Håndheve totrinnsautentisering for alle brukere i Shopify Plus-organisasjonen med organisasjonsinnstillingen

Fra Brukere > Sikkerhet under organisasjonsinnstillingene kan du kreve at alle brukere i organisasjonen bruker totrinnsautentisering for å logge på butikker.

Vurderinger rundt å kreve totrinnsautentisering

Håndhevelse av totrinnsautentisering for alle brukere i Shopify Plus-organisasjonen krever tillatelsen Brukere på organisasjonsnivå.

Totrinnsautentisering kan ikke håndheves for enkelte brukere. Du kan fortsatt angi at totrinnsautentisering skal kreves for alle brukere, men det vil ikke håndheves for følgende brukertyper:

Når du har aktivert håndhevelse av totrinnsautentisering for alle brukere under organisasjonsinnstillingene kan ikke totrinnsautentisering administreres for enkeltbrukere. Hvis du endrer innstillingen for håndhevelse av totrinnsautentisering til administrasjon av enkeltbrukere senere tilbakestilles ikke påloggingskravene, men det tillater at brukere kan administreres enkeltvis hvis du ønsker å fjerne kravet om totrinnsautentisering.

La oss for eksempel si at en bruker i organisasjonen, Philipa, ikke er pålagt å bruke totrinnsautentisering. Du aktiverer så påkrevd totrinnsautentisering for organisasjonen. Alle brukere, inkludert Philipa, er nå påkrevd å bruke totrinnsautentisering for å logge på. Senere endrer du håndhevelsesinnstillingen tilbake til administrasjon av bestemte brukere. Philipas brukerkontoer er fortsatt konfigurert for å kreve totrinnsautentisering for alle butikker i organisasjonen. Hvis du ønsker å fjerne kravet til totrinnsautentisering, kan du gjøre dette på brukersiden.

Ettersom totrinnsautentisering kan påkreves gjennom en identitetsleverandør, vil ikke brukere som er pålagt å bruke SAML-autentisering bli påvirket av denne innstillingen. Hvis SAML-kravet fjernes fra disse brukerne og du krever totrinnsautentisering i organisasjonen, vil de måtte bruke totrinnsautentisering etter at endringen er gjort.

La oss for eksempel si at du aktiverer påkrevd totrinnsautentisering for organisasjonen. Du har en bruker, Emmy, som er pålagt å bruke SAML-autentisering for å logge på. Senere fjerner du SAML-kravet for Emmy. Hun vil automatisk bli pålagt bruk av totrinnsautentisering for å logge på fra dette tidspunktet.

Håndheve totrinnsautentisering

Trinn:

 1. Fra Shopify administrator klikker du på Innstillinger.
 2. Klikk på Brukere > Sikkerhet i seksjonen Organisasjon.
 3. Klikk på Endre innstilling i avsnittet Totrinnsautentisering.
 4. Velg Påkrevd for alle brukere.
 5. Klikk på Lagre.

Det kan ta litt tid å aktivere håndhevelse av totrinnsautentisering, avhengig av hvor mange brukere organisasjonen har. Det vises et banner på siden Sikkerhet som viser at endringene pågår, og du mottar en e-postmelding når prosessen er fullført. E-postmeldingen oppgir også om det har oppstått noen feil under aktivering av håndhevelse, og inneholder en liste over alle brukere håndhevelsen ikke er fullt aktivert for.

Administrer feil

Når du aktiverer håndhevelse av totrinnsautentisering, konfigureres alle brukerkontoer i alle butikker til å kreve totrinnsautentisering. Som et resultat av dette er det mulig at prosessen fullføres for noen brukere, men ikke andre, og at noen brukere har ulike påloggingskrav i ulike butikker.

La oss for eksempel si at du har tre butikker i organisasjonen din. Du aktiverer påkrevd totrinnsautentisering, og når prosessen er fullført mottar du en e-postmelding som informerer om at endringene for totrinnsautentisering ikke ble fullført for én av brukerne dine, Daveed. I denne tilstanden må alle brukere i organisasjonen, bortsett fra Daveed, bruke totrinnsautentisering for å logge på. Det betyr at selv om Daveed må bruke totrinnsautentisering for noen av butikkene, er det andre butikker han kan logge på uten autentisering.

Hvis du ser en feilmelding etter å ha aktivert håndhevelse av totrinnsautentisering, bør du prøve å aktivere håndhevelsen på nytt.

Trinn:

 1. Fra Shopify administrator klikker du på Innstillinger.
 2. Klikk på Brukere > Sikkerhet i seksjonen Organisasjon.
 3. I seksjonen Totrinnsautentisering klikker du på Prøv igjen.

Hvis håndheving av totrinnsautentisering for en av brukerne mislykkes gjentatte ganger, kontakter du Shopify Plus Support.

Deaktiver håndhevelse av totrinnsautentisering

 1. Fra Shopify administrator klikker du på Innstillinger.
 2. Klikk på Brukere > Sikkerhet i seksjonen Organisasjon.
 3. Klikk på Endre innstilling i avsnittet Totrinnsautentisering.
 4. Velg Bestemte brukere.
 5. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis