Kuruluş Ayarları'na erişme

Kuruluş Ayarları'na, kuruluşunuzdaki bir mağazada oturum açarak ve ardından Shopify yöneticinizde Ayarlar'a giderek erişebilirsiniz. Mağaza düzeyi ayarlarının üst kısmında bir kuruluş bölümü gösterilir. Kuruluş bölümü, kullanıcı ve mağazalar gibi kuruluş bölümlerinize erişmenize ve bu bölümleri yönetmenize olanak sağlar. Her bir kullanıcı tarafından kullanılabilen menü öğeleri, kullanıcıya hangi kuruluş izinlerinin verildiğine bağlıdır.

Mağazalar

Mağazalar menü öğesi, kuruluşunuzda bulunan mağazaların bir listesiyle birlikte iki veya üç harfli mağaza tanımlayıcısını ve simgesini gösterir. Listeyi, durum veya mağaza amacına göre filtreleyebilirsiniz. Kuruluş Ayarları ile mağazaları yönetme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Mağaza tanımlayıcıları

Mağaza tanımlayıcıları, kuruluşunuzdaki mağazaları tanımlamak üzere iş ortakları, kullanıcılar ve mağaza personeli tarafından kullanılır. Kullanıcıların mağazaları kolayca seçebilmesi için mağaza tanımlayıcısının anlamlı olduğundan emin olun. Bu tanımlayıcılar, genel gezinme menüsünde iki veya üç harfli bir kısaltma olarak gösterilir. Varsayılan olarak mağaza tanımlayıcıları, mağaza adının ilk harflerine dayalıdır. Örneğin:

  • Svenshirts - Sve
  • Sven's Shirts - SvS
  • Sven's Shirt Depot - SSD

Mağazanın dahili adını ve varsayılan tanımlayıcısını mağaza oluştururken değiştirebilir veya daha sonra düzenleyebilirsiniz. Dahili mağaza adı ve tanımlayıcısı, mağazanızda veya herhangi bir müşteri iletişiminde gösterilenleri etkilemez.

Mağaza tanımlayıcısını güncelleme

Dahili mağaza adını veya mağaza tanımlayıcısını değiştirirseniz yeni değerin benzersiz olması gerekir. Aynı adlara veya tanımlayıcılara sahip mağazalar, kullanıcıların mağazaları tanımlamasını zorlaştırır.

Adımlar:

  1. Shopify yöneticinizden Ayarlar'a tıklayın.
  2. Kuruluş bölümünde Mağazalar'a tıklayın.
  3. Tanımlayıcısını değiştirmek istediğiniz mağazaya tıklayın.
  4. Dahili mağaza adı ve simgesi bölümünde, Mağaza baş harfleri alanındaki bilgileri düzenleyin.
  5. Kayıtyap ' a tıklayın.

Genel gezinme menüsünde yeni tanımlayıcı gösterilir.

Kullanıcılar

Kullanıcılar menü öğesi, kuruluşunuzdaki kullanıcıların bir listesini gösterir. Listeyi kullanıcı durumuna, kullanıcı türüne, mağaza erişimine, role veya güvenlik ayarlarına göre filtreleyebilirsiniz. Kuruluş Ayarları ile kullanıcıları yönetme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kuruluş bölümünün Kullanıcılar menü öğesi, Roller ve Güvenlik alt menü öğelerini de içerir.

Roller

Roller alt menü öğesi, kuruluşunuzda oluşturulan rollerin bir listesini gösterir. Kuruluş Ayarları ile rolleri yönetme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Güvenlik

Güvenlik alt menüsü öğesi, ayarlarınızın güvenlik ayarlarını gösterir. Kuruluş Ayarları ile güvenlik ayarlarını yönetme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Faturalandırma

Faturalandırma menü öğesi, kuruluşunuzun fatura bilgilerini gösterir. Kuruluş Ayarları ile faturalandırmayı yönetme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene