Resetowanie uwierzytelniania dwuetapowego w Shopify Plus

Po zweryfikowaniu własności swojej domeny możesz zresetować uwierzytelnianie dwuetapowe użytkowników w Twojej organizacji, którym zablokowano konta. Uwierzytelnianie dwuetapowe można zresetować tylko dla tych użytkowników, którzy mają adres e-mail powiązany z Twoją zweryfikowaną domeną.

Przykład: Twoja organizacja zweryfikowała domenę example.com. Dwóch użytkowników w Twojej organizacji – Jonatan i Lena – ma zablokowany dostęp do swoich kont. Lena używa adresu e-mail leslie@example.com. Ponieważ jest to adres e-mail wykorzystujący zweryfikowaną domenę, możesz zresetować dwuetapowe uwierzytelnianie Leny. Jonatan używa adresu jonathan@gmail.com. To jest adres e-mail wykorzystujący domenę publiczną, która nie może zostać zweryfikowana przez Twoją organizację, więc nie możesz zresetować dwuetapowego uwierzytelnienia Jonatana. Aby odzyskać dostęp, Jonatan musi wprowadzić kod odzyskiwania, a jeśli nie posiada już kodów odzyskiwania, musi wykonać kroki związane z rozwiązywaniem problemów z uwierzytelnianiem dwuetapowym.

Zresetowanie uwierzytelniania dwuetapowego wymaga uprawnienia na poziomie organizacji Użytkownicy.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia.
  2. W sekcji Organizacja kliknij opcje: Użytkownicy > Zabezpieczenia.
  3. Kliknij nazwę użytkownika, dla którego chcesz zresetować uwierzytelnianie dwuetapowe.
  4. W sekcji Uwierzytelnianie dwuetapowe kliknij opcję Resetuj uwierzytelnianie.
  5. Potwierdź swoje dane logowania.
  6. Kliknij Zresetuj.

Po zresetowaniu uwierzytelniania dwuetapowego użytkownika zostaniesz poproszony(-a) o skonfigurowanie nowej metody uwierzytelniania dwuetapowego, jeśli jest ona wymagana przez Twoją organizację.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo