Vise brukere i Shopify Plus med organisasjonsinnstillinger

Seksjonen Brukere i organisasjonsinnstillingene viser alle brukere som er knyttet til organisasjonen. Du kan filtrere listen Brukere på flere ulike måter, inkludert etter type og status.

Typer brukere i organisasjonsinnstillingene

Den følgende tabellen beskriver de ulike typene brukere i Shopify-organisasjonen din.

Beskrivelse av brukertyper i organisasjonsinnstillingene
Type Beskrivelse
Organisasjonseier

Organisasjonseieren er den første personen som får tilgang til organisasjonsinnstillingene.

Som standard får denne organisasjonseieren alle tilganger, og har alltid tillatelsen Brukere. Som et resultat av dette kan organisasjonseieren gi ethvert personalmedlem tilgang til en hvilken som helst butikk og en hvilken som helst tillatelse i organisasjonen.

Organisasjonseieren kan ikke fjernes, suspenderes eller slettes. For å endre organisasjonseieren må du kontakte Shopify Plus Support.

Personale Medlemmer i organisasjonen som er personalmedlemmer i butikker, eller som har tilgang til organisasjonsinnstillingene.
Samarbeidspartnere Shopify-partnere som har tilgang til én eller flere av butikkene i Shopify-organisasjonen din.
Kun POS-app Medlemmer i organisasjonen som er personalmedlemmer med kun Shopify POS-apptilgang.
Tidligere personale

Medlemmer av organisasjonen din som har flere ukombinerte butikkontoer.

Shopify bruker en enkeltpålogging kalt Shopify-konto. Du kan ikke gi tillatelser på organisasjonsnivå til personalmedlemmer som er merket Eldre personale før de har kombinert kontoene sine. Personalmedlemmer med tilgang til flere butikker, og som har kombinert kontoen sin, vises som én enkelt bruker i brukerlisten.

Samarbeidspartnere og brukere med kun Shopify POS-apptilgang kan ikke kombinere kontoene sine. Hvis disse brukerne har flere personalkontoer i butikker vises de flere ganger i listen Brukere.

Brukerstatus i organisasjonsinnstillingene

Tabellen nedenfor beskriver de ulike statusene personalmedlemmene i organisasjonen kan ha.

Beskrivelse av brukerstatus i organisasjonsinnstillingene
Kategori Beskrivelse
Aktiv Personalmedlemmer som kan logge på organisasjonsinnstillingene eller i en butikk i organisasjonen, i henhold til tillatelsene de er tildelt.
Suspendert Personalmedlemmer som ikke har tilgang til organisasjonsinnstillingene eller noen butikker.
Venter Personalmedlemmer uten tilgang til noen del av organisasjonen før de har godtatt invitasjonen. Disse brukerne kan være invitert enten fra organisasjonsinnstillingene eller direkte fra en butikk. Hvis en bruker er invitert fra organisasjonsinnstillingene, kan du sende invitasjonen på nytt om det er nødvendig.

Vis påloggingshistorikk i organisasjonsinnstillingene

Du kan gå gjennom påloggingshistorikken for alle personalmedlemmer i alle butikker i organisasjonen. Visning av påloggingshistorikk krever tillatelsen Rediger tillatelser. Personalmedlemmer kan også se gjennom sin individuelle påloggingshistorikk.

Du bør regelmessig gjennomgå personalets påloggingshistorikk for å kontrollere at ingen ukjente ISP-er, posisjoner eller IP-adresser har fått tilgang. Dette kan være en indikasjon på at personalmedlemmets konto er kompromittert.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du Innstillinger.
 2. Klikk på Brukere i seksjonen Organisasjon.
 3. Klikk på navnet til et personalmedlem.
 4. Finn butikken du vil gå gjennom tilganger for i seksjonen Butikker, og klikk på ....
 5. Klikk på Rediger.
 6. Gå gjennom de fem siste påloggingsøktene i seksjonen Nylig tilgang til butikken, samt følgende informasjon om hver økt:
  • dato
  • IP-adresser
  • ISP (Internettleverandør)
  • personalmedlemmets plassering ved pålogging
  • nettleser- og operativsystemversjon, som du kan se ved å holde musepekeren over informasjonssymbolet

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis