Personaletillatelser

Når du har flere personer som har tilgang til Shopify administrator, er det en god idé å ha Personal kontoer satt opp for hver enkelt person. Du kan Angi Personal tillatelser slik at andre personer får tilgang til Shopify administrator, uten å gi dem tilgang til sensitiv informasjon. Å ha personale kan også hjelpe deg med å holde oversikt over nylige endringer og hendelser i butikkens tidslinje.

Antallet personalmedlemmer du kan opprette, bestemmes av hvilken Shopify-prisplan du har:

 • Shopify Lite-abonnementet inkluderer én medarbeider.
 • Basic Shopify-abonnementet inkluderer to medarbeidere.
 • Shopify-abonnementet omfatter 5 personalmedlemmer.
 • Advanced Shopify-abonnementet inkluderer 15 medarbeidere.
 • Shopify Plus-abonnementet inkluderer et ubegrenset antall medarbeidere.

Et personalmedlem kan ha én av følgende tillatelsesnivåer:

 • Eiertillatelser - Gir ubegrenset tilgang til en Shopify-butikk. Personalmedlemmet kan administrere kontoen og økonomiinformasjonen for butikken. Vis en fullstendig liste over oppgaver som kun kan åpnes av butikkeieren.

  Det kan bare være én butikkeier om gangen. Som standard er dette personen som opprinnelig åpnet Shopify-butikken.

 • Full tilgang – Gir tilgang til alle deler av Shopify-butikken, bortsett fra sensitiv kontoinformasjon eller økonomisk informasjon.

 • Begrensede tillatelser – Begrenser en bruker til spesifikke seksjoner av butikken. Når du begrenser et personalmedlem fra en seksjon av administratoren er den fremdeles synlig for vedkommende i administratorens sidepanel, men det er ikke mulig å klikke på eller vise noen deler av den seksjonen. Hvis du for eksempel begrenser et personalmedlem fra tilgang til Innstillinger-siden, begrenser du dem også fra tilgang til leverings- og avgiftsinnstillingene.

  Årsakene til å bruke begrensede tillatelser for personalet vil variere for hver enkelt butikk. Kanskje du for eksempel vil bruke personaltillatelser i følgende tilfeller:

  • Dersom du ikke vil at personalmedlemmene skal se noe salgsinformasjon, som for eksempel salg per måned eller per person på Rapporter-siden
  • Dersom du ikke vil at personalmedlemmene skal ha tilgang til noen sensitive apper som kan påvirke bedriften på Apper-siden.
  • Dersom du ikke vil at personalmedlemmene skal endre noen av de generelle butikkinnstillingene, som for eksempel butikkens adresse eller kredittkortinformasjonen på Innstillinger-siden.

Butikkeiere kan gi personalet tillatelse til å logge på Shopify-administrator, men de kan ikke redigere informasjonen deres.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis