Wymuszanie uwierzytelniania dwuetapowego dla wszystkich użytkowników w organizacji Shopify Plus w ustawieniach organizacji

Po wybraniu opcji Użytkownicy > Zabezpieczenia w ustawieniach organizacji można dokonać ustawienia, na podstawie którego od wszystkich użytkowników w Twojej organizacji wymagane będzie korzystanie z uwierzytelniania dwuetapowego do logowania się do sklepów.

Zagadnienia dotyczące wymuszania uwierzytelniania dwuetapowego

Wymuszanie uwierzytelniania dwuetapowego dla wszystkich użytkowników w organizacji Shopify Plus wymaga uprawnienia na poziomie organizacji Użytkownicy.

Nie można wymusić uwierzytelniania dwuetapowego dla niektórych użytkowników. Można ustawić uwierzytelnianie dwuetapowe jako wymagane dla wszystkich użytkowników, ale nie będzie ono wymuszane dla następujących typów użytkowników:

 • poprzedni pracownicy
 • Z dostępem tylko do aplikacji POS
 • współpracownik
 • użytkownicy, od których wymaga się korzystania z uwierzytelniania SAML (Security Assertion Markup Language)
 • użytkownicy logujący się do Shopify POS
 • użytkownicy logujący się do aplikacji mobilnej Shopify w wersji starszej niż 8.72.0

Po wymuszeniu uwierzytelniania dwuetapowego dla wszystkich użytkowników w ustawieniach organizacji nie można zarządzać uwierzytelnianiem dwuetapowym dla pojedynczych użytkowników. Późniejsza zmiana ustawienia wymuszania uwierzytelniania dwuetapowego na indywidualne zarządzanie użytkownikami nie powoduje przywrócenia wymagań dotyczących logowania dla użytkowników, ale umożliwia indywidualne zarządzanie użytkownikami w przypadku konieczności usunięcia wymogu uwierzytelniania dwuetapowego.

Załóżmy na przykład, że od użytkownika w Twojej organizacji, Franciszki, nie jest wymagane korzystanie z uwierzytelniania dwuetapowego. Następnie aktywujesz wymuszone uwierzytelnianie dwuetapowe dla swojej organizacji. Wszyscy użytkownicy, włącznie z Franciszką, są teraz zobowiązani do korzystania z uwierzytelniania dwuetapowego do logowania. Później zmieniasz ustawienie wymuszania z powrotem na takie, które umożliwia zarządzanie konkretnymi użytkownikami. Konta użytkownika Franciszki są nadal ustawione jako wymagające uwierzytelniania dwuetapowego dla wszystkich sklepów w Twojej organizacji. Jeśli chcesz usunąć wymaganie uwierzytelniania dwuetapowego, możesz to zrobić na stronie jej użytkownika.

Ponieważ uwierzytelnianie dwuetapowe może być wymagane za pośrednictwem dostawcy tożsamości, użytkowników, od których wymaga się korzystania z uwierzytelniania SAML, to ustawienie nie dotyczy. Jeśli wymaganie SAML zostanie usunięte dla tych użytkowników, a Ty wymagasz uwierzytelniania dwuetapowego w swojej organizacji, po dokonaniu zmiany będzie od nich wymagane korzystanie z uwierzytelniania dwuetapowego.

Załóżmy na przykład, że dla Twojej organizacji aktywowane zostało wymuszone uwierzytelnianie dwuetapowe. Od jednego z Twoich użytkowników, Emilii, wymagane jest korzystanie z uwierzytelniania SAML przy logowaniu. Następnie wymaganie SAML zostaje dla niej usunięte. Od tego momentu od Emilii będzie automatycznie wymagane korzystanie z uwierzytelniania dwuetapowego do logowania.

Wymuszanie uwierzytelniania dwuetapowego

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia.
 2. W sekcji Organizacja kliknij opcje: Użytkownicy > Zabezpieczenia.
 3. W sekcji Uwierzytelnianie dwuetapowe kliknij opcję Zmień ustawienie.
 4. Wybierz opcję Wymagane dla wszystkich użytkowników.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Ustawienie wymuszania uwierzytelniania dwuetapowego może okazać się czasochłonne w zależności od liczby użytkowników w Twojej organizacji. Na stronie Zabezpieczenia wyświetlany jest baner informujący, że zmiany są w toku, a o zakończeniu procesu zostaniesz powiadomiony(-a) za pomocą wiadomości e-mail. Będzie ona również zawierać informację o ewentualnych błędach zaistniałych podczas wymuszania oraz listę wszystkich użytkowników, dla których wymuszanie nie jest pełne.

Zarządzaj błędami

Po aktywowaniu wymuszania uwierzytelniania dwuetapowego wszystkie konta użytkowników we wszystkich sklepach zostają ustawione na wymagające uwierzytelniania dwuetapowego. Proces ten może jednak zostać zrealizowany dla jednych użytkowników, a dla innych nie i w przypadku niektórych użytkowników mogą istnieć różne wymagania dotyczące logowania się w różnych sklepach.

Załóżmy na przykład, że masz w swojej organizacji trzy sklepy. Aktywujesz wymuszone uwierzytelnianie dwuetapowe i po zakończeniu procesu otrzymujesz wiadomość e-mail z informacją, że zmiany uwierzytelniania dwuetapowego nie zostały dokonane dla jednego z Twoich użytkowników – Dawida. W tej sytuacji każdy użytkownik w Twojej organizacji, z wyjątkiem Dawida, musi korzystać z uwierzytelniania dwuetapowego podczas logowania. Oznacza to, że mimo że od Dawida może być wymagane korzystanie z uwierzytelniania dwuetapowego w przypadku niektórych sklepów, do innych sklepów może on się zalogować bez uwierzytelniania.

Jeśli po aktywacji wymuszania uwierzytelniania dwuetapowego pojawi się błąd, spróbuj ponownie aktywować wymuszanie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia.
 2. W sekcji Organizacja kliknij opcje: Użytkownicy > Zabezpieczenia.
 3. W sekcji Uwierzytelnianie dwuetapowe kliknij opcję Spróbuj ponownie.

Jeśli ustawienie wymuszania uwierzytelniania dwuetapowego dla jednego z Twoich użytkowników nie powiedzie się wielokrotnie, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify Plus.

Dezaktywuj wymuszanie uwierzytelniania dwuetapowego

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia.
 2. W sekcji Organizacja kliknij opcje: Użytkownicy > Zabezpieczenia.
 3. W sekcji Uwierzytelnianie dwuetapowe kliknij opcję Zmień ustawienie.
 4. Wybierz O.kreślonych użytkowników.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo