Administrering av personale

Du kan legge til personalkontoer i butikken, slik at teammedlemmer kan gjennomføre ulike oppgaver i Shopify-administrator. Personalkontoer kan tilordnes bestemte tillatelser, slik at du får kontroll over hva personalet kan se og gjøre i Shopify-administrator eller i Shopify POS. Det er bare mulig å legge til ytterligere personalkontoer i Shopify-abonnementet eller høyere. Basic Shopify- og Shopify Starter-abonnementene støtter ikke personalkontoer. Antall personalkontoer du kan legge til avhenger av butikkens prisplan, og butikkeieren telles ikke mot grensen for antall personalkontoer.

Grenser for personalkontoer

Det maksimale antallet personalkontoer du kan ha avhenger av butikkens Shopify-abonnementstype. Dette er en oversikt over grenser for personalkontoer for hvert abonnement:

 • Pause and Build: 15 personalkontoer.
 • Shopify: 5 personalkontoer.
 • Advanced Shopify: 15 personalkontoer.
 • Shopify Plus: Ubegrenset antall personalkontoer.

Følgende abonnementer støtter ikke registrering av personalkontoer, og disse abonnementene inkluderer heller ikke personalkontoer:

 • Basic Shopify: 0 personalkontoer.
 • Shopify Starter: 0 personalkontoer.

Personalkontoer og prisplaner

Basic Shopify- og Shopify Starter-abonnementene støtter ikke personalkontoer. Hvis du har et av disse abonnementene og har behov for muligheten til å legge til personalmedlemmer, må du oppgradere til et høyere abonnement, som Shopify, Advanced Shopify eller Shopify Plus.

Som standard har ikke personale noen tillatelser, og må tildeles tillatelser. Enkelte handlinger har bare butikkeieren tillatelse til å gjøre. Du bør nøye vurdere hvilke tillatelser du tildeler personalet. Av sikkerhetsårsaker bør du bare opprette én personalpålogging per personalmedlem.

Ved å gi et personalmedlem en personalpålogging får de også mer spesialisert brukerstøtte. Shopify-brukerstøtte gir råd og hjelp basert på hvilke tillatelser personalmedlemmet har. Hvis personalmedlemmet har en personalkonto, kan Shopify-brukerstøtte gi detaljert støtte i alle områder av administrator som personalmedlemmet har tilgang til. Hvis personalmedlemmet ikke har en personalkonto, kan Shopify-brukerstøtte bare gi generelle råd.

Legg til personale

Du kan legge til personalkontoer i Shopify-butikken slik at personalet kan logge på som separate brukere. For å legge til personale må du være butikkeier eller ha tillatelsene Rediger tillatelser og Legg til og fjern personale.

Hvis du vil legge til personalmedlemmer som kan logge på administrator og Shopify POS for å legge til personale med kun POS-tilgang, trenger du også tillatelsen Administrer Point of Sale-personale og de nødvendige Shopify POS-tillatelsene.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Brukere og tillatelser fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Legg til personale.
 3. Angi personalmedlemmets fulle navn slik det vises på den myndighetsutstedte legitimasjonen, samt e-postadressen deres.
 4. Gjør ett av følgende:

  • Velg hvilke tillatelser du vil gi personalmedlemmet.
  • Velg Velg alle for å gi personalmedlemmet alle tilgjengelige tillatelser.
 5. Klikk på Send invitasjon.

Personalmedlemmet mottar en e-postinvitasjon. Invitasjoner til å opprette en personalpålogging utløper etter syv dager.

Opprett personale

Når du har lagt til et personalmedlem må personalmedlemmet godta invitasjonen for å fullføre konfigurasjonen av personalpåloggingen.

Trinn:

 1. I e-postinvitasjonen klikker du Opprett personale, og klikker deretter på Godta invitasjon.
 2. Valgfritt: Angi følgende informasjon for å opprette en Shopify-konto:

  • e-postadresse
  • fornavn og etternavn
  • telefonnummer (valgfritt)
  • passord
 3. Klikk på Opprett konto.

Gi Shopify POS-tillatelser

Hvis du er butikkeier eller et personalmedlem med tillatelsen Rediger tillatelser kan du gi eksisterende personale tilgang til Shopify-administrator og Shopify Point of Sale (POS)-appen.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Brukere og tillatelser fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på navnet til et personalmedlem.
 3. Klikk på Tilgang til Point of Sale i seksjonen Point of Sale-tilgang.
 4. Velg rollen du vil tilordne personalmedlemmet fra listen POS-rolle.
 5. Valgfritt: Hvis du vil opprette en annen personlig identifikasjonskode (PIN) enn standard-PIN-koden, klikker du på Generer tilfeldig PIN-kode eller skriver inn en PIN-kode i seksjonen PIN. Personalmedlemmene bruker denne PIN-koden for å få tilgang til Shopify POS. Sørg for at personalmedlemmet vet hva den nye PIN-koden er.
 6. Klikk på Lagre.

Du kan også opprette og tilordne roller til Shopify POS-personale. Finn ut mer om administrasjon av Point of Sale-personale.

Administrer personale

Butikkeiere og personale kan redigere kontodetaljer og legge til et bilde i kontoen når de logger på Shopify-administrator med påloggingsinformasjonen sin. Du kan bare redigere detaljene for din egen konto.

Rediger personaltillatelser

Du må være butikkeier eller ha tillatelsen Rediger tillatelser for å redigere tillatelser for andre personalmedlemmer. Hvilke tillatelser du kan redigere for andre personalmedlemmer avhenger av hvilke tillatelser du har. I noen tilfeller kan du kanskje ikke redigere personaltillatelser. Finn ut mer om tillatelsen Rediger tillatelser.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Brukere og tillatelser fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på navnet til et personalmedlem.
 3. Gjør en av følgende:

  • Velg tillatelsene du vil tildele personalmedlemmet.
  • Fjern tillatelsene du vil fjerne.
  • Velg Velg alle for å gi personalmedlemmet alle tilgjengelige tillatelser.
 4. Klikk på Lagre.

Oppdater personalopplysninger

Du kan alltids gjøre endringer i din egen innlogging for å oppdatere kontoopplysningene dine.

Trinn:

 1. Klikk på butikknavnet og kontobildet ditt fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Administrer konto.

 3. Oppdater kontoopplysningene dine.

 4. Klikk på Lagre.

Oppdater e-postadresser for personalmedlemmer

Hvis du bruker en Shopify-konto og endrer e-postadressen din, oppdateres e-postadressen din for alle butikkene som er koblet til din Shopify-konto:

 • Hvis du må oppdatere e-postadressen for eksisterende personale, kan du legge til et nytt personalmedlem og angi den nye e-postadressen.
 • Hvis du må oppdatere e-postadressen til butikkeieren, må du legge til et nytt personalmedlem og deretter overføre eierskapet til vedkommende.

Trekk tilbake enhetstillatelser for personalmedlemmer

Hvis et eksisterende personalmedlem bruker en enhet eller en applikasjon for å få tilgang til Shopify-butikken, men mister enheten, kan du logge ut personalmedlemmet og kreve at vedkommende logger inn på nytt. Dette kan bidra til å hindre at ukjente brukere får tilgang til butikken.

Bare butikkeieren eller et personalmedlem med tillatelsen Trekk tilbake tilgangstokener for annet personale kan trekke tilbake enhetstillatelser for personalmedlemmer.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Brukere og tillatelser fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på navnet til et personalmedlem.
 3. Klikk på Tilbakekall tilgang ved siden av enheten eller applikasjonen.
 4. Klikk på Tilbakekall for å bekrefte.

Personalmedlemmet får ikke tilgang til butikken med den samme enheten uten å logge på på nytt.

Deaktiver eller aktiver personalmedlemmets konto på nytt

Du kan deaktivere kontoen til et personalmedlem, slik at personalmedlemmet ikke lenger kan logge på butikken. Du bør deaktivere ubrukte personalpålogginger av sikkerhetsårsaker. Hvis du deaktiverer kontoen til et personalmedlem som er en sekundær Shopify Credit-kortholder med aktive kort, vil kortene deres automatisk bli låst, og kan ikke brukes.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Brukere og tillatelser fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på navnet til et personalmedlem.
 3. Klikk Suspender tilgang.
 4. Klikk Suspender.

Du kan når som helst aktivere personalmedlemmets konto på nytt ved å klikke Reaktiver. Hvis du reaktiverer kontoen til et personalmedlem som er sekundær Shopify Credit-kortholder med aktive kort, blir kortene deres automatisk låst opp.

Fjern kontoen til et personalmedlem fra butikken

Butikkeiere og personale med tillatelsen Legg til og fjern personale kan fjerne kontoen til et personalmedlem fra butikken. Denne handlingen kan ikke angres. Hvis et eller flere personalmedlemmer deler kontoen du ønsker å slette bør du først opprette separate personalkontoer for det aktive personalmedlemmet.

Hvis du fjerner kontoen til et personalmedlem som er en sekundær Shopify Credit-kortholder med aktive kort, blir kortene automatisk kansellert, og kan ikke brukes.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Brukere og tillatelser fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på navnet til et personalmedlem.
 3. Klikk Fjern *personalnavn* for å fjerne personalmedlemmet fra butikken permanent.
 4. Angi passordet for personalkontoen du er logget på, og klikk deretter på Fjern.

Kontoen til personalmedlemmet fjernes permanent fra butikken, og er ikke lenger tilgjengelig fra Shopify-administrator.

Fjern en samarbeidskonto

Du kan fjerne en samarbeidskonto permanent fra butikken. Denne handlingen kan ikke angres.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Brukere og tillatelser fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på navnet til samarbeidspartneren.
 3. Klikk Fjern samarbeidskonto.
 4. Angi passordet ditt, og klikk på Fjern.

Samarbeidskontoen fjernes permanent fra butikken, og vil ikke lenger være tilgjengelig fra Shopify-administrator. Samarbeidspartnerens navn og handlinger er fortsatt oppført på relevante tidslinjer, for eksempel butikkens aktivitetslogg og bestillingens tidslinje.

Hvis du ønsker å gi en samarbeidspartner tilgang igjen, må samarbeidspartneren sende samarbeidspartnerforespørselen på nytt.

Overfør butikkeierskap

Butikkeieren kan velge et annet personalmedlem som butikkeier og overføre butikkeierskapet til dem.

Hensyn ved overføring av butikkeierskap

Se følgende betraktninger før du overfører butikkeierskap:

 • Butikken kan bare ha én butikkeier av gangen. Bare butikkeieren har full tilgang til alle deler av Shopify-administrator og kan administrere kontodetaljer. Hvis du velger et annet personalmedlem som butikkeier mister du denne ubegrensede tilgangen, og du vil kanskje ikke ha mulighet til å administrere personaltillatelser i fremtiden.
 • Når du selger eller gir bort en butikk til en ny eier, må du huske å oppdatere faktureringsopplysninger og Shopify Payments-informasjon hvis dette er konfigurert. Den nye eieren må fullføre disse trinnene så snart som mulig etter overføringen:
  • Oppdatere faktureringsopplysninger. Dette er viktig for å unngå at den opprinnelige eierens betalingsmåte belastes.
  • Kontakte Shopify-brukerstøtte og be om en oppdatering av eksisterende Shopify Payments-informasjon med sine egne opplysninger. Dette er viktig av skatteårsaker.

Trinn:

 1. Logg på butikken som butikkeier.

 2. Klikk på Innstillinger > Brukere og tillatelser fra Shopify-administrator.

 3. Klikk på Overfør eierskap.

 4. Angi e-postadressen til den nye butikkeieren. Hvis den nye butikkeieren ikke er et eksisterende personalmedlem, må du også oppgi navnet.

 5. Skriv inn passordet ditt for å bekrefte endringen.

 6. Klikk på Overfør butikkeierskap.

Vis påloggingshistorikk

Som butikkeier eller personale med tillatelsen Rediger tillatelser kan du se påloggingshistorikken for alle personalmedlemmer. Personalmedlemmer kan også se sin egen påloggingshistorikk.

Du bør regelmessig gjennomgå personalets påloggingshistorikk for å kontrollere at ingen ukjente ISP-er, posisjoner eller IP-adresser har fått tilgang. Dette kan være en indikasjon på at personalmedlemmets konto er kompromittert.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Brukere og tillatelser fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på navnet til et personalmedlem.
 3. Gå gjennom de fem siste påloggingsøktene i seksjonen Nylig tilgang til butikken, samt følgende informasjon om hver økt:
  • dato
  • IP-adresser
  • ISP (Internettleverandør)
  • personalmedlemmets plassering ved pålogging
  • nettleser- og operativsystemversjon, som du kan se ved å holde musepekeren over informasjonssymbolet

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis