Återställa lösenord

Du kan återställa ditt inloggningslösenord om du har glömt det eller om du vill hålla ditt konto säkrare. Om du är butiksägarekan du återställa ditt eget lösenord och utföra lösenordsåterställning för din personal.

Du återställer lösenord på samma sätt när tvåstegsautentisering är aktiverad.

Återställ ditt bortglömda lösenord

Ändra ditt lösenord

Återställa personallösenord

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis