Konfigurera ett Shopify-ID

Ett Shopify-ID (även kallad gemensam inloggning, Single sign-on eller SSO) innehåller din e-postadress och ett lösenord. Du använder ditt Shopify-ID för att logga in på alla butiker, program och resurser som du har åtkomst till på Shopify. Ett Shopify-ID tillhör en enskild användare och inte en butik. Varje användare måste skapa och använda sitt eget Shopify-ID för att komma åt en butik, Shopify Learn, partner-kontrollpanelen eller Shopifys communityforum.

Det tar bara en stund att granska dina butiker och ställa in ditt Shopify-ID. När installationen är klar använder du den här e-postadressen och lösenordet när du loggar in.

Fördelar med ett Shopify-ID

Shopify-ID förenklar inloggning och innebär följande fördelar:

 • Du kan växla mellan dina butiker snabbare.
 • Du behöver logga in mindre ofta.
 • Du behöver bara komma ihåg ett lösenord för alla Shopify-produkter.

All personal måste konfigurera ett Shopify-ID för sina egna individuella konton. De kommer att uppmanas att göra det när de loggar in.

Om du använder ett Shopify-ID påverkas inte följande:

 • Åtkomst till Shopify POS: personal använder fortfarande en PIN-kod för att logga in.
 • Butikens inställningar eller inställningarna för partner-kontrollpanelen.
 • Kundkonton.

Innan du påbörjar

Du ombeds bara att konfigurera ett Shopify-ID om du använder samma e-postadress för mer än en butik, ett program eller en resurs. Kontrollera dina kontoinställningar för att se vilken e-postadress du använder för en butik. Se till att du använder samma e-postadress för en butik, ett program eller en resurs som du vill ska kunna komma åt med samma Shopify-ID.

 • Om du använder samma e-postadress för butiker som du inte vill ska omfattas av ditt Shopify-ID så bör du använda en annan e-postadress för dessa butiker. Ett bra sätt att dubbelkolla det här är genom att granska din lista över butiker i butiksväxlaren. Detta är samma lista som den över butiker som du ser när du ställer in Shopify-ID.
 • Om du för närvarande delar inloggningsuppgifter med din personal, eller om personalen delar inloggningsuppgifter med varandra, bör du se till att du skickar en inbjudan till varje medarbetare innan du konfigurerar ditt Shopify-ID. Det är viktigt för din butiks säkerhet att varje medarbetare har sitt eget Shopify-ID. Annars kommer medarbetare som har dina inloggningsuppgifter för Shopify-ID att ha butiksägarbehörighet till alla dina butiker som du loggar in på med detta ID. Det är viktigt för din butiks säkerhet att all personal har ett eget Shopify-ID. Annars kommer medarbetare som har dina inloggningsuppgifter för Shopify-ID att ha butiksägarbehörighet till alla dina butiker som du loggar in på med detta ID.
 • Om du använder en lösenordshanterare ska du se till att du har åtkomst till dessa inställningar så att du kan uppdatera ditt lösenord om det är nödvändigt.
 • Se till att du fortfarande har tillgång till telefonnumret eller autentiseringsapplikationen du använde om du har aktiverat tvåstegsautentisering. Autentisering är en obligatorisk del av konfigureringsprocessen för Shopify-ID.
 • Om du har en e-postadress som inte är verifierad måste du verifiera din e-postadress innan du konfigurerar Shopify-ID.

Du kan göra ändringar i personalen i din Shopify-administratör i Inställningar > Användare och behörigheter.

Skapa ett Shopify-ID

Steg:

 1. Logga in på en Shopify-butik som delar samma e-postadress som dina andra butiker.
 2. Efter att du har loggat in visas en lista över butiker och tjänster som är kopplade till den e-postadressen. Granska butikerna för att säkerställa att du vill skapa ett Shopify-ID för alla butiker.
 3. Klicka på Konfigurera Shopify-ID.
 4. Ange ditt nuvarande lösenord för den butiken.

  • Om du har konfigurerat tvåstegsautentisering för vissa butiker som är associerade med den här e-postadressen måste du godkänna dessa butiker innan du fortsätter.
 5. Skapa ett nytt lösenord. Den här kombinationen av e-post och lösenord är den du använder för att logga in på alla butiker som ingår i Shopify-ID.

 6. Rekommendation: Konfigurera tvåstegsautentisering för ditt Shopify-ID. Det här är den bästa metoden för att säkerställa att din butik förblir säker.

När du har slutfört dessa steg använder du Shopify-ID för att logga in på dina Shopify-butiker, Shopify-program och Shopify-resurser.

Exempel

Fatima arbetar på StoreCo och har personalbehörighet till tre olika Shopify-butiker: StoreCo1, StoreCo2 och StoreCo3.

Butik Email Lösenord
StoreCo1 fatima@storeco.co password0ne
StoreCo2 fatima@storeco.co secondpassword
StoreCo3 fatima@storeco.co artem1s

När Fatima loggar in på StoreCo3 visas en uppmaning om att konfigurera ett Shopify-ID. Efter att Fatima slutfört processen har hon ett Shopify-ID med en enda e-post- och lösenordskombination som hon kan använda för att komma åt alla tre butikerna.

Butik Email Lösenord
StoreCo1, StoreCo2, StoreCo3 fatima@storeco.co c0mb1inedpassword

Lägg till en ny butik till ditt befintliga Shopify-ID

När du skapar en ny butik med den e-postadress som du redan har konfigurerat för Shopify-ID kan du lägga till eller slå samman din inloggningsinformation för din nya butik.

Om du vill använda en befintlig inloggning för att logga in till den nya butiken anger du lösenordet för din nya butik. Om du vill använda en annan inloggning för din nya butik klickar du på Påminn mig senare för att logga in på din butik utan att lägga till dina konton. Efter att du har loggat in på din butik kan du ändra dina inställningar för e-postadresser i Inställningar > Användare och behörigheter i din Shopify-administratör.

Faq

Jag har bara en butik. Påverkar detta mig?

Ja, men ingen åtgärd kommer att krävas från din sida. Om du bara har en butik kommer ett Shopify-ID att skapas automatiskt för butiken. Det innebär att du kan använda samma Shopify-ID för att komma åt butiker och tjänster om du lägger till nya i framtiden.

Om du har en butik men du också använder andra program eller resurser, till exempel Shopify Partners eller Shopify Community, blir du uppmanad att skapa ett Shopify-ID.

Hur vet jag vilka butiker som kommer att få åtkomst genom ett Shopify-ID?

Butikerna som visas i butiksväxlaren kan nås med hjälp av ett Shopify-ID.

Om du inte har konfigurerat ditt Shopify-ID så kommer du att ha möjlighet att granska en lista över butiker när du uppmanas att konfigurera ett Shopify-ID.

Kan jag exkludera butiker från att bli tillgängliga via Shopify-ID?

Ja. När du blir uppmanad att konfigurera ett Shopify-ID kan du utesluta butiker genom att klicka på ... intill butiksnamnet. Du kan sedan ändra e-postadressen för den uteslutna butiken till en annan e-postadress. Du kan även hoppa över butiker för vilka du inte kan slutföra tvåstegsautentisering.

Om du däremot vill utesluta en butik på grund av att du inte längre är personal ska du ta bort ditt eget konto från butiken innan du ställer in ett Shopify-ID.

Min lista saknar en butik. Hur lägger jag till den till ett Shopify-ID?

Om din lista saknar en butik betyder det att den är kopplad till en annan e-postadress. När du är klar med att konfigurera ditt Shopify-ID för dina andra butiker så kan du lägga till en butik som saknas till ditt Shopify-ID.

Kommer mina ordrar, produkter eller faktureringsinställningar också att kombineras?

Nej. All information i din Shopify-admin är fortfarande avskild och oförändrad. Ditt Shopify-ID påverkar endast dina inloggningsreferenser. Detta omfattar ditt användarnamn, ditt lösenord och dina inställningar för tvåstegsautentisering.

Kommer detta att ändra personalens behörighet?

Nej. De behörigheter som du har beviljat till din personal beviljas fortfarande från butik till butik. Shopify-ID:t beviljar inte din personal några ytterligare behörigheter.

Om du delar ditt Shopify-ID med andra personer kan de komma åt allt som ditt Shopify-ID har tillgång till. Vi rekommenderar att du håller ditt Shopify-ID privat och säkert och aldrig delar det med någon annan.

Vad händer om mer än en medarbetare delar samma konto?

Skapa ett separat konto för varje aktiv personal innan du tar bort det delade personalkontot. Partners bör använda ett samarbetspartner-konto.

Kan jag hoppa över den här processen?

Nej. Från och med mars 2020 kommer du inte att kunna logga in till din butik förrän du har konfigurerat ditt Shopify-ID.

Hur loggar jag in efter att ha konfigurerat ett Shopify-ID?

När du har konfigurerat ett Shopify-ID använder du den e-postadress och det lösenord som du har valt för att logga in på alla butiker som använder sig av den e-postadressen. Du kan också använda den här e-postadressen och det här lösenordet för att logga in på andra Shopify-resurser.

Hur kommer det att påverka mig om jag använder en lösenordshanterare?

Som en del av konfigureringsprocessen för Shopify-ID ombeds du att välja ett nytt lösenord för din Shopify-butik. Du måste se till att detta uppdateras i din lösenordshanterare. I de flesta fall borde lösenordshanteraren uppmana dig att uppdatera ditt lösenord. Om lösenordshanteraren som du använder hanteras av någon annan kan du behöva prata med den som är ansvarig för lösenordshanteraren för att få lösenordet uppdaterat.

Kan jag konfigurera ett Shopify-ID för min personal?

I de flesta fall, nej. Det behövs ett användarlösenord för att konfigurera ett Shopify-ID, vilket vanligtvis inte är möjligt. Undantaget från detta skulle vara om det är du som hanterar användarlösenorden och din medarbetare använder en lösenordshanterare för att logga in.

Kan jag kräva att min personal använder multifaktor-autentisering?

Nej. Personal kan inte tvingas använda tvåstegsautentisering.

Kan jag ta bort personal från en butik om kontona inte längre är aktiva?

Ja. Butiksägare kan ta bort all personal och personal kan ta bort sin egen.

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis