Hantera roller i Shopify Plus med Organisationsinställningar

Du kan hantera personal i din organisation mer effektivt genom att använda roller, vilket är en kombination av organisationsbehörigheter och butiksbehörigheter. Du kan tilldela roller till personal när du lägger till medarbetare med Organisationsinställningar. Om du redan har personal kan du välja flera medarbetare och tilldela samma roll till all personal. Du kan även duplicera befintliga roller.

Överväganden för roller i Organisationsinställningar

Granska följande överväganden innan du skapar och tilldelar roller till personal i Organisationsinställningar:

 • Roller som skapats i Organisationsinställningar hanterar endast behörigheter på organisations- och butiksnivå.
 • Roller kan inte tilldelas till följande typer av medarbetare:

  • organisationsägare
  • tidigare personal
  • samarbetspartners
 • Om du tar bort en roll behåller personal som tilldelats den rollen de inkluderade rollbehörigheterna. Om rollen till exempel omfattade behörigheten Användare så fortsätter personal att ha användarbehörighet Användare tills du uttryckligen tar bort den från dem.

 • Personal på organisationsnivå kan också vara personal i en butik som inte är en del av din organisation. Om den butiken läggs till i din organisation efter att roller har tilldelats din personal, sker något av följande:

  • Om medarbetaren är butiksägare behåller han eller hon rollen och förblir butiksägare.
  • Om medarbetaren inte är butiksägare tas rollen bort från medarbetaren, men han eller hon behåller alla behörigheter som definierades i den rollen. Du måste tilldela en roll till medarbetaren på nytt för att hantera personal som använder en roll.

Skapa roller för användare av Organisationsinställningar

En roll måste minst innehålla en organisationsbehörighet. Du kan dock inkludera behörigheter på organisationsnivå och butiksbehörigheter i en roll.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till Inställningar.
 2. Klicka på Användare > Roller i avsnittet Organisation.
 3. Klicka på Lägg till roll.
 4. Ange ett namn för rollen i avsnittet Rollnamn.
 5. I avsnittet Organisationsbehörigheter väljer du de organisationsbehörigheter som du vill lägga till rollen.
 6. Valfritt: gör följande för att lägga till åtkomst till butiker:

  1. I avsnittet Butiksbehörigheter, klicka på Lägg till butiksåtkomst.
  2. Gör något av följande:
   • Välj en butik om du vill ange olika åtkomst för enskilda butiker.
   • Välj alla butiker som krävs om du vill ange samma åtkomst för flera butiker.
  3. Klicka på Fortsätt
  4. Välj behörigheter att bevilja användare för rollen och klicka sedan på Klar.
  5. Om du vill lägga till flera butiker som har olika åtkomst, fortsätter du att lägga till butiksåtkomster och behörigheter tills du har lagt till alla butiker som krävs.
 7. Klicka på Spara.

Tilldela roller till befintliga användare i Organisationsinställningar

Från Användarlistan kan du tilldela en roll till en medarbetare eller till många på samma gång.

Även om du kan tilldela en roll till en enskild medarbetare från användarens kontoinformationssida, beskriver denna procedur hur du tilldelar en roll direkt från listan Användare till en eller flera medarbetare.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till Inställningar.
 2. Klicka på Användare i avsnittet Organisation.
 3. I listan Användare och behörigheter väljer du lämplig personal.
 4. Klicka på Tilldela roll i den modal som visas längst ned på skärmen.
 5. Välj lämplig roll och klicka sedan på Tilldela roll.

Duplicera roller för befintliga användare i Organisationsinställningar

Du kan duplicera en befintlig roll från listan Roller. När du har duplicerat en roll kan du tilldela den till en eller flera medarbetare samtidigt.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till Inställningar.
 2. Klicka på Användare > Roller i avsnittet Organisation.
 3. Klicka på den roll som du vill duplicera.
 4. Klicka på Åtgärder och sedan på Duplicera.
 5. Ange ett nytt namn på rollen och klicka sedan på Duplicera roll.

Ta bort roller från användare av Organisationsinställningar

När du tar bort en roll från en medarbetare fortsätter medarbetaren att ha samma åtkomster och butikstillstånd som definierades i rollen. När du har tagit bort rollen från medarbetaren kan du ge olika åtkomster och butikstillstånd till honom/henne.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till Inställningar.
 2. Klicka på Användare i avsnittet Organisation.
 3. I listan Användare klickar du på namnet på den medarbetare vars roll du vill ta bort.
 4. I avsnittet Roll klickar du på ... och klickar sedan på Ta bort roll från användare.
 5. Klicka på Ta bort roll.
 6. Valfritt: tilldela olika åtkomster och butikstillstånd till medarbetaren.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis