Bekrefte domenet ditt

Bekreftelse av eierskap til domenet er en prosess som lar deg dokumentere eierskap til e-postdomener som er knyttet til brukere i organisasjonen. Når du har bekreftet eierskap til et domene kan du bruke følgende sikkerhetsfunksjoner:

Før du bekrefter domenet ditt

Før du bekrefter domenet bør du vurdere å gjennomføre følgende oppgaver.

Sett opp midlertidige sikkerhetstiltak

Bekreftelse av eierskap av organisasjonens domene er en prosess som kan ta noen dager. Hvis du planlegger å sette opp SAML-godkjenning eller SCIM-brukeradministrasjon, bør du vurdere å sette opp alternativ godkjenningsmåte i mellomtiden, som å kreve tofaktorautentisering.

Gå gjennom domenene dine

Domener er bare knyttet til én organisasjon. Bruk domener som er eksklusive for organisasjonen din til domenebekreftelse. Hvis du bekrefter eierskap av et domene som også brukes av en annen organisasjon, kan ikke lenger den andre organisasjonen bekrefte dette domenet.

La oss for eksempel si at organisasjonen din er et datterselskap av en større enhet, som begge bruker Shopify. Du kan ha brukere med påloggingsinformasjon som er basert på e-postadresser fra organisasjonen din, samt brukere med påloggingsinformasjon som er basert på e-postadresser fra morselskapet. Hvis du setter opp bekreftelse på domenet som deles av din organisasjon og morselskapet ditt, vil morselskapets domene bli utilgjengelig for bruk av en annen organisasjon som bruker Shopify. I dette tilfellet bør du bare bruke domenet som er registrert i din datterselskapsorganisasjon.

Hvis du har brukere tilknyttet et domene som trengs for en annen organisasjon i Shopify, må du ikke gjøre krav på dette domenet. Forespørsler om eierskapsbekreftelse for slike tilfeller gjennomgås manuelt, og vil sannsynligvis bli avvist.

Du kan ikke bekrefte et domene som er tilgjengelig for allmennheten, som for gmail.com.

Bekrefte domenet ditt

Bekreftelse av domenet krever tillatelsen Brukere på organisasjonsnivå.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du Innstillinger.
 2. Klikk på Brukere > Sikkerhet i seksjonen Organisasjon.
 3. I Domenebekreftelse-seksjonen klikker du på Legg til domene.
 4. Angi navnet på domenet og klikk Neste.
 5. Klikk på Kopier-knappen for å kopiere TXT-verdien.
 6. Logg på kontoen hos domeneleverandøren, opprett en TXT-oppføring og lim deretter inn TXT-verdien du har kopiert.
 7. Klikk på Be om bekreftelse i Shopify-administrator.

Domenet har nå statusen Venter. Prosessen med å bekrefte domenet ditt kan ta noen dager. Når prosessen er fullført, oppdateres statusen til domenet til Bekreftet eller Ikke bekreftet, og du får tilsendt et e-postvarsel med mer informasjon. Hvis du tror domenet ditt har blitt avvist ved en feil, eller hvis du har problemer med å bekrefte domenet ditt, kan du Shopify Plus brukerstøtte.

Hvis du har planer om å bruke SAML-autentisering for brukere i organisasjonen, kan du begynne å konfigurere SAML-konfigurasjonen. Du trenger ikke vente til domenebekreftelsen er fullført.

Legge til en TXT-oppføring

Prosessen for å gjøre endringer i DNS-innstillingene varierer fra leverandør til leverandør. Generelt bør du ha tilgang til TXT-oppføringen ved å finne DNS-innstillingene, administrasjonsområdet for domenet, DNS-konfigurasjon eller noe lignende.

Legge til en TXT-oppføring for Shopify-domener

Hvis du har kjøpt domenet ditt fra Shopify, legger du til en TXT-oppføring i Domener-seksjonen i Shopify-administrator.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Domener.
 2. I Shopify-administrerte domener-seksjonen klikker du på navnet til domenet du vil redigere.
 3. Klikk på DNS-innstillinger.
 4. Klikk Legg til egendefinert oppføring, og velg oppføringstypen.
 5. I Navn-feltet gjør du en av følgende:

  • Hvis du bekrefter det primære domenet ditt, angir du @.
  • Hvis du bekrefter et underdomene, angir du bare underdomennavnet. Hvis underdomenet ditt for eksempel er retail.example.com, angir du retail.
 6. I feltet TXT-verdi skriver du inn TXT-verdien som er kopiert fra administratoren.

 7. Klikk på Bekreft.

Legge til en TXT-oppføring for tredjepartsdomener

Prosessen for å legge til en TXT-oppføring i DNS-innstillingene varierer avhengig av domeneleverandøren. Generelt bør du ha tilgang til TXT-oppføringen ved å finne DNS-innstillingene, administrasjonsområdet for domenet, DNS-konfigurasjon eller lignende.

Følgende er noen trinn for bestemte domeneleverandører. Hvis du ikke ser domeneleverandøren din i listen, eller ikke kan legge til en TXT-oppføring, må du kontakte leverandøren for å få hjelp.

Eksempelliste over tredjeparts-domeneverter
1&1 IONOS 123 Reg Bluehost
Domain.com Enom GoDaddy
Google-domener OVH Namecheap
Network Solutions Registrer Blacknight-løsninger
HostGator

Legg til en TXT-oppføring for 1&1 IONOS

 1. Logg på 1&1 IONOS-kontoen din.
 2. I seksjonen Ditt domene klikker du på Administrer domene.
 3. Klikk på DNS.
 4. Klikk på TXT.
 5. I Vertsnavn-feltet angir du @.
 6. I feltet Verdi skriver du inn TXT-verdien du kopierte fra Shopify-administrator.
 7. Klikk på Lagre.

Legg til en TXT-oppføring hos 123 Reg

 1. Logg på 123 Reg-kontoen din.
 2. Klikk på Kontrollpanel.
 3. Velg domenenavnet du vil bekrefte fra rullegardinmenyen og klikk deretter Administrer.
 4. I seksjonen for avanserte domeneinnstillinger klikker du på Administrer DNS.
 5. Klikk på Avansert DNS-fanen.
 6. Velg TXT/SPF fra rullegardinmenyen.
 7. I Vertsnavn-feltet angir du @.
 8. I feltet Destinasjons-TXT skriver du inn TXT-verdien du kopierte fra Shopify-administrator.
 9. Klikk på Legg til.

Legge til en TXT-oppføring hos Bluehost

 1. Logg på Bluehost-kontoen din.
 2. Klikk på Domener-fanen.
 3. Ved siden av domenenavnet du vil bekrefte klikker du på Administrer og velger deretter DNS.
 4. Klikk på Legg til oppføring ved siden av TXT(Text)-seksjonen.
 5. I Vertsoppføring-feltet angir du @.
 6. I TXT-verdi-feltet angir du TXT-verdien du kopierte fra Shopify-administrator.
 7. Klikk på Lagre.

Legg til en TXT-oppføring for Domain.com

 1. Logg på Domain.com-kontoen din.
 2. Klikk Administrer på domenenavnet du ønsker å bekrefte.
 3. Klikk på DNS og navneservere.
 4. Klikk på DNS-oppføringer.
 5. Klikk på Legg til DNS-oppføring.
 6. Klikk på knappen ved siden av TXT.
 7. I Navn-feltet angir du @.
 8. I Innhold-feltet angir du TXT-verdien du kopierte fra Shopify-administrator.
 9. Klikk på Lagre.

Legge til en TXT-oppføring hos Enom

 1. Logg på Enom-kontoen din.
 2. Klikk på Domener.
 3. Klikk på Mine domener.
 4. Klikk på domenenavnet du vil bekrefte.
 5. Klikk på Vertsoppføringer.
 6. Klikk på Ny rad.
 7. I Vertsnavn-feltet angir du @.
 8. Velg TXT i rullegardinmenyen Oppføringstype.
 9. I Adresse-feltet angir du TXT-verdien du kopierte fra Shopify-administrator.
 10. Klikk på Lagre.

Legge til en TXT-oppføring hos GoDaddy

 1. Logg på GoDaddy-kontoen din.
 2. Gå til siden Mine produkter og klikk på DNS ved siden av domenenavnet du ønsker å bekrefte.
 3. Klikk på Legg til.
 4. Velg TXT fra Type-listen.
 5. I Vert-feltet angir du @.
 6. I TXT-verdi-feltet angir du TXT-verdien du kopierte fra Shopify-administrator.
 7. Klikk på Lagre.

Legge til en TXT-oppføring for Google Domains

 1. Logg på Google Domains-kontoen din.
 2. Klikk på domenenavnet du vil bekrefte.
 3. Klikk på menyknappen.
 4. Klikk på DNS.
 5. Gå til seksjonen Egendefinerte ressursoppføringer.
 6. I Navn-feltet angir du @.
 7. Velg TXT i Type-menyen.
 8. I Tekst-feltet angir du TXT-verdien du kopierte fra Shopify-administrator.
 9. Klikk på Legg til.

Legg til en TXT-oppføring for OVH

 1. Logg inn på OVH-kontoen din.
 2. Gå til Mine produkter og tjenester-seksjonen og kikk på domenenavnet du ønsker å bekrefte.
 3. Klikk på Legg til en oppføring.
 4. Velg TXT som oppføringstype.
 5. I feltet Verdi skriver du inn TXT-verdien du kopierte fra Shopify-administrator.
 6. Klikk på Neste.
 7. Klikk på Bekreft.

Legg til en TXT-oppføring for Namecheap

 1. Logg på Namecheap-kontoen din.
 2. Klikk på Administrer ved siden av domenet du vil bekrefte.
 3. Klikk på Avansert DNS.
 4. Klikk på Legg til ny oppføring i seksjonen Vertsoppføringer.
 5. Velg TXT som oppføringstype.
 6. I Vert-feltet angir du @.
 7. I feltet Verdi skriver du inn TXT-verdien du kopierte fra Shopify-administrator.
 8. Klikk på Lagre alle endringer.

Legge til en TXT-oppføring for Network Solutions

 1. Logg inn på Network Solutions-kontoen din.
 2. Klikk på Rediger DNS i seksjonen Mine domenenavn.
 3. Klikk på Endre hvor domenet peker.
 4. Velg Avansert DNS og klikk på Fortsett.
 5. Klikk på Rediger TXT-oppføringer i seksjonen Text(TXT-oppføringer).
 6. I det første blanke Vert-feltet angir du @.
 7. I Tekst-feltet angir du TXT-verdien du kopierte fra Shopify-administrator.
 8. Klikk på Fortsett.
 9. Klikk på Lagre endringer.

Legge til en TXT-oppføring for Register

 1. Logg på Register-kontoen din.
 2. I seksjonen Mine produkter og tjenester klikker du på Mine domenenavn.
 3. I Administrer-seksjonen for domenet du ønsker å bekrefte, klikker du på Rediger avanserte DNS-oppføringer.
 4. I seksjonen Oppdater avansert DNS klikker du på Rediger TXT-oppføringer.
 5. I oppføringen der Vert er satt til @ angir du TXT-verdien du kopierte fra administrator i Tekst-feltet.
 6. Klikk på Fortsett.
 7. Klikk Lagre endringer.

Legge til en TXT-oppføring for Blacknight Solutions

 1. Logg på Blacknight-kontoen din.
 2. Nettsteder-siden klikker du på domenet du ønsker å bekrefte.
 3. Klikk på DNS.
 4. Klikk på DNS-oppføringer.
 5. Klikk på Legg til en ny DNS-oppføring.
 6. Velg TXT fra rullegardinmenyen.
 7. I datafeltet angir du TXT-verdien du kopierte fra Shopify-administrator.

Legg til en TXT-oppføring hos HostGator

 1. Logg på HostGator-kontoen din.
 2. Klikk på Start cPanel.
 3. I seksjonen Domener klikker du på Avansert soneredigeringsverktøy.
 4. Fra Type-listen velger du TXT.
 5. I feltet Navn angir du domenenavnet.
 6. I TXT-data-feltet angir du TXT-verdien du kopierte fra Shopify-administrator.
 7. Klikk på Legg til oppføring.

Når du har bekreftet domenet

Når du har bekreftet eierskap av et domene, sjekkes TXT-oppføringen jevnlig for å sikre at domenet fortsatt eies av organisasjonen din.

Hvis TXT-oppføringen har manglet fra domenet i 30 dager, vil du motta en e-post som ber deg om å legge den på igjen. Hvis en TXT-oppføring ikke blir lagt til domenet innen ti dager fra e-posten, vil domenestatusen endres til Ikke bekreftet. SAML-autentisering og tilbakestilling av totrinnsautentisering kan ikke brukes hvis domenet er Ikke bekreftet.

Fjerne domener

Hvis du ikke lenger har behov for et domene, eller hvis du har lagt til et domene ved en feil, kan du fjerne det. Før du fjerner domenet må du sjekke at følgende stemmer:

 • Ingen brukere som bruker SAML-autentisering har en Shopify-konto eller e-postadresse knyttet til domenet som skal fjernes.
 • SAML-autentisering er ikke angitt til Obligatorisk.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du Innstillinger.
 2. Klikk på Brukere > Sikkerhet i seksjonen Organisasjon.
 3. I Domenebekreftelse-seksjonen klikker du på Slett-ikonet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis