Legg til en reservemåte for autentisering

Når du har konfigurert primærmåten for totrinnsautentisering kan du konfigurere én eller flere alternative autentiseringsmåter som reservemåter. Dette er nyttig når den primære autentiseringsmåten ikke er tilgjengelig.

I tillegg kan innebygd autentisering og noen sikkerhetsnøkler bare brukes på den bestemte enheten der du konfigurerte totrinnsautentisering. Hvis du planlegger å logge på med flere enheter må du sikre at du har konfigurert alternative autentiseringsmåter til Sikkerhetsnøkkel eller Innebygd autentisering som reserve. Dette sikrer at du ikke blir forhindret fra å logge på andre enheter.

Trinn:

  1. Fra Shopify administrator klikker du på brukernavnet og kontobildet ditt.
  2. Klikk på Administrer konto > Sikkerhet.

  3. Klikk på Legg til en annen måte i seksjonen Totrinnsautentisering.

  4. Skriv inn passordet og klikk på Neste.

  5. Velg et av følgende alternativer fra listen Autentiseringsmetode:

  6. Konfigurer reservemåten for totrinnsautentisering i henhold til måten du har valgt.

  7. Valgfritt: Konfigurer en annen reservemåte med denne fremgangsmåten.

  8. Lagre gjenopprettingskodene dine i tilfelle du mister tilgang til mobilenheten. Sørg for at du oppbevarer dem på et trygt og frakoblet sted du har tilgang til på flere måter, som fra mobiltelefonen, datamaskinen og fra et utskrevet dokument.

Neste gang du logger på Shopify-administrator, kan du velge hvilken autentiseringsmåte du vil bruke.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis