller som en Shopify-partner.

Vilka fördelar får jag med en gemensam inloggning?

Att konfigurera en gemensam inloggning innebär följande fördelar:

 • Du kan växla mellan dina butiker snabbare.
 • Du behöver logga in mindre ofta.
 • Det finns bara ett lösenord du behöver komma ihåg för flera butiker.

Kan jag förhindra butiker från att konfigureras för en gemensam inloggning?

Ja. Ändra e-postadressen för den butik som du vill utesluta innan du konfigurerar en gemensam inloggning. Du kan även hoppa över butiker som du inte kan utföra tvåstegsautentisering för.

Om du vill utesluta en butik eftersom du inte längre är medarbetare i den butiken ska du ta bort ditt eget konto från butiken innan du konfigurerar gemensam inloggning.

När du har slutfört konfigurationen för gemensam inloggning är det svårt att ta bort butiker från den gemensamma inloggningen.

Är mina butiker, ordrar, produkter eller faktureringsinställningar sammanfogade?

Nej. Om du konfigurerar dina butiker så att de får en gemensam inloggning medför det endast ändringar i dina butiksuppgifter. Detta omfattar ditt användarnamn, ditt lösenord och dina inställningar för tvåstegsautentisering. Dina butiker och all information i dina Shopify-admins kommer att förbli åtskilda och oförändrade.

Kommer detta att ändra min personals behörighet?

Nej. De behörigheterna som du har beviljat din personal beviljas fortfarande i en butik och kommer inte att ge dina användare några ytterligare behörigheter.

Vad händer om jag inte konfigurerar butiker för gemensam inloggning?

Ingenting för tillfället. Du kan fortfarande logga in på dina butiker separat med olika e-postadresser och lösenordskombinationer för varje butik. Du kan dock behöva konfigurera gemensam inloggning för att dra nytta av nya funktioner.

Kan jag hoppa över den här processen?

Ja. Du kan hoppa över att konfigurera dina konto för en gemensam inloggning i 48 timmar. Efter det kommer du att uppmanas att konfigurera en gemensam inloggning igen nästa gång du loggar in.

Hur loggar jag in efter att jag har konfigurerat gemensam inloggning?

När du har konfigurerat en gemensam inloggning använder du den e-postadress och det lösenord som du har valt för att logga in på alla butiker som använder sig av den e-postadressen. Du kan också använda den här adressen och det här lösenordet för att logga in på andra Shopify-resurser.

Hur kommer det att påverka mig om jag använder en lösenordshanterare?

Som en del av konfigureringsprocessen för gemensam inloggning ombeds du att välja ett nytt lösenord för ditt Shopify-konto. Du måste se till att detta uppdateras i din lösenordshanterare. I de flesta fall borde lösenordshanteraren uppmana dig att uppdatera ditt lösenord. Om lösenordshanteraren som du använder hanteras av någon annan kan du behöva prata med den som är ansvarig för lösenordshanteraren för att få lösenordet uppdaterat.

Kan jag konfigurera gemensam inloggning för min personal?

I de flesta fall, nej.Det behövs ett användarlösenord för att konfigurera en gemensam inloggning, vilket inte är möjligt vanligtvis. Undantaget från detta skulle vara om det är du som hanterar användarlösenorden och din medarbetare använder en lösenordshanterare för att logga in.

Kan jag kräva att min personal använder multifaktor-autentisering?

Nej. Personal kan inte tvingas använda tvåstegsautentisering.

Kan jag ta bort personkonto från en butik om kontona inte längre är aktiva?

Ja. Butiksägare kan ta bort alla medarbetares konton medan medarbetare endast kan ta bort sina egna.

Vad händer om mer än en medarbetare använder samma konto?

Skapa ett separat konto för varje aktiv medarbetare innan du tar bort det gemensamma personalmedlemskontot.

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis