Personalkontoer

Hvis flere personer har tilgang til Shopify-administratoren er det lurt å opprette personalkontoer for hver enkelt person. Med personalkontoer kan du angi personalkontotillatelser og gi andre personer tilgang til Shopify-administratoren uten å gi dem tilgang til sensitiv informasjon. Individuelle personalkontoer kan også gjøre det enklere for deg å holde oversikt over nylige endringer og begivenheter på butikkens tidslinje.

Antall tilgjengelige personalkontoer er bestemt av Shopify-prisplanen din:

 • Shopify Lite-abonnementet inkluderer en personalkonto.
 • Basic Shopify-abonnementet inkluderer to personalkontoer.
 • Shopify-abonnementet inkluderer fem personalkontoer.
 • Advanced Shopify-abonnementet inkluderer 15 personalkontoer.
 • Shopify Plus-abonnementet inkluderer et ubegrenset antall personalkontoer.

Et personalmedlem kan ha én av følgende tillatelsesnivåer:

 • Eiertillatelser – Gir ubegrenset tilgang til en Shopify-butikk. Personalmedlemmet kan administrere kontoen og den økonomiske informasjonen til butikken.

  Det kan kun være én kontoinnehaver på samme tid. Som standard er dette personen som opprinnelig åpnet Shopify-butikken.

 • Full tilgang – Gir tilgang til alle deler av Shopify-butikken, bortsett fra sensitiv kontoinformasjon eller økonomisk informasjon.

 • Begrensede tillatelser – Begrenser en bruker til spesifikke seksjoner av butikken. Når du begrenser et personalmedlem fra en seksjon av administratoren er den fremdeles synlig for vedkommende i administratorens sidepanel, men det er ikke mulig å klikke på eller vise noen deler av den seksjonen. Hvis du for eksempel begrenser et personalmedlem fra tilgang til Innstillinger-siden, begrenser du dem også fra tilgang til leverings- og avgiftsinnstillingene.

  Årsakene til å bruke begrensede tillatelser for personalet vil variere for hver enkelt butikk. Kanskje du for eksempel vil bruke personaltillatelser i følgende tilfeller:

  • Dersom du ikke vil at personalmedlemmene skal se noe salgsinformasjon, som for eksempel salg per måned eller per person på Rapporter-siden
  • Dersom du ikke vil at personalmedlemmene skal ha tilgang til noen sensitive apper som kan påvirke bedriften på Apper-siden.
  • Dersom du ikke vil at personalmedlemmene skal endre noen av de generelle butikkinnstillingene, som for eksempel butikkens adresse eller kredittkortinformasjonen på Innstillinger-siden.

Det er kun kontoinnehaveren som kan opprette og slette personalkontoer. Brukere med Full tilgang kan endre andre personalkontoer og opprette PIN-koder for personalet for POS. Personalmedlemmer kan ikke redigere butikkeierens konto.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis