Shopify Plus'ta Kuruluş Ayarları ile yönetilen kuruluş izinleri

Kuruluş düzeyinde çeşitli izin kategorileri vardır. Bu izinler sayesinde personel, mağaza düzeyinde izinlere sahip olmadığı mağazalar da dahil olmak üzere kuruluşunuzda bulunan tüm mağazalarda değişiklik yapabilir.

Örneğin, kuruluşunuzda dört mağazanız varsa bir personele Kullanıcılar iznini ve dört mağazadan yalnızca biri için erişim verebilirsiniz. Bu durumda söz konusu personel, mağaza düzeyinde izinlere sahip olmadığı mağazalar da dahil olmak üzere kullanıcı erişimini, izinleri ve güvenlik ayarlarını yönetebilir.

Kuruluş izinleri, mağaza izinlerinden farklıdır. Bazı izinler, personelin yeni bir mağaza oluşturmak gibi bir mağazanın Shopify yöneticisinden yapılamayan işlemleri gerçekleştirmesine olanak tanır. Diğer izinler, personelin başka personellere bir mağazaya erişim izni vermek gibi genellikle yalnızca bir mağaza sahibinin yapabileceği eylemleri gerçekleştirmesine olanak sağlar.

Kuruluş Ayarları'ndaki kuruluş izinlerinin açıklaması

Aşağıdaki tabloda, farklı kuruluş düzeyindeki izinler açıklanmaktadır.

Kuruluş düzeyindeki izinlerin açıklaması.
İzin Açıklama
Mağazalar

Personelin, kuruluşunuzdaki mağazaları yönetmesine izin verir. Bu izne sahip bir personel yeni mağazalar oluşturabilir ve mağaza için gerekli olabilecek tüm ek plan ücretlerini onaylayabilir. Örneğin, sözleşmeniz kapsamında olmayan bir mağaza oluşturursanız Mağazalar iznine sahip bir personel yeni mağazanın ücretini onaylayabilir.

Bu izin, kullanıcıların aşağıdaki ücretleri onaylamasına izin vermez:

  • sözleşme ücretleri
  • uygulama ücretleri
Kullanıcılar

Personelin, kuruluşunuzdaki diğer kullanıcıları yönetmesine izin verir. Bu izin, kuruluş düzeyindeki personel yönetimi içindir. Mağaza düzeyindeki personel izinleri hakkında daha fazla bilgi için Kullanıcı yönetimi izinleri bölümüne bakın.

Bu izine sahip bir kullanıcı aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilir:

Kullanıcılar izni, personelin bir mağazanın sahibini değiştirmesine izin vermez. Sahiplik yalnızca bir mağaza sahibi tarafından ve yalnızca mağazanın içinden aktarılabilir.

Kuruluş sahibine varsayılan olarak Kullanıcılar izni verilir. Bu izni kuruluş sahibinden kaldıramazsınız.

Analizlere genel bakış

Personelin satış ve sipariş verilerini görüntülemesine izin verir. Bu izne sahip bir personel aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilir:

  • Kuruluştaki tüm mağazalar için satış ve sipariş verilerini görüntüleme.
  • Belirli mağazaların satış ve sipariş verilerini görüntüleme.
  • Mağazanın Shopify yöneticisindeki ayrıntılı raporlara erişme.

Bu izne sahip personel, Shopify yöneticisinde bir kuruluş genelindeki tüm mağazaların toplam verilerini görüntüleyebilir. Bir mağazanın Shopify yöneticisindeki ayrıntılı raporları görüntülemek için personelin bu mağazanın Raporlar iznine sahip olması gerekir.

Faturalandırma

Personelin, verilen izne göre faturaları ve faturalandırma tercihlerini görüntülemesine, faturaları ödemesine ve faturalandırma profilini düzenlemenize izin verir.

  • Ödeme yöntemleri dahil olmak üzere tercihleri ve faturaları görüntüleyin izni, personelin geçmiş ve yaklaşan faturaları görüntülemesine, faturaları dışa aktarmasına ve Faturalandırma profili sayfasındaki bilgileri görüntülemesine izin verir.
  • Ödeme yöntemleri dahil olmak üzere tercihleri düzenleyin ve faturaları ödeyin izni, personelin geçmiş ve yaklaşan faturaları görüntülemesine, faturaları dışa aktarmasına, başarısız olan fatura ödemelerini yetkilendirip yeniden denemesine ve Faturalandırma profili sayfasındaki bilgileri değiştirmesine izin verir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene