Administrere roller i Shopify Plus med organisasjonsinnstillinger

Du kan administrere personalet i organisasjonen mer effektivt ved å bruke roller, som er en kombinasjon av tillatelser på organisasjonsnivå og butikknivå. Du kan tilordne roller til personalmedlemmer når du legger til personalmedlemmer med organisasjonsinnstillingene. Hvis du allerede har personalmedlemmer kan du velge flere personalmedlemmer, og tilordne den samme rollen til alle. Du kan også duplisere eksisterende roller.

Hensyn for roller i organisasjonsinnstillingene

Før du oppretter og tilordner roller til personalmedlemmer i organisasjonsinnstillingene bør du gå gjennom følgende hensyn:

 • Roller som opprettes i organisasjonsinnstillingene administrerer bare tillatelser på organisasjonsnivå og butikknivå.
 • Roller kan ikke tilordnes til følgende personaltyper:

  • organisasjonseiere
  • tidligere personale
  • samarbeidspartnere
 • Hvis du sletter en rolle, vil alle personalmedlemmer som er tilordnet denne rollen beholde de inkluderte rolletillatelsene. Hvis rollen for eksempel inkluderte tillatelsen Brukere, vil personalmedlemmene fortsatt ha tillatelsen Brukere inntil du fjerner den eksplisitt.

 • Personalmedlemmer på organisasjonsnivå kan også være personalmedlemmer i en butikk som ikke er en del av organisasjonen. Hvis denne butikken legges til i organisasjonen etter at personalmedlemmet har fått tilordnet roller, vil én av følgende skje:

  • Hvis personalmedlemmet er butikkeier vil de beholde rollen, og forbli butikkeier.
  • Hvis personalmedlemmet ikke er butikkeier, fjernes rollen fra personalmedlemmet, men de beholder alle tillatelser som var definert i rollen. For å administrere personalmedlemmet ved hjelp av en rolle, må du tilordne en rolle til personalmedlemmet på nytt.

Opprette roller for brukere i organisasjonsinnstillingene

En rolle må inkludere minst én tillatelse på organisasjonsnivå. Du kan imidlertid inkludere tillatelser på både organisasjonsnivå og butikknivå i en rolle.

Trinn:

 1. Fra Shopify administrator klikker du på Innstillinger.
 2. Klikk på Brukere > Roller i seksjonen Organisasjon.
 3. Klikk på Legg til rolle.
 4. Angi et navn for rollen i seksjonen Rollenavn.
 5. Velg organisasjonstillatelsene du vil legge til i rollen i seksjonen Organisasjonstillatelser.
 6. Valgfritt: For å legge til tilgang til butikker, gjør du følgende:

  1. Klikk på Legg til butikktilgang i seksjonen Butikktillatelser.
  2. Gjør én av følgende:
   • For å spesifisere ulike tillatelser for enkeltbutikker velger du én butikk.
   • For å spesifisere de samme tillatelsene for flere butikker velger du alle de aktuelle butikkene.
  3. Klikk på Fortsett.
  4. Velg tillatelsene du vil tildele brukere for rollen, og klikk deretter på Ferdig.
  5. Hvis du vil legge til flere butikker med ulike tillatelser kan du fortsette å legge til butikktilganger og tillatelser til du har lagt til alle de aktuelle butikkene.
 7. Klikk på Lagre.

Tilordne roller til eksisterende brukere med organisasjonsinnstillinger

Fra listen Brukere kan du tilordne en rolle til ett personalmedlem, eller mange samtidig.

Selv om du kan tilordne en rolle til ett enkelt personalmedlem fra denne brukerens kontoinformasjonsside, beskriver denne prosedyren hvordan du tilordner en rolle direkte fra Brukere-listen til ett eller mange personalmedlemmer.

Trinn:

 1. Fra Shopify administrator klikker du på Innstillinger.
 2. Klikk på Brukere i seksjonen Organisasjon.
 3. Velg det aktuelle personalmedlemmet i listen Brukere og tillatelser.
 4. Klikk på Tilordne rolle i modelboksen nederst på skjermen.
 5. Velg den aktuelle rollen og klikk på Tildel rolle.

Dupliser roller for eksisterende brukere med organisasjonsinnstillinger

Du kan duplisere en eksisterende rolle fra listen Roller. Når du har duplisert en rolle kan du tilordne den til ett eller flere personalmedlemmer samtidig.

Trinn:

 1. Fra Shopify administrator klikker du på Innstillinger.
 2. Klikk på Brukere > Roller i seksjonen Organisasjon.
 3. Klikk på rollen du vil duplisere.
 4. Klikk på Handlinger , og klikk deretter på Dupliser.
 5. Angi et nytt navn på rollen og klikk deretter på Dupliser rolle.

Fjerne roller fra brukere i organisasjonsinnstillingene

Når du fjerner en rolle fra et personalmedlem, vil de fortsatt ha de samme tilgangene og butikktillatelsene som var definert i rollen. Når du har fjernet rollen fra personalmedlemmet kan du gi ulike tilganger og butikktillatelser til dette personalmedlemmet.

Trinn:

 1. Fra Shopify administrator klikker du på Innstillinger.
 2. Klikk på Brukere i seksjonen Organisasjon.
 3. Klikk på navnet til personalmedlemmet som har rollen du vil fjerne i listen Brukere.
 4. Klikk på i seksjonen Rolle, og klikk deretter på Fjern rolle fra bruker.
 5. Klikk på Fjern rolle.
 6. Valgfritt: Tilordne ulike tilganger og butikktillatelser til personalmedlemmet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis