Administrering av personale

Som butikkeier kan du opprette individuelle personalmedlemmer som kan logge på Shopify-administrator.

Når du oppretter en personalkonto kan du angi tillatelser og kontrollere hvilke deler av administratoren hvert enkelt personalmedlem har tilgang til.

Gi personalet tillatelser til butikken din

Som butikkeier kan du gi personalet tillatelser i butikken ved å sende en invitasjon til e-postadressen deres.

Trinn:

 1. Logg inn som butikkeier.

 2. Fra Shopify-administrator klikker du på Innstillinger, og deretter klikker du på Abonnement og tillatelser.

 3. I personale-seksjonen av tillatelser klikker du på Legg til personale.

 4. Angi et fornavn, et etternavn og en e-postadresse til det nye personalmedlemmet. Pass på at du oppgir personalmedlemmets fulle navn slik det er oppgitt på myndighetsutstedt legitimasjon.

 1. Klikk på Send invitasjon.

En e-postinvitasjon om å opprette en konto sendes til den nye medarbeideren.

Personaloppsett

Trinn:

 1. Klikk på koblingen i e-postinvitasjonen for å godta invitasjonen.

 2. På oppsettsiden for personalet fyller du ut skjemaet med følgende informasjon:

- E-postadresse. - Fornavn og etternavn. - Telefonnummer (valgfritt). - Passord.

 1. Klikk på Opprett konto.

Personalmedlemmet kan nå logge på Shopify-administratoren med sin egen e-postadresse og passord. Vedkommende kan også redigere kontoens detaljer.

Administrer personale

Butikkeiere og ansatte kan redigere kontoinformasjonen sin og legge til et bilde på kontoen når de logger på Shopify-administratoren med påloggingsinformasjonen sin. Butikkeiere og personalmedlemmer kan kun redigere opplysningene for sin egen konto.

Endre kontoopplysningene dine

Som butikkeier eller personale kan du gjøre endringer på din egen konto.

Trinn:

 1. Fra Shopify administrator klikker du på brukernavnet og kontobildet ditt.

 2. Klikk på Administrer konto eller Din profil.

 1. Oppdater kontoopplysningene dine etter behov.

 2. Klikk på Lagre.

Hvis du har konfigurert en enkeltpålogging, vil endring av e-postadressen i profilseksjonen også endre e-postadressen for alle butikker som er koblet til under denne påloggingen.

Hvis du er butikkeier og ønsker at e-postadressen din skal være en annen i en butikk, må du legge til et personalmedlem med denne e-postadressen og deretter overføre eierskapet til dette personalmedlemmet.

Hvis du er et personalmedlem og ønsker at e-postadressen din skal være en annen i en butikk, må du kontakte butikkeieren og be dem legge deg til som et personalmedlem i den aktuelle butikken med den andre e-postadressen, og fjerne personaltillatelser for den eksisterende e-postadressen i den aktuelle butikken.

Vis logg for personalpålogging

Som butikkeier eller medarbeider med full tilgang, kan du se påloggingshistorikken til enhver medarbeider. Medarbeidere kan også se sin egen påloggingshistorikk.

Du bør regelmessig gjennomgå personalets påloggingshistorikk for å kontrollere at ingen ukjente ISP-er, posisjoner eller IP-adresser har fått tilgang. Dette kan være et tegn på at kontoen har blitt kompromittert.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator klikker du på Innstillinger, og deretter klikker du på Abonnement og tillatelser.

 2. I Tillatelser-delen klikker du på navnet til medarbeideren du vil se.

I Nylig påloggingshistorikk-delen vises de fem siste påloggingsøktene og følgende informasjon om hver økt:

 • Dato
 • IP-adresser
 • ISP (Internettleverandør)
 • Personalmedlemmets posisjon ved pålogging
 • Nettleser- og operativsystemversjon (du kan se dette ved å holde musepekeren over informasjonssymbolet).

Tilbakekalle enhetstillatelser for personalmedlemmer

Hvis et personalmedlem bruker en enhet eller applikasjon for Shopify-butikken og enheten går tapt, kan du logge ut personalmedlemmet og kreve at vedkommende logger inn på nytt. Dette kan bidra til å forhindre at ukjente brukere får tilgang til butikken.

Trinn:

 1. Logg inn som butikkeier.

 2. Fra Shopify-administrator klikker du på Innstillinger, og deretter klikker du på Abonnement og tillatelser.

 3. I Tillatelser-seksjonen klikker du på personalmedlemmets navn.

 4. I Apper-delen klikker du på Tilbakekall tilgang ved siden av den aktuelle enheten eller applikasjonen.

 5. I bekreftelsesdialogboksen klikker du på Tilbakekall for å bekrefte.

Personalmedlemmet får ikke tilgang til butikken med den samme enheten uten å logge på på nytt.

Deaktivere eller aktivere personale på nytt

Du kan deaktivere personalet for å tilbakekalle tilgangen til butikken din. Du har muligheten til å aktivere dem igjen når som helst.

Deaktiver personale

Trinn:

 1. Logg inn som butikkeier.

 2. Fra Shopify-administrator klikker du på Innstillinger, og deretter klikker du på Abonnement og tillatelser.

 3. I Personale-delen klikker du på medarbeiderens navn.

 4. Klikk på Deaktiver personale eller Stopp tilgang.

 5. I bekreftelsesdialogboksen klikker du på Deaktiver eller Suspender.

Personalmedlemmet vises ikke lenger i listen over personalmedlemmer på abonnement- og tillatelsessiden, og har ikke lenger tilgang til butikken.

Aktiver personale på nytt

Trinn:

 1. Logg inn som butikkeier.

 2. Fra Shopify-administrator klikker du på Innstillinger, og deretter klikker du på Abonnement og tillatelser.

 3. I Personale-delen klikker du på Vis deaktiverte kontoer.

 4. Klikk på navnet til det deaktiverte personalet.

 5. Klikk Aktiver eller Aktiver på nytt.

Personalmedlemmet er nå oppført i personale-seksjonen.

Fjern personalmedlemmer

Ansatte kan permanent slette kontoen sin fra en butikk. Ansatte kan også slettes av butikkeiere. Denne handlingen kan ikke angres.

Hvis én eller flere personalmedlemmer deler kontoen du vil slette, kan du opprette separate personalmedlemskontoer for de aktive ansatte først.

Fjern personalmedlemskontoer

Som butikkeier kan du fjerne personalmedlemskontoer fra en butikk.

 1. Logg inn som butikkeier.

 2. Fra Shopify-administrator klikker du på Innstillinger, og deretter klikker du på Abonnement og tillatelser.

 3. I Personale-delen klikker du på medarbeiderens navn.

 4. Klikk på Slett personale eller Fjern personale for å slette personalmedlemmet fra butikken.

 5. Klikk på Slett i bekreftelsesdialogboksen.

Personalmedlemmet slettes permanent fra butikken, og vises ikke lenger i listen over personalmedlemmer på siden Abonnement og tillatelser. Vedkommende kan ikke lenger få tilgang til butikken.

Fjern din egen personalmedlemskonto

 1. Logg på Shopify-butikken.

 2. Fra Shopify-administrator klikker du på Innstillinger, og deretter klikker du på Abonnement og tillatelser.

 3. I Personal-delen klikker du på navnet ditt.

 4. Fra siden med personaldetaljer klikker du på Fjern min personaltilgang.

 5. Klikk på Fjern i bekreftelsesdialogboksen.

Fjern samarbeidspartnere

Du kan permanent slette samarbeidspartnere fra butikken din. Du kan ikke angre denne handlingen.

Trinn:

 1. Logg inn som butikkeier.

 2. Fra Shopify-administrator klikker du på Innstillinger, og deretter klikker du på Abonnement og tillatelser.

 3. I samarbeidspartner-seksjonen klikker du på navnet til samarbeidspartneren.

 4. I Fjern samarbeidskonto-seksjonen klikker du på Slett samarbeidskonto eller Fjern samarbeidskonto.

 5. Klikk på Slett i bekreftelsesdialogboksen.

Samarbeidspartneren slettes permanent fra butikken og vises ikke lenger i samarbeidspartner-listen på abonnement- og tillatelsessiden. Vedkommende har ikke lenger tilgang til butikken din.

Hvis du vil gi en samarbeidspartner tilgang igjen, må du be vedkommende om å sende sin forespørsel om samarbeidspartner på nytt. Se gi partnere tilgang til butikken din for mer informasjon.

Overfør butikkeierskapet til et annet personalmedlem

Du kan velge et annet personalmedlem som butikkeier, og deretter overføre butikkeierskapet til dette personalmedlemmet.

Betraktninger om overføring av butikkeierskap

Før du overfører butikkeierskapet, bør du vurdere følgende:

 • Butikken kan bare ha én butikkeier av gangen, og bare butikkeieren kan ha full tilgang til alle deler av Shopify-administrator, og administrere kontoopplysninger og fakturering. Hvis du velger et annet personalmedlem som butikkeier, mister du den ubegrensede tilgangen og du kan ikke administrere personaltillatelser i fremtiden.

 • Hvis du overfører eierskapet til butikken gjennom en transaksjon på Exchange Marketplace vil Shopifys kontoteam starte overføringen av eierskapet. Hvis du forsøker å overføre eierskapet selv under en transaksjon på Exchange Marketplace, vil du bli permanent utestengt fra å bruke Exchange Marketplace.

 • Denne fremgangsmåten gjelder bare for overføring av butikkeierskap. Hvis du vil overføre organisasjonseierskap må du kontakte Shopify Plus Support.

Trinn:

 1. Logg inn som butikkeier.

 2. Fra Shopify-administrator klikker du på Innstillinger, og deretter klikker du på Abonnement og tillatelser.

 3. I Tillatelser-seksjonen klikker du på Overfør eierskap.

 4. I dialogboksen Overfør butikkeierskap angir du e-postadressen til den nye butikkeieren. Hvis den nye butikkeieren ikke er et eksisterende personalmedlem, må du angi navnet i tillegg.

 5. Skriv inn passordet ditt for å bekrefte endringen.

 6. Klikk på Overfør butikkeierskap.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis