Organisationsbehörigheter i Shopify Plus med Organisationsinställningar

På organisationsnivå finns det flera behörighetskategorier. Med dessa behörigheter kan medarbetare göra ändringar i alla butiker i din organisation, inklusive i butiker där dessa användare inte har behörigheter på butiksnivå.

Om du till exempel har fyra butiker i din organisation kan du ge en medarbetare behörigheten Användare och åtkomst till endast en av de fyra butikerna. I det här fallet kan den medarbetaren hantera användaråtkomst, behörigheter och säkerhetsinställningar, inklusive i butiker där den anställde inte har behörigheter på butiksnivå.

Organisationsbehörigheter är åtskilda från butiksbehörigheter. Vissa behörigheter låter personal göra saker som inte kan göras från en butiks Shopify-admin, till exempel skapa en ny butik. Andra behörigheter låter personal utföra åtgärder som vanligtvis endast en butiksägare kan utföra, till exempel ge medarbetare åtkomst till en butik.

Beskrivning av organisationsbehörigheter i Organisationsinställningar

Följande tabell beskriver de olika behörigheterna på organisationsnivå.

Beskrivning av behörigheter på organisationsnivå.
Tillstånd Beskrivning
Butiker

Låter personal hantera butikerna i din organisation.En medarbetare med denna behörighet kan skapa nya butiker och godkänna eventuella ytterligare planavgifter som kan behövas för butiken. Om du till exempel skapar en butik som inte omfattas av ditt kontrakt kan en medarbetare med behörighet för Butiker godkänna avgiften för den nya butiken.

Behörigheten tillåter inte användare att godkänna följande avgifter:

  • kontraktsavgifter
  • appavgifter
Användare

Låter personal hantera andra användare i din organisation. Behörigheten gäller personalhantering på organisationsnivå. Om du vill ha mer information om personalbehörigheter på butiksnivå, se Behörigheter för användarhantering.

En användare med denna behörighet kan utföra följande uppgifter:

Behörigheten Användare låter inte personal ändra butikens ägare. Endast en butiksägare kan överföra äganderätten och den kan bara överföras inifrån butiken.

Organisationsägaren får behörighet Användare som standard. Du kan inte ta bort den här behörigheten från organisationsägaren.

Analysöversikt

Låter personal visa försäljnings- och orderdata. En medarbetare med denna behörighet kan utföra följande uppgifter:

  • Se försäljnings- och orderinformation för alla butiker inom organisationen.
  • Se försäljnings- och orderinformation för specifika butiker.
  • Åtkomst till detaljerade rapporter inifrån en butiks Shopify-administratör.

Personal med denna behörighet kan visa aggregerad data för alla butiker över en organisation i Shopify-admin. För att se detaljerade rapporter i en butiks Shopify-admin måste medarbetaren ha behörighet Rapporter för den butiken.

Fakturering

Låter personal visa räkningar och faktureringsinställningar, betala räkningar och redigera faktureringsprofilen, beroende på beviljad behörighet.

  • Behörigheten Visa fakturor och inställningar, inklusive betalningsmetoder låter personal granska tidigare och kommande fakturor, exportera fakturor och visa informationen på Faktureringsprofilsidan.
  • Behörigheten Betala fakturor och redigera inställningar, inklusive betalningsmetoder låter personal granska tidigare och kommande fakturor, exportera fakturor, godkänna och åter försöka att genomföra misslyckade fakturabetalningar och ändra informationen på Faktureringsprofilsidan.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis