Personaletillatelser

Når du har flere personer som har tilgang til Shopify administrator, er det en god idé å ha Personal kontoer satt opp for hver enkelt person. Du kan Angi Personal tillatelser slik at andre personer får tilgang til Shopify administrator, uten å gi dem tilgang til sensitiv informasjon. Å ha personale kan også hjelpe deg med å holde oversikt over nylige endringer og hendelser i butikkens tidslinje.

Antallet personalmedlemmer du kan opprette, bestemmes av hvilken Shopify-prisplan du har:

 • Shopify Lite-abonnementet inkluderer én medarbeider.
 • Basic Shopify-abonnementet inkluderer to medarbeidere.
 • Shopify-abonnementet omfatter 5 personalmedlemmer.
 • Advanced Shopify-abonnementet inkluderer 15 medarbeidere.
 • Shopify Plus-abonnementet inkluderer et ubegrenset antall medarbeidere.

Et personalmedlem kan ha én av følgende tillatelsesnivåer:

 • Eiertillatelser – Gir ubegrenset tilgang til en Shopify-butikk. Personalmedlemmet kan administrere kontoen og den økonomiske informasjonen til butikken.

  Det kan bare være én butikkeier om gangen. Som standard er dette personen som opprinnelig åpnet Shopify-butikken.

 • Full tilgang – Gir tilgang til alle deler av Shopify-butikken, bortsett fra sensitiv kontoinformasjon eller økonomisk informasjon.

 • Begrensede tillatelser – Begrenser en bruker til spesifikke seksjoner av butikken. Når du begrenser et personalmedlem fra en seksjon av administratoren er den fremdeles synlig for vedkommende i administratorens sidepanel, men det er ikke mulig å klikke på eller vise noen deler av den seksjonen. Hvis du for eksempel begrenser et personalmedlem fra tilgang til Innstillinger-siden, begrenser du dem også fra tilgang til leverings- og avgiftsinnstillingene.

  Årsakene til å bruke begrensede tillatelser for personalet vil variere for hver enkelt butikk. Kanskje du for eksempel vil bruke personaltillatelser i følgende tilfeller:

  • Dersom du ikke vil at personalmedlemmene skal se noe salgsinformasjon, som for eksempel salg per måned eller per person på Rapporter-siden
  • Dersom du ikke vil at personalmedlemmene skal ha tilgang til noen sensitive apper som kan påvirke bedriften på Apper-siden.
  • Dersom du ikke vil at personalmedlemmene skal endre noen av de generelle butikkinnstillingene, som for eksempel butikkens adresse eller kredittkortinformasjonen på Innstillinger-siden.

Butikkeiere kan gi personalet tillatelse til å logge på Shopify-administrator, men de kan ikke redigere informasjonen deres.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis