Weryfikacja domeny w Shopify Plus

Weryfikacja własności domeny to proces, który pozwala udowodnić własność domen e-maili powiązanych z użytkownikami w Twojej organizacji.

Po zweryfikowaniu własności domeny możesz skorzystać z następujących funkcji zabezpieczeń:

Przed weryfikacją domeny

Przed weryfikacją domeny rozważ wykonanie poniższych zadań.

Skonfiguruj tymczasowe środki bezpieczeństwa

Weryfikacja własności domeny organizacji to proces, który może potrwać kilka dni. Jeśli planujesz skonfigurować uwierzytelnianie SAML lub zarządzanie użytkownikami SCIM, rozważ skonfigurowanie alternatywnych sposobów uwierzytelniania na ten czas, takich jak wymóg uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Sprawdź swoje domeny

Domeny są powiązane tylko z jedną organizacją Shopify Plus. Do weryfikacji domen używaj domen należących wyłącznie do Twojej organizacji. Jeśli zweryfikujesz własność domeny, która jest również używana przez inną organizację, druga organizacja nie będzie mogła zweryfikować tej domeny.

Załóżmy, że Twoja organizacja jest filią większego podmiotu, który korzysta z Shopify. Możesz mieć użytkowników, których loginy są oparte na adresach e-mail z Twojej organizacji, a także użytkowników, których loginy są oparte na adresach e-mail spółki dominującej. Jeśli skonfigurujesz weryfikację dla domeny współdzielonej przez organizację zależną i spółkę dominującą, domena spółki dominującej będzie niedostępna do użytku przez inną organizację korzystającą z Shopify. W takim przypadku musisz korzystać tylko z domeny zarejestrowanej w organizacji zależnej.

Jeśli masz użytkowników powiązanych z domeną, która jest potrzebna dla innej organizacji w Shopify, nie zgłaszaj praw własności do tej domeny. Żądania weryfikacji własności w tych przypadkach są sprawdzane ręcznie i prawdopodobnie zostaną odrzucone.

Nie możesz zweryfikować domeny, która jest dostępna dla ogółu użytkowników, np. gmail.com.

Weryfikacja domeny

Weryfikacja domeny wymaga uprawnienia na poziomie organizacji Użytkownicy.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia.
 2. W sekcji Organizacja kliknij opcje: Użytkownicy > Zabezpieczenia.
 3. W sekcji Weryfikacja domeny kliknij Dodaj domenę.
 4. Wprowadź nazwę swojej domeny, a następnie kliknij Dalej.
 5. Kliknij przycisk Kopiuj, aby skopiować wartość TXT.
 6. Zaloguj się do konta u dostawcy swojej domeny, utwórz rekord TXT, a następnie wklej skopiowaną wartość TXT.
 7. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Zażądaj weryfikacji.

Domena ma teraz status Oczekujący. Proces weryfikacji Twojej domeny może potrwać kilka dni. Po zakończeniu procesu status Twojej domeny zostanie zaktualizowany na Zweryfikowany lub Niezweryfikowany, a Ty otrzymasz powiadomienie e-mailem zawierające więcej informacji. Jeśli uważasz, że Twoja domena została odrzucona błędnie lub stwierdzisz problemy z weryfikacją domeny, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify Plus.

Jeżeli planujesz używać uwierzytelniania SAML dla użytkowników w swojej organizacji, możesz rozpocząć konfigurację SAML. Nie musisz czekać, aż Twoja domena zostanie zweryfikowana.

Dodaj rekord TXT

Proces dokonywania zmian w ustawieniach DNS różni się w zależności od dostawcy. Zasadniczo, można uzyskać dostęp do rekordu TXT, korzystając z ustawień DNS, obszaru zarządzania domeną, konfiguracji DNS lub podobnych opcji.

Dodawanie rekordu TXT do domen Shopify

Jeśli kupiłeś(-aś) domenę w Shopify, dodaj rekord TXT w sekcji Domeny w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Domeny.
 2. W sekcji Domeny zarządzane przez Shopify kliknij nazwę domeny, którą chcesz zweryfikować.
 3. Kliknij Ustawienia DNS.
 4. Kliknij opcję Dodaj niestandardowy rekord, a następnie wybierz typ rekordu.
 5. W polu Nazwa wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli weryfikujesz domenę podstawową, wprowadź @.
  • Jeśli weryfikujesz subdomenę, wprowadź tylko nazwę subdomeny. Na przykład, jeżeli subdomeną jest retail.example.com, wprowadź retail.
 6. W polu Wartość TXT wprowadź wartość TXT skopiowaną z panelu administracyjnego.

 7. Kliknij opcję Potwierdź.

Dodawanie rekordu TXT do domen zewnętrznych

Proces dodawania rekordu TXT w ustawieniach DNS różni się w zależności od dostawcy domeny. Zasadniczo, można uzyskać dostęp do rekordu TXT, korzystając z ustawień DNS, obszaru zarządzania domeną, konfiguracji DNS lub podobnych opcji.

Poniżej przedstawiono kroki, jakie można wykonać w przypadku określonych dostawców domen. Jeśli Twojego dostawcy domeny nie ma na tej liście lub jeśli nie możesz dodać rekordu TXT, skontaktuj się z dostawcą w celu uzyskania pomocy.

Przykładowa lista zewnętrznych hostów domen
1&1 IONOS 123 Reg Bluehost
Domain.com Enom GoDaddy
Domeny Google OVH Namecheap
Network Solutions Register Rozwiązania Blacknight
Hostgator

Dodaj rekord TXT do 1&1 IONOS

 1. Zaloguj się na swoje konto 1&1 IONOS.
 2. W sekcji Twoja domena kliknij Zarządzaj domeną.
 3. Kliknij DNS.
 4. Kliknij TXT.
 5. W polu Nazwa hosta wprowadź @.
 6. W polu Wartość wprowadź wartość TXT skopiowaną z panelu administracyjnego Shopify.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj rekord TXT do 123 Reg

 1. Zaloguj się na swoje konto 123 Reg.
 2. Kliknij Panel sterowania.
 3. Wybierz z menu rozwijanego nazwę domeny, którą chcesz zweryfikować, a następnie kliknij Zarządzaj.
 4. W sekcji zaawansowanych ustawień domeny kliknij Zarządzaj DNS.
 5. Kliknij kartę Zaawansowane ustawienia DNS.
 6. Wybierz TXT/SPF z menu rozwijanego.
 7. W polu Nazwa hosta wprowadź @.
 8. W polu Docelowa wartość TXT wprowadź wartość TXT skopiowaną z panelu administracyjnego Shopify.
 9. Kliknij Dodaj.

Dodaj rekord TXT do Bluehost

 1. Zaloguj się do swojego konta Bluehost.
 2. Kliknij kartę Domeny.
 3. Obok nazwy domeny, którą chcesz zweryfikować, kliknij Zarządzaj, a następnie wybierz DNS.
 4. Obok sekcji TXT (Tekst) kliknij Dodaj rekord.
 5. W polu Rekord hosta wprowadź @.
 6. W polu Wartość TXT wprowadź wartość TXT skopiowaną z panelu administracyjnego Shopify.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj rekord TXT do Domain.com

 1. Zaloguj się do swojego konta Domain.com.
 2. Kliknij Zarządzaj na nazwie domeny, którą chcesz zweryfikować.
 3. Kliknij DNS i Serwery nazw.
 4. Kliknij Rekordy DNS.
 5. Kliknij Dodaj rekord DNS.
 6. Kliknij przycisk obok TXT.
 7. W polu Nazwa wprowadź @.
 8. W polu Zawartość wprowadź wartość TXT skopiowaną z panelu administracyjnego Shopify.
 9. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj rekord TXT do Enom

 1. Zaloguj się do swojego konta Enom.
 2. Kliknij Domeny.
 3. Kliknij Moje domeny.
 4. Kliknij nazwę domeny, którą chcesz zweryfikować.
 5. Kliknij Rekordy hosta.
 6. Kliknij Nowy wiersz.
 7. W polu Nazwa hosta wprowadź @.
 8. W rozwijanym menu Typ rekordu wybierz TXT.
 9. W polu Adres wprowadź wartość TXT skopiowaną z panelu administracyjnego Shopify.
 10. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj rekord TXT do GoDaddy

 1. Zaloguj się na swoje konto GoDaddy.
 2. Na stronie Moje produkty kliknij DNS obok nazwy domeny, którą chcesz zweryfikować.
 3. Kliknij Dodaj.
 4. Z listy Typ wybierz TXT.
 5. W polu Host wpisz @.
 6. W polu Wartość TXT wprowadź wartość TXT skopiowaną z panelu administracyjnego Shopify.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj rekord TXT do domen Google Domains

 1. Zaloguj się na swoje konto Google Domains.
 2. Kliknij nazwę domeny, którą chcesz zweryfikować.
 3. Kliknij przycisk menu.
 4. Kliknij DNS.
 5. Przejdź do sekcji Rekordy zasobów niestandardowych.
 6. W polu Nazwa wprowadź @.
 7. W menu Typ wybierz TXT.
 8. W polu Tekst wprowadź wartość TXT skopiowaną z panelu administracyjnego Shopify.
 9. Kliknij Dodaj.

Dodaj rekord TXT do OVH

 1. Zaloguj się do swojego konta OVH.
 2. W sekcji Moje produkty i usługi kliknij nazwę domeny, którą chcesz zweryfikować.
 3. Kliknij Dodaj wpis.
 4. Wybierz TXT jako typ rekordu.
 5. W polu Wartość wprowadź wartość TXT skopiowaną z panelu administracyjnego Shopify.
 6. Kliknij Dalej.
 7. Kliknij opcję Potwierdź.

Dodaj rekord TXT do Namecheap

 1. Zaloguj się do swojego konta Namecheap.
 2. Obok domeny, którą chcesz zweryfikować, kliknij Zarządzaj.
 3. Kliknij Zaawansowane ustawienia DNS.
 4. W sekcji Rekordy hostów kliknij Dodaj nowy rekord.
 5. Wybierz TXT jako typ rekordu.
 6. W polu Host wpisz @.
 7. W polu Wartość wprowadź wartość TXT skopiowaną z panelu administracyjnego Shopify.
 8. Kliknij Zapisz wszystkie zmiany.

Dodaj rekord TXT do Network Solutions

 1. Zaloguj się na swoje konto Network Solutions.
 2. W sekcji Moje nazwy domen kliknij Edytuj DNS.
 3. Kliknij przycisk Zmień miejsce wskazywane przez domenę.
 4. Wybierz Zaawansowane ustawienia DNS i kliknij Kontynuuj.
 5. W sekcji Tekst (rekordy TXT) kliknij Edytuj rekordy TXT.
 6. W pierwszym pustym polu Host wprowadź @.
 7. W polu Tekst wprowadź wartość TXT skopiowaną z panelu administracyjnego Shopify.
 8. Kliknij Kontynuuj.
 9. Kliknij opcję Zapisz zmiany.

Dodaj rekord TXT do Register

 1. Zaloguj się do swojego konta Register.
 2. W sekcji Moje produkty i usługi kliknij Moje nazwy domen.
 3. W sekcji Zarządzaj domeny, którą chcesz zweryfikować, kliknij Edytuj zaawansowane ustawienia rekordów DNS.
 4. W sekcji Aktualizuj zaawansowane ustawienia DNS kliknij Edytuj rekordy TXT.
 5. W rekordzie, w którym host ma ustawienie @wprowadź wartość TXT skopiowaną z panelu administracyjnego w polu Tekst.
 6. Kliknij Kontynuuj.
 7. Kliknij Zapisz zmiany.

Dodaj rekord TXT do Blacknight Solutions

 1. Zaloguj się do swojego konta Blacknight.
 2. Na stronie Strony internetowe kliknij domenę, którą chcesz zweryfikować.
 3. Kliknij DNS.
 4. Kliknij Rekordy DNS.
 5. Kliknij Dodaj nowy rekord DNS.
 6. Wybierz TXT z rozwijanego menu
 7. W polu danych wprowadź wartość TXT skopiowaną z panelu administracyjnego Shopify.

Dodaj rekord TXT do HostGator

Kroki:

 1. Zaloguj się do swojego konta HostGator.
 2. Kliknij Uruchom cPanel.
 3. W sekcji Domeny kliknij Zaawansowany edytor strefy.
 4. Z listy Typ wybierz TXT.
 5. W polu Nazwa wprowadź nazwę domeny.
 6. W polu Dane TXT wprowadź wartość TXT skopiowaną z panelu administracyjnego Shopify.
 7. Kliknij Dodaj rekord.

Po zweryfikowaniu domeny

Po zweryfikowaniu własności domeny rekord TXT jest okresowo sprawdzany, aby upewnić się, że domena jest nadal własnością Twojej organizacji.

Jeżeli rekordu TXT nie ma w Twojej domenie od 30 dni, otrzymasz e-mail z prośbą o jego ponowne dodanie. Jeżeli rekord TXT nie zostanie dodany do Twojej domeny w ciągu 10 dni od otrzymania wiadomości e-mail, status Twojej domeny zmieni się na Niezweryfikowany. Nie można wykonać uwierzytelniania SAML ani zresetować uwierzytelniania dwuetapowego, jeśli domena ma status Niezweryfikowana.

Usuń domeny

Jeśli nie potrzebujesz już domeny lub została ona dodana przez pomyłkę, możesz ją usunąć. Przed usunięciem domeny sprawdź, czy spełnione są poniższe warunki:

 • Żaden użytkownik korzystający z uwierzytelniania SAML nie ma konta Shopify ani adresu e-mail powiązanego z domeną do usunięcia.
 • Uwierzytelnianie SAML nie jest ustawione jako Wymagane.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia.
 2. W sekcji Organizacja kliknij opcje: Użytkownicy > Zabezpieczenia.
 3. W sekcji Weryfikacja domeny kliknij ikonę usuwania.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo