Kaksivaiheisen tunnistautumisen vaatiminen kaikilta Shopify Plus ‑organisaation käyttäjiltä organisaatioasetuksista

Organisaatio asetusten kohdasta Käyttäjät > Turvallisuus voit asettaa kaksivaiheisen tunnistautumisen pakolliseksi kauppoihisi kirjautumiseen kaikille organisaatiosi käyttäjille.

Huomioitavaa kaksivaiheisen tunnistautumisen pakottamisesta

Kaksivaiheisen tunnistautumisen vaatiminen kaikilta Shopify Plus ‑organisaatiosi käyttäjiltä edellyttää organisaation tason Käyttäjät-käyttöoikeutta.

Tietyille käyttäjille kaksivaiheista tunnistautumista ei voi pakottaa. Voit kuitenkin asettaa kaksivaiheisen tunnistautumisen kaikilta edellytettäväksi, mutta sitä ei pakoteta seuraaville käyttäjätyypeille:

Kun kaksivaiheinen tunnistautuminen on asetettu pakolliseksi kaikille käyttäjille organisaation asetuksissa, tunnistautumista ei voi hallinnoida yksittäisten käyttäjien osalta. Kaksivaiheisen tunnistautumisen toimeenpanon muuttaminen yksittäisen käyttäjän hallintaan jälkeenpäin ei palauta käyttäjien kirjautumisvaatimuksia, mutta mahdollistaa käyttäjien hallinnoimisen yksittäin, jos haluat poistaa kaksivaiheisen tunnistautumisen vaatimuksen.

Oletetaan esimerkiksi, että organisaatiosi käyttäjän, Phillipan, ei tarvitse käyttää kaksivaiheista tunnistautumista. Aktivoit sitten pakotetun kaksivaiheisen tunnistautumisen organisaatiossasi. Kaikkien käyttäjien eli myös Phillipan on nyt käytettävä kaksivaiheista tunnistautumista sisäänkirjautumisessa. Myöhemmin muutat pakotusasetuksesi takaisin yksittäisten käyttäjien hallintaan. Phillipan käyttäjätileiltä edellytetään edelleen kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttöä kaikissa organisaatiosi kaupoissa. Jos haluat poistaa kaksivaiheisen tunnistautumisen vaatimuksen Phillipalta, voit tehdä sen hänen käyttäjäsivultaan.

Koska kaksivaiheista tunnistautumista voidaan edellyttää tunnistetietojen toimittajan kautta, tämä asetus ei vaikuta käyttäjiin, joilta edellytetään SAMK-todennuksen käyttöä. Jos SAML-vaatimus poistetaan näiltä käyttäjiltä ja kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttö on asetettu pakolliseksi organisaatiossasi, kyseisiltä käyttäjiltä edellytetään kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttöä, kun muutos on tehty.

Oletetaan esimerkiksi, että aktivoit kaksivaiheisen tunnistautumisen organisaatiossasi. Organisaatioosi kuuluu käyttäjä, Emmy, jolta edellytetään SAML-todennuksen käyttöä sisäänkirjautumisessa. Myöhemmin poistat Emmyn SAML-vaatimuksen. Hänen edellytetään automaattisesti käyttävän kaksivaiheista tunnistautumista sisäänkirjautumiseen kyseisestä hetkestä alkaen.

Kaksivaiheisen tunnistautumisen määrittäminen pakolliseksi

Vaiheet:

 1. Klikkaa Shopify Adminissa Asetukset.
 2. Klikkaa Organisaatio-osiossa Käyttäjät > Turvallisuus.
 3. Klikkaa Kaksivaiheinen tunnistautuminen ‑kohdassa Muuta asetusta.
 4. Valitse Pakollinen kaikille käyttäjille.
 5. Klikkaa Tallenna.

Kaksivaiheisen tunnistautumisen pakottaminen kestää jonkin aikaa riippuen siitä, kuinka monta käyttäjää organisaatiossa on. Turvallisuus-sivulla näkyy banneri, joka ilmaisee muutosten olevan käynnissä, ja saat sähköpostitse tiedon, kun prosessi on valmis. Sähköposti sisältää myös tiedon mahdollisista pakotusprosessin aikana ilmenneistä virheistä ja listan kaikista käyttäjistä, joihin pakotusta ei täysimääräisesti sovelleta.

Virheiden hallinnointi

Kun pakotettu kaksivaiheinen tunnistautuminen aktivoidaan, kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttöä edellytetään kaikilta kauppojesi käyttäjätileiltä. Tämän vuoksi on mahdollista, että prosessi tulee valmiiksi joidenkin käyttäjien osalta, mutta ei kaikkien, ja että joidenkin käyttäjien kirjautumisvaatimukset ovat eri kaupoissa erilaiset.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on organisaatiossasi kolme kauppaa. Aktivoit pakotetun kaksivaiheisen tunnistautumisen. Kun prosessi on valmis, saat sähköpostitse tiedon, että kaksivaiheisen tunnistautumisen muutokset eivät tulleet valmiiksi yhden käyttäjäsi, Daveedin, osalta. Tällöin Daveedia lukuun ottamatta kaikkien organisaation käyttäjien on käytettävä kaksivaiheista tunnistautumista sisäänkirjautumiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka Daveed saattaa joutua käyttämään kaksivaiheista tunnistautumista joissakin kaupoissasi, osaan kaupoista hän saattaa pystyä kirjautumaan ilman kaksivaiheista tunnistautumista.

Jos saat virheilmoituksen pakotetun kaksivaiheisen tunnistautumisen aktivoinnin jälkeen, yritä aktivoida pakotus uudelleen.

Vaiheet:

 1. Klikkaa Shopify Adminissa Asetukset.
 2. Klikkaa Organisaatio-osiossa Käyttäjät > Turvallisuus.
 3. Klikkaa Kaksivaiheinen tunnistautuminen ‑kohdassa Yritä uudelleen.

Jos kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttöönotto jonkin käyttäjän osalta epäonnistuu toistuvasti, ota yhteyttä Shopify Plus ‑tukeen.

Pakotetun kaksivaiheisen tunnistautumisen poistaminen käytöstä

 1. Klikkaa Shopify Adminissa Asetukset.
 2. Klikkaa Organisaatio-osiossa Käyttäjät > Turvallisuus.
 3. Klikkaa Kaksivaiheinen tunnistautuminen ‑kohdassa Muuta asetusta.
 4. Valitse Tietyt käyttäjät.
 5. Klikkaa Tallenna.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi