Felsökning av inloggning

Om du har svårt att logga in på ditt konto kan det bero på några vanliga problem.

Om du är personal i en butik och har problem med att logga in på butiken eller organisationen måste du kontakta butiksägaren eller organisationsägaren som kan hjälpa dig att få åtkomst till butiken igen. Shopify-support kan endast hjälpa butiksägaren eller organisationsägaren med inloggningsproblem.

Innan du försöker med något av felsökningsförslagen kan du besöka Shopifys statussida för kända problem som kan påverka din inloggning. Du kan också klicka på Se nyligen inträffade händelser för eventuella inloggningsproblem som nyligen löstes. Om det inträffade en händelse nyligen kan du först försöka med lokal felsökning för att rensa felet från din webbläsares cacheminne eller cookies. Om det inte finns några liknande problem listade eller om du fortfarande inte kan komma åt ditt konto efter att ha gjort en lokal felsökning för en ny händelse, kan du gå vidare för att undersöka problemet.

Problem med kodinstruktioner

När du loggar in på ditt konto kan du få instruktioner om att ange en kod.

Om du inte har loggat in på ditt konto på länge kan du bli uppmanad att ange en tiosiffrig kod. Den tiosiffriga koden skickas till den e-postadress som är kopplad till ditt konto och den är giltig i 30 minuter. Om e-postmeddelandet inte finns i din inkorg kan du kontrollera din skräppost eller dina filtrerade e-postmappar.

Om du har problem med att ta emot e-postmeddelandet eller om koden har löpt ut kan du klicka på Skicka koden igen från inloggningssidan eller försöka logga in igen för att skicka koden igen. Om du har fler än fem misslyckade försök kan du bli utelåst från ditt konto i 30 minuter som en säkerhetsåtgärd. Du kan försöka igen efter 30 minuter. Kontakta Shopify-supporten om du fortsätter att ha problem med att logga in med koden eller om du inte får e-postmeddelandet med koden.

Om du har aktiverat tvåstegsautentisering i din butik kan du få instruktioner om att ange en sexsiffrig kod. Koden skickas sedan till den autentiseringsmetod du har valt. Läs mer om att logga in med tvåstegsautentisering. Om du inte kan komma åt autentiseringsmetoden och har valt en extra autentiseringsmetod kan du använda den extra metoden.

Om du inte har tillgång till någon av dina tvåstegsautentiseringsmetoder kan du leta reda på dina återställningskoder från inställningsprocessen för tvåstegsautentisering. Om du inte har uppdaterat namnet på filen kommer den att få namnet shopify_recovery_codes.txt. Dessa återställningskoder har tolv siffror istället för den sexsiffriga koden, men de fungerar på samma sätt.

Kontakta Shopify-supporten om du inte kan hitta dina återställningskoder och inte har tillgång till din tvåfaktorsautentiseringsmetod.

Lokal felsökning

Problemet kan vara lokalt för dig. Lokala problem beror vanligtvis på enheten, internetanslutningen, din webbläsare eller webbläsarinställningarna. Testa följande steg för att säkerställa att problemet inte är lokalt och kan kopieras till andra enheter, webbläsare eller internetanslutningar:

  • Testa med inkognitoläge, en annan enhet eller Shopify-appen.
  • Rensa webbläsarens cacheminne och cookies. Nyligen inträffade händelser som listas på Shopifys statussida kan lagras i cacheminnet och cookies och göra så att problemet fortfarande finns kvar. Att rensa cache och cookies kan lösa det problemet.
  • Försök använda mobildata eller en annan internetanslutning.
  • Se till att din webbläsare är uppdaterad.
  • Se till att webbläsaren inte är inställd på att blockera alla cookies, eftersom vissa appar och webbplatser kanske inte visas korrekt utan cookies.
  • Se till att du inte använder VPN eller har en brandvägg aktiverad som blockerar Shopify.

Om du fortfarande upplever problemet på andra enheter, webbläsare eller internetanslutningar kanske problemet inte är lokalt.

Glömt e-postadress

Om du har flera e-postadresser och har glömt vilken som är kopplad till ditt konto kan du besöka sidan för butiksåterställning. På sidan för butiksåterställning anger du din e-poststadress och klickar sedan på E-postmeddelande med butiksuppgifter. Ett e-postmeddelande med alla butiker och de butiks-URL:er som är kopplade till den e-postadressen skickas till din inkorg. Om butiken inte finns med på listan kan du försöka med en annan e-postadress på sidan för butiksåterställning.

Om du har försökt med alla e-postadresser och fortfarande inte hittar rätt butik kan du kontakta Shopify-supporten för att få hjälp med att ändra e-postadressen på kontot.

Kontakta Shopify-supporten om du inte längre har tillgång till ditt e-postkonto och du är butiksägare eller organisationsägare.

Glömt lösenord

Om du har glömt lösenordet för din butik kan du klicka på Glömt lösenord? från inloggningssidan för att återställa ditt lösenord. Du får ett e-postmeddelande med en länk för att återställa ditt lösenord. Återställningslänken är giltig i 48 timmar. Om återställningslänken har löpt ut kan du klicka på Glömt lösenord? igen för att få en annan återställningslänk. Om du kommer på ditt lösenord under denna process kan du bortse från återställningsmejlet, och dina inloggningsuppgifter påverkas inte. Om e-postmeddelandet inte finns i din inkorg kan du kontrollera din skräppost eller dina filtrerade e-postmappar. Kontakta Shopify-supporten om du inte får någon e-post om återställning av lösenord. Här finns mer information om hur du återställer lösenord.

Problem med kontosäkerhet

I de fall där du nyligen loggade in på kontot med samma inloggningsuppgifter och dessa inloggningsuppgifter inte längre fungerar, behöver du säkerställa att ingen annan har tillgång till ditt konto och kan ändra dina inloggningsuppgifter. Dina inloggningsuppgifter är din identitet i den digitala världen och bör hållas privata och konfidentiella. Om du är orolig över en misstänkt e-postadress eller URL som du klickade på innan du började ha inloggningsproblem kan det vara nätfiske, vishing eller smishing. Om du aktiverar tvåstegsautentisering minskar risken för att någon som har fått dina inloggningsuppgifter kan skada din butik. Läs mer om bästa praxis för kontosäkerhet.

Om du misstänker att ditt konto har utsatts för risk och du inte kan logga in på ditt konto ska du kontakta Shopify-supporten.

Kontomeddelande efter inloggning

När du har loggat in kan du i vissa fall se ett meddelande om att ditt konto är låst. Ditt konto kan låsas av säkerhetsskäl och av andra skäl.

Du kan få ett meddelande om att det blev ett fel vid inloggningsprocessen och att din butik inte är tillgänglig. Testa stegen för lokal felsökning för att säkerställa att meddelandet inte beror på lokala problem.

Om lokal felsökning inte hjälper eller ditt konto är låst behöver du kontrollera om det finns e-postmeddelanden från Shopify i din inkorg, skräppost eller filtrerade mappar. Om du har fått ett e-postmeddelande kan du svara på det. Kontakta Shopify-support om du inte har fått ett e-postmeddelande.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis