Verifiera din domän i Shopify Plus

Verifiering av äganderätten till din domän är en process som gör att du kan bevisa att du är ägare till e-postdomäner som är kopplade till användare i din organisation.

När du har verifierat din äganderätt till en domän kan du använda följande säkerhetsfunktioner:

Innan du verifierar din domän

Överväg att slutföra följande uppgifter innan du verifierar din domän.

Ställ in provisoriska säkerhetsåtgärder

Att verifiera äganderätt till din organisations domän är en process som kan ta några dagar. Om du planerar att ställa in SAML-autentisering eller SCIM-användarhantering, bör du överväga att ställa in alternativa autentiseringsmetoder under tiden, till exempel att kräva tvåfaktorsautentisering.

Granska dina domäner

Domäner kopplas endast till en Shopify Plus-organisation. Vid domänverifiering ska du använda domäner som enbart finns för din organisation. Om du verifierar ägande av en domän som även används av en annan organisation så kan den andra organisationen inte verifiera den domänen.

Antag till exempel att din organisation är ett dotterbolag till en större enhet, som båda använder Shopify. Du kan ha användare vars inloggningar är baserade på e-postadresser från din organisation, samt användare vars inloggningar är baserade på e-postadresser från moderbolaget. Om du ställer in verifiering för domänen som delas av ditt dotterbolags organisation och ditt moderbolag, blir moderbolagets domän inte tillgänglig för användning av någon annan organisation som använder Shopify. I det här fallet bör du endast använda domänen som är registrerad på ditt dotterbolags organisation.

Om du har användare som är kopplade till en domän som krävs för en annan organisation i Shopify bör du inte göra anspråk på domänen. Förfrågningar om verifiering av äganderätt för dessa scenarier granskas manuellt och kommer troligtvis att avvisas.

Du kan inte verifiera en domän som är tillgänglig för allmänheten, till exempel gmail.com.

Verifiera din domän

Verifiering av din domän kräver behörighet som Användare på organisationsnivå.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till Inställningar.
 2. Klicka på Användare > Säkerhet i avsnittet Organisation.
 3. Klicka på Lägg till domän i avsnittet Domänverifiering.
 4. Ange namnet på din domän och klicka sedan på Nästa.
 5. Klicka på knappen Kopiera för att kopiera TXT-värdet.
 6. Logga in på kontot du har hos din domänleverantör, skapa en TXT-post och klistra sedan in TXT-värdet som du kopierade.
 7. Klicka på Begär verifiering i din Shopify-admin.

Domänen har nu statusen Väntande. Processen med att verifiera din domän kan ta några dagar. När processen är klar uppdateras domänens status till Verifierad eller Inte verifierad och du får ett e-postmeddelande med ytterligare information. Om du tror att din domän har avvisats av misstag eller om du stöter på problem med att verifiera din domän ska du kontakta Shopify Plus-supporten.

Om du planerar att använda SAML-autentisering för användare i din organisation så kan du börja konfigurera SAML-inställningen. Du behöver inte vänta tills din domän är verifierad.

Lägger till en TXT-post

Processen för att göra ändringar i dina DNS-inställningar varierar från leverantör till leverantör. I allmänhet bör du kunna komma åt TXT-posten genom att leta upp dina DNS-inställningar, ditt domänhanteringsområde, din DNS-konfiguration eller något liknande.

Lägga till en TXT-post till Shopify-domäner

Om du har köpt din domän från Shopify lägger du till en TXT-post i avsnittet Domäner i din Shopify-administratör.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Domäner i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på namnet på domänen du vill verifiera i avsnittet Shopify-hanterade domäner.
 3. Klicka på DNS-inställningar.
 4. Klicka på Lägg till anpassad post och välj sedan posttyp.
 5. Gör något av följande i fältet Namn:

  • Om du verifierar din huvuddomän anger du @.
  • Om du verifierar en subdomän anger du endast namnet på subdomänen. Till exempel, om din subdomän är retail.example.com, anger du retail.
 6. Ange TXT-värdet som kopierades från administratören i fältet TXT-värde.

 7. Klicka på Bekräfta.

Lägga till en TXT-post till tredjepartsdomäner

Processen för att lägga till en TXT-post i dina DNS-inställningar varierar beroende på domänleverantör. I allmänhet bör du kunna komma åt TXT-posten genom att leta upp dina DNS-inställningar, ditt domänhanteringsområde, din DNS-konfiguration eller liknande.

Nedan följer några steg för specifika domänleverantörer. Kontakta din domänleverantör för att få hjälp om din leverantör inte visas i den här listan eller om du inte kan lägga till en TXT-post.

Exempellista över tredjeparts domänvärdar
1&1 IONOS 123 Reg Bluehost
Domain.com Enom GoDaddy
Google Domains OVH Namecheap
Network Solutions Registrera Blacknight Solutions
Hostgator

Lägg till en TXT-post till 1&1 IONOS

 1. Logga in på ditt 1&1 IONOS-konto.
 2. Klicka på Hantera domän i avsnittet Din domän.
 3. Klicka på DNS.
 4. Klicka på TXT.
 5. Ange @ i fältet för Värdnamn.
 6. Ange det TXT-värde som du kopierade från Shopify-administratören i fältet Värde.
 7. Klicka på Spara.

Lägga till en TXT-post till 123 Reg

 1. Logga in på ditt 123 Reg-konto.
 2. Klicka på Kontrollpanel.
 3. Välj det domännamn som du vill verifiera från rullgardinsmenyn och klicka sedan på Hantera.
 4. Klicka på Hantera DNS i avsnittet för avancerade domäninställningar.
 5. Klicka på fliken Avancerad DNS.
 6. Välj TXT/SPF från rullgardinsmenyn.
 7. Ange @ i fältet för Värdnamn.
 8. Ange det TXT-värde som du kopierade från Shopify-administratören i fältet Destination TXT.
 9. Klicka på Lägg till.

Lägg till en TXT-post till Bluehost

 1. Logga in på ditt Bluehost-konto.
 2. Klicka på fliken Domäner.
 3. Klicka på Hantera intill det domännamn som du vill verifiera och välj sedan DNS.
 4. Klicka på Lägg till post intill avsnittet TXT(Text).
 5. Ange @ i fältet Värdpost.
 6. Ange det TXT-värde som du kopierade från Shopify-administratören, i fältet för TXT-värde.
 7. Klicka på Spara.

Lägg till en TXT-post till Domain.com

 1. Logga in på ditt Domain.com-konto.
 2. Klicka på Hantera på det domännamn som du vill verifiera.
 3. Klicka på DNS & namnservrar.
 4. Klicka på DNS-poster.
 5. Klicka på Lägg till DNS-post.
 6. Klicka på knappen intill TXT.
 7. Ange @ i Namn-fältet.
 8. Ange det TXT-värde som du kopierade från Shopify-administratören, i fältet för Innehåll.
 9. Klicka på Spara.

Lägg till en TXT-post till Enom

 1. Logga in på ditt Enom-konto.
 2. Klicka på Domäner.
 3. Klicka på Mina domäner.
 4. Klicka på det domännamn som du vill verifiera.
 5. Klicka på Värdposter.
 6. Klicka på Ny rad.
 7. Ange @ i fältet för Värdnamn.
 8. Välj TXT i rullgardinsmenyn Posttyp.
 9. Ange det TXT-värde som du kopierade från Shopify-administratören, i fältet för Adress.
 10. Klicka på Spara.

Lägg till en TXT-post till GoDaddy

 1. Logga in på ditt GoDaddy-konto.
 2. På sidan Mina produkter klickar du på DNS intill det domännamn som du vill verifiera.
 3. Klicka på Lägg till.
 4. Välj TXT i listan Typ.
 5. Ange @, i fältet för Värd.
 6. Ange det TXT-värde som du kopierade från Shopify-administratören, i fältet för TXT-värde.
 7. Klicka på Spara.

Lägg till en TXT-post till Google Domains

 1. Logga in på ditt Google Domains-konto.
 2. Klicka på det domännamn som du vill verifiera.
 3. Klicka på menyknappen.
 4. Klicka på DNS.
 5. Gå till avsnittet Anpassade resursposter.
 6. Ange @ i Namn-fältet.
 7. I menyn Typ väljer du TXT.
 8. Ange det TXT-värde som du kopierade från Shopify-administratören, i fältet för Text.
 9. Klicka på Lägg till.

Lägg till en TXT-post till OVH

 1. Logga in på ditt OVH-konto.
 2. Klicka på det domännamn som du vill verifiera i avsnittet Mina produkter och tjänster.
 3. Klicka på Lägg till en post.
 4. Välj TXT som posttyp.
 5. Ange det TXT-värde som du kopierade från Shopify-administratören i fältet Värde.
 6. Klicka på Nästa.
 7. Klicka på Bekräfta.

Lägg till en TXT-post till Namecheap

 1. Logga in på ditt Namecheap-konto.
 2. Klicka på Hantera intill den domän som du vill verifiera.
 3. Klicka på Avancerad DNS.
 4. Klicka på Lägg till ny post i avsnittet Värdposter.
 5. Välj TXT som posttyp.
 6. Ange @, i fältet för Värd.
 7. Ange det TXT-värde som du kopierade från Shopify-administratören i fältet Värde.
 8. Klicka på Spara alla ändringar.

Lägg till en TXT-post till Network Solutions

 1. Logga in på ditt Network Solutions-konto.
 2. Klicka på Redigera DNS i avsnittet Mina domännamn.
 3. Klicka på Ändra vart domän pekar.
 4. Välj Avancerad DNS och klicka på Fortsätt.
 5. Klicka på Redigera TXT-poster i avsnittet Text(TXT-poster).
 6. I det första tomma Värd-fältet anger du @.
 7. Ange det TXT-värde som du kopierade från Shopify-administratören, i fältet för Text.
 8. Klicka på Fortsätt
 9. Klicka på Spara ändringar.

Lägg till en TXT-post till kassan

 1. Logga in på ditt kassakonto.
 2. Klicka på Mina domännamn i avsnittet Mina produkter och tjänster.
 3. Klicka på Redigera avancerade DNS-poster i avsnittet Hantera för den domän som du vill verifiera.
 4. Klicka på Redigera TXT-poster i avsnittet Uppdatera avancerad DNS.
 5. Ange TXT-värdet som kopierades från administratören i Text-fältet i den post där Värd är inställd till @.
 6. Klicka på Fortsätt
 7. Klicka på Spara ändringar.

Lägg till en TXT-post till Blacknight Solutions

 1. Logga in på ditt Blacknight-konto.
 2. Klicka på den domän som du vill verifiera på sidan Webbplatser.
 3. Klicka på DNS.
 4. Klicka på DNS-poster.
 5. Klicka på Lägg till ny DNS-post.
 6. Välj TXT i rullgardinsmenyn.
 7. I datafältet anger du det TXT-värde som du kopierade från Shopify-administratören.

Lägga till en TXT-post till HostGator

Steg:

 1. Logga in på ditt HostGator-konto.
 2. Klicka på Starta cPanel.
 3. Klicka på Avancerad zonredigerare i avsnittet Domäner.
 4. I listan för Typ väljer du TXT.
 5. Ange ditt domännamn i Namn-fältet.
 6. Ange det TXT-värde som du kopierade från Shopify-administratören, i fältet för TXT-data.
 7. Klicka på Lägg till post.

När du har verifierat din domän

När du har verifierat äganderätten till en domän så kontrolleras TXT-posten regelbundet för att säkerställa att domänen fortfarande ägs av din organisation.

Om TXT-posten har saknats från domänen i 30 dagar får du ett e-postmeddelande som uppmanar dig att lägga till den på nytt. Din domänstatus ändras till Inte verifierad om ingen TXT-post har lagts till i domänen inom 10 dagar efter att du fick e-postmeddelandet. Varken SAML-autentisering eller återställning av tvåstegsautentisering kan användas om din domän har statusen Inte verifierad.

Ta bort domäner

Du kan ta bort en domän om du inte längre behöver den eller om du har lagt till den av misstag. Verifiera att följande stämmer innan du tar bort domänen:

 • Inga användare som använder SAML-autentisering har ett Shopify-konto eller en e-postadress som är kopplad till domänen som ska tas bort.
 • Din SAML-autentisering är inte inställd på Obligatorisk.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till Inställningar.
 2. Klicka på Användare > Säkerhet i avsnittet Organisation.
 3. Klicka på ikonen Radera i avsnittet Domänverifiering.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis