Åtkomst till Shopify Plus organisationsinställningar

Du kan komma åt organisationsinställningar genom att logga in på en butik i din organisation och sedan gå till Inställningar i din Shopify-admin. Om du har Shopify Plus-planen så visas ett Organisationsavsnitt ovanför inställningarna på butiksnivå. Avsnittet Organisation låter dig komma åt och hantera delar av din organisation, som till exempel användare och butiker. Menyalternativen som är tillgängliga för varje användare beror på vilka organisationsbehörigheter som användaren har beviljats.

På den här sidan

Butiker

Butiksmenyalternativet visar en lista över butiker i din organisation, tillsammans med en butiksidentifierare med två bokstäver eller tre bokstäver, samt ikon.Du kan filtrera listan efter status eller butiksändamål.Läs mer om hur du hanterar butiker med organisationsinställningar.

Butiksidentifierare

Butiksidentifierare används av partner, användare och butiksmedarbetare för att identifiera butiker i din organisation. Se till att butiksidentifieraren är meningsfull så att användarna enkelt kan välja butiker. Identifierarna visas som en förkortning på två eller tre bokstäver i den globala navigeringsmenyn. Som standard baseras butiksidentifierare på de första bokstäverna i en butiks namn. Till exempel:

  • Svenshirts – Sve
  • Sven's Shirts– SvS
  • Sven's Shirt Depot – SSD

Du kan ändra butikens interna namn och standardidentifierare när du skapar en butik, eller redigera den senare. Det interna butiksnamnet och identifieraren påverkar inte vad som visas i din butik eller i någon kundkommunikation.

Uppdatera en butiksidentifierare

Om du ändrar det interna butiksnamnet eller butiksidentifieraren ska det nya värdet vara unikt. Butiker med identiska namn eller identifierare gör det svårt för användare att identifiera butiker.

Steg:

  1. Från din Shopify-admin, gå till Inställningar.
  2. Klicka på Butiker i avsnittet Organisation.
  3. Klicka på den butik vars identifierare du vill ändra.
  4. I avsnittet Internt butiksnamn och ikon redigerar du informationen i fältet Butiksinitialer.
  5. Klicka på Spara.

Den globala navigeringsmenyn visar den nya identifieraren.

Användare

Menyalternativet Användare visar en lista över användare i din organisation. Du kan filtrera listan efter användarstatus, användartyp, butiksåtkomst, roll eller säkerhetsinställningar. Läs mer om hur du hanterar användare med organisationsinställningar.

Menyalternativet Användare i organisationsavsnittet innehåller även undermenyobjekten Roller och Säkerhet.

Roller

Undermenyn Roller visar en lista över roller som har skapats i din organisation. Läs mer om hur du hanterar roller med organisationsinställningar.

Säkerhet

Undermenyn Säkerhet visar säkerhetsinställningar för din organisation. Mer information om hur du hanterar säkerhetsinställningar med Organisationsinställningar.

Fakturering

Menyalternativet Fakturering visar faktureringsinformation för din organisation. Läs mer om hur du hanterar fakturering med Organisationsinställningar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis