Administrering av personale

Du kan legge til personale i butikken slik at personalet kan gjennomføre oppgaver i Shopify-administrator. Du kan gi tillatelser til personalet slik at du kan administrere hva personalet kan vise, og hva de kan gjøre i Shopify-administrator eller i Shopify POS. Prisplanen butikken din har avgjør hvor mange personalmedlemmer du kan legge til i tillegg til butikkeieren.

Som standard har ikke personalet noen tillatelser og må gis tillatelser. Det er noen handlinger som bare en butikkeier har tillatelse til å gjøre. Vurder nøye hvilke tillatelser du gir til personalet. Av sikkerhetsgrunner kan du bare opprette én personalpålogging per personalmedlem.

Ved å gi et personalmedlem en personalpålogging får de også mer spesialisert brukerstøtte. Shopify-brukerstøtte gir råd og hjelp basert på hvilke tillatelser personalmedlemmet har. Hvis personalmedlemmet har en personalkonto, kan Shopify-brukerstøtte gi detaljert støtte i alle områder av administrator som personalmedlemmet har tilgang til. Hvis personalmedlemmet ikke har en personalkonto, kan Shopify-brukerstøtte bare gi generelle råd.

Legg til personale

Du kan legge til personalkontoer i Shopify-butikken slik at personalet kan logge på som separate brukere. For å legge til personale må du være butikkeier eller ha tillatelsene Rediger tillatelser og Legg til og fjern personale.

Hvis du vil legge til personalmedlemmer som kan logge på administrator og Shopify POS for å legge til personale med kun POS-tilgang, trenger du også tillatelsen Administrer Point of Sale-personale og de nødvendige Shopify POS-tillatelsene.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator klikker du på Innstillinger, og deretter klikker du på Brukere og tillatelser.

 2. Klikk på Legg til personale.

 3. Angi personalmedlemmets fulle navn slik det er angitt på myndighetsutsendt legitimasjon, samt e-postadresse.

 4. Sjekk hvilke tillatelser du vil gi personalmedlemmet. Hvis du vil gi personalet alle tilgjengelige tillatelser, merker du av for velg alle.

 5. Klikk på Send invitasjon.

Personalmedlemmet mottar en e-postinvitasjon. Invitasjoner til å opprette personalkonto utløper etter 7 dager.

Opprett personalmedlemmer

Etter at du har lagt til personale, må personalmedlemmet akseptere invitasjonen for å fullføre oppsettet av personalkontoen.

Trinn:

 1. I e-postinvitasjonen klikker du Opprett personale, og klikker deretter på Godta invitasjon.

 2. Valgfritt: Hvis du ikke har en Shopify-ID, må du fylle ut følgende informasjon:

 3. e-postadresse

 4. fornavn og etternavn

 5. telefonnummer (valgfritt)

 6. passord

 7. Klikk på Opprett konto.

Gi Shopify POS-tillatelser

Hvis du er butikkeieren eller personale med Vis personale og administrerer tillatelser, kan du gi eksisterende personale tilgang til Shopify-administrator og Point of Sale (POS)-appen.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator klikker du på Innstillinger, og deretter klikker du på Brukere og tillatelser.

 2. Klikk på personalet du vil gi Shopify POS-tillatelser for.

 3. I Utsalgssted-seksjonen klikker du på Gi dette personalmedlemmet utsalgsstedstilgang.

 4. Fra POS-ROLLE-listen velger du rollen du vil tilordne til personalmedlemmet.

 5. Valgfritt: Hvis du vil opprette en annen PIN-kode enn standard-PIN-koden, klikker du Generer tilfeldig PIN eller angir en PIN-kode i PIN-seksjonen. Personalmedlemmene bruker denne PIN-koden for å få tilgang til Shopify POS. Sørg for at personalmedlemmet vet hva den nye PIN-koden er.

 6. Klikk på Lagre.

Du kan også opprette og tilordne roller til Shopify POS-personalet, se Point of Sale-personalhåndtering for å finne ut mer.

Administrer personale

Butikkeiere og personale kan redigere kontodetaljene sine og legge til et bilde i kontoen når de logger inn på Shopify-administrator med påloggingsinformasjonen sin. Du kan kun redigere opplysningene for din egen konto.

Rediger personaltillatelser

Du må være butikkeier eller ha Redigeringstillatelser for å redigere personaltillatelser. Det kan være at du ikke kan redigere personaltillatelser i noen tilfeller, se Om redigeringstillatelser for mer informasjon.

 1. Gå til Innstillinger > Brukere og tillatelser fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på personalmedlemmet du vil redigere.

 3. Du kan sjekke tillatelsene du vil gi personale, eller fjerne avmerkingen av tillatelsene du vil fjerne. Hvis du vil gi personalet alle tilgjengelige tillatelser, merker du av for velg alle.

 4. Klikk på Lagre for å bekrefte endringene.

Oppdater personalopplysninger

Du kan alltids gjøre endringer i din egen innlogging for å oppdatere kontoopplysningene dine.

Trinn:

 1. Fra Shopify administrator klikker du på brukernavnet og kontobildet ditt.

 2. Klikk på Administrer konto.

 3. Oppdater kontoopplysningene dine etter behov.

 4. Klikk på Lagre.

Oppdater e-postadresse for personalmedlemmer

Hvis du bruker en Shopify-ID, vil endringer i e-postadressen din gjelde for alle butikker som er koblet til din Shopify-ID.

Hvis du må oppdatere e-postadressen for eksisterende ansatte, kan du legge til nytt personale med den nye e-postadressen. Hvis oppdateringen av e-postadressen gjelder for butikkeieren, må du overføre eierskapet til det nye personalmedlemmet.

Tilbakekall personalets enhetstillatelser

Hvis personalmedlemmet bruker en enhet eller en applikasjon til Shopify-butikken og enheten går tapt, kan du logge ut personalmedlemmet og kreve at de logger inn på nytt. Dette kan bidra til å forhindre at ukjente brukere får tilgang til butikken.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator klikker du på Innstillinger, og deretter klikker du på Brukere og tillatelser.

 2. Klikk på personalmedlemmets navn.

 3. Klikk på Tilbakekall tilgang ved siden av enheten eller applikasjonen.

 4. Klikk på Tilbakekall for å bekrefte.

Personalmedlemmet får ikke tilgang til butikken med den samme enheten uten å logge på på nytt.

Deaktivere eller aktivere personale på nytt

Du kan deaktivere personale slik at de ikke kan logge inn i butikken lenger. For sikkerhetsformål må du deaktivere eventuelle ubrukte pålogginger for personale.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator klikker du på Innstillinger, og deretter klikker du på Brukere og tillatelser.

 2. Klikk på personalmedlemmets navn.

 3. Klikk på Deaktiver personale eller Stopp tilgang.

 4. Klikk deretter på Deaktiver eller Suspender.

Du kan aktivere personalet på nytt når som helst ved å klikke på Aktiver eller Reaktiver.

Fjern personale

Butikkeiere og personale med Legg til og fjern personale-tillatelsen kan fjerne personale fra en butikk. Du kan ikke angre denne handlingen. Hvis ett eller flere personalmedlemmer deler kontoen du vil slette, må du først opprette et separat personalmedlem for det aktive personalmedlemmet.

 1. Fra Shopify-administrator klikker du på Innstillinger, og deretter klikker du på Brukere og tillatelser.

 2. Klikk på personalmedlemmets navn.

 3. Klikk på Slett personale elle Fjern personale for å slette personalmedlemmet permanent fra butikken. Hvis du vil fjerne din egen personalkonto, klikker du Fjern personaltilgangen min.

 4. Klikk på Slett eller Fjern.

Personalet fjernes permanent fra Shopify-administrator.

Fjern samarbeidspartnere

Du kan permanent slette samarbeidspartnere fra butikken din. Du kan ikke angre denne handlingen.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator klikker du på Innstillinger, og deretter klikker du på Brukere og tillatelser.

 2. Klikk på navnet til samarbeidspartneren.

 3. Klikk på Slett samarbeidskonto eller Fjern samarbeidskonto.

 4. Klikk på Slett i bekreftelsesdialogboksen.

Samarbeidspartneren fjernes permanent fra Shopify-administrator. Hvis du ønsker å gi en samarbeidspartnertilgang igjen må samarbeidspartneren sende samarbeidspartnerforespørselen på nytt.

Overfør butikkeierskap

Butikkeieren kan velge et annet personalmedlem som butikkeier, og overføre butikkeierskapet til dem. Denne prosessen gjelder bare for overføring av butikkeierskap. Hvis du vil overføre organisasjonseierskap må du kontakte Shopify Plus Support.

Betraktninger om overføring av butikkeierskap

Før du overfører butikkeierskapet, bør du vurdere følgende:

 • Butikken din kan bare ha én butikkeier av gangen. Bare butikkeieren har full tilgang til alle deler av Shopify-administrator, og kan administrere kontoopplysningene. Hvis du velger et annet personalmedlem som butikkeier, mister du denne ubeskyttede tilgangen, og kan ikke administrere personaltillatelser i fremtiden.

 • Hvis du overfører eierskapet til butikken gjennom en transaksjon på Exchange Marketplace vil Shopifys kontoteam starte overføringen av eierskapet. Hvis du forsøker å overføre eierskapet selv under en transaksjon på Exchange Marketplace, vil du bli permanent utestengt fra å bruke Exchange Marketplace.

Trinn:

 1. Logg på butikken som butikkeier.

 2. Fra Shopify-administrator klikker du på Innstillinger, og deretter klikker du på Brukere og tillatelser.

 3. Klikk på Overfør eierskap.

 4. Angi e-postadressen til den nye butikkeieren. Hvis den nye butikkeieren ikke er et eksisterende personalmedlem, må du også oppgi navnet.

 5. Skriv inn passordet ditt for å bekrefte endringen.

 6. Klikk på Overfør butikkeierskap.

Vis påloggingshistorikk

Som butikkeier eller personale med Rediger tillatelser-tillatelsen kan du gå gjennom påloggingshistorikken til et hvilket som helst personalmedlem. Personalet kan også gå gjennom påloggingsloggene sine.

Du bør regelmessig gjennomgå personalets påloggingshistorikk for å kontrollere at ingen ukjente ISP-er, posisjoner eller IP-adresser har fått tilgang. Dette kan være et tegn på at kontoen har blitt kompromittert.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator klikker du på Innstillinger, og deretter klikker du på Brukere og tillatelser.

 2. Klikk på personalmedlemmets navn.

I seksjonen Nylig påloggingshistorikk vises de fem siste påloggingsøktene, og følgende informasjon om hver økt:

 • Dato
 • IP-adresser
 • ISP (Internettleverandør)
 • Personalets lokalisasjon ved pålogging
 • Nettleser- og operativsystemversjon (du kan se dette ved å holde musepekeren over informasjonssymbolet).

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis