Feilsøking av pålogging

Hvis du har problemer med å logge på kontoen, finnes det noen vanlige årsaker.

Hvis du er et personalmedlem i en butikk og har problemer med å logge på en butikk eller organisasjon, må du kontakte butikkeieren eller organisasjonseieren for å få hjelp til tilgang. Shopify-brukerstøtte kan bare hjelpe butikkeieren eller organisasjonseieren med påloggingsproblemer.

Før du forsøker noen av feilsøkingsforslagene, kan du besøke Shopify-statussiden for å se kjente problemer som kan påvirke påloggingen. Du kan også klikke på Se nylige hendelser for å se eventuelle påloggingsproblemer som nylig er løst. Hvis det har vært et problem nylig, bør du også prøve lokal feilsøking først for å eliminere feilen fra nettleserens hurtigbuffer eller informasjonskapsler. Hvis du ikke ser noen lignende problemer oppført, og du fortsatt ikke har tilgang til kontoen etter lokal feilsøking av et nylig problem, kan du undersøke problemet videre.

Problemer med kodeangivelse

Når du logger på kontoen, kan du få beskjed om å oppgi en kode.

Hvis du ikke har logget på kontoen på en stund, kan du bli bedt om å oppgi en tisifret kode. Den tisifrede koden sendes til e-postadressen som er knyttet til kontoen din, og gjelder i 30 minutter. Hvis du ikke finner e-postmeldingen i innboksen, må du gå gjennom mappene for søppelpost eller filtrert e-post.

Hvis du har problemer med å motta e-postmeldingen eller koden har utløpt, kan du klikke på Send koden på nytt fra påloggingssiden, eller forsøke å logge på igjen for å sende koden på nytt. Hvis du har mer enn fem mislykkede forsøk, kan du bli låst ute av kontoen i 30 minutter som en sikkerhetsforanstaltning. Du kan prøve igjen etter 30 minutter. Hvis du fortsatt har problemer med å logge på med koden, eller motta e-postmeldingen med koden, må du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Hvis du har aktivert totrinnsautentisering i butikken, kan du bli bedt om å oppgi en sekssifret kode. Koden sendes deretter til godkjenningsmåten du har konfigurert. Finn ut mer om pålogging med totrinnsautentisering. Hvis du ikke har tilgang til godkjenningsmetoden, og har konfigurert en reservegodkjenningsmetode, kan du bruke reservemetoden.

Hvis du ikke har tilgang til noen av metodene for totrinnsautentisering, kan du finne frem gjenopprettingskodene fra konfigurasjonsprosessen for totrinnsautentisering. Hvis du ikke har oppdatert filnavnet, heter denne shopify_recovery_codes.txt. Disse gjenopprettingskodene er på tolv siffer, i stedet for seks, men fungerer på samme måte.

Hvis du ikke finner gjenopprettingskodene, og ikke har tilgang til tofaktorautentiseringsmetoden, må du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Lokal feilsøking

Problemet kan ligge lokalt hos deg. Lokale problemer er vanligvis knyttet til enheten, internett-tilkoblingen, nettleseren eller nettleserinnstillingene. Prøv følgende trinn for å sikre at problemet ikke ligger lokalt, og at det kan gjenskapes på andre enheter, nettlesere eller internett-tilkoblinger:

  • Prøv å bruke inkognitomodus, en annen enhet eller Shopify-appen.
  • Tøm nettleserens hurtigbuffer og slett informasjonskapsler. Nylige hendelser som er oppført på Shopify-statussiden kan være lagret i hurtigbufferet og informasjonskapsler, og gjøre at problemet fortsatt oppstår. Hvis du tømmer hurtigbufferen og sletter informasjonskapsler, kan problemet bli løst.
  • Prøv å bruke mobildata eller en annen internett-tilkobling.
  • Kontroller at nettleseren er oppdatert.
  • Kontroller at nettleseren ikke er stilt inn til å blokkere alle informasjonskapsler, da noen apper og nettsteder ikke vises riktig uten informasjonskapsler.
  • Kontroller at du ikke bruker et VPN eller har aktivert en brannmur som blokkerer Shopify.

Hvis du fortsatt opplever problemet på andre enheter, nettlesere eller internett-tilkoblinger, kan det hende at problemet ikke er lokalt.

Glemt e-postadresse

Hvis du har flere e-postadresser og har glemt hvilken adresse som er knyttet til kontoen, kan du besøke siden for butikkgjenoppretting. Oppgi e-postadressen din på siden for butikkgjenoppretting, og klikk deretter Send butikkdetaljer på e-post. Det sendes en e-postmelding med alle butikker og URL-adresser til butikker knyttet til denne e-postadressen til innboksen din. Hvis butikken ikke står på listen, kan du prøve en annen e-postadresse på siden for butikkgjenoppretting.

Hvis du har prøvd alle e-postadresser og fortsatt ikke finner riktig butikk, kan du ta kontakt med Shopify-brukerstøtte for å få hjelp til å endre e-postadressen for kontoen.

Hvis du ikke lenger har tilgang til e-postkontoen, og du er butikkeier eller organisasjonseier, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Glemt passord

Hvis du har glemt passordet til butikken, kan du klikke på Glemt passord? fra påloggingssiden for å tilbakestille passordet. Du får tilsendt en e-postmelding med en kobling for å tilbakestille passordet. Tilbakestillingskoblingen er gyldig i 48 timer. Hvis tilbakestillingskoblingen har utløpt, kan du klikke på Glemt passord? på nytt for å motta en ny tilbakestillingskobling. Hvis du i løpet av prosessen husker passordet, kan du ignorere e-postmeldingen for tilbakestilling, og det vil ikke påvirke påloggingsinformasjonen din. Hvis du ikke finner e-postmeldingen i innboksen, bør du se i mappene for søppelpost og filtrert e-post. Hvis du ikke mottar e-postmeldingen for tilbakestilling av passord, må du kontakte Shopify-brukerstøtte. Finn ut mer om tilbakestilling av passord.

Problemer med kontosikkerhet

I tilfeller der du nylig har brukt kontoen med samme påloggingsinformasjon, og denne påloggingsinformasjonen ikke lenger fungerer, må du kontrollere at ingen andre har tilgang til kontoen og kan endre påloggingsinformasjonen. Påloggingsinformasjonen er din identitet i den digitale verdenen, og må holdes privat og konfidensiell. Hvis du er bekymret for en mistenkelig e-postadresse eller URL-adresse du har klikket på før du fikk påloggingsproblemer, kan det være phishing, vishing eller smishing. Ved å aktivere totrinnsautentisering reduserer du sannsynligheten for at noen som har fått tak i påloggingsinformasjonen din kan gjøre skade på butikken. Finn ut mer om beste praksis for kontosikkerhet.

Hvis du mistenker at kontoen er kompromittert, og du ikke får tilgang til kontoen for å logge på, må du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Kontomelding etter pålogging

I noen tilfeller kan du logge på og se en melding om at kontoen er låst. Kontoen din kan bli låst av kontosikkerhetsårsaker, eller andre årsaker.

Du kan se en melding om at påloggingsprosessen mislyktes, og at butikken er utilgjengelig. Prøv trinnene for lokal feilsøking for å sikre at meldingen ikke er knyttet til lokale problemer.

Hvis lokal feilsøking ikke hjelper eller kontoen er låst, må du kontrollere at du ikke har fått noen e-postmeldinger fra Shopify i innboksen eller i mappene for søppelpost eller filtrert e-post. Hvis du har mottatt en e-postmelding, kan du svare på denne. Kontakt Shopify-brukerstøtte hvis du ikke har mottatt en e-postmelding.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis