Bắt buộc tất cả người dùng trong tổ chức Shopify Plus xác thực hai bước bằng Cài đặt tổ chức

Trong mục Người dùng > Bảo mật trong Cài đặt tổ chức, bạn có thể yêu cầu tất cả người dùng trong tổ chức sử dụng tính năng xác thực hai bước để đăng nhập vào cửa hàng của bạn.

Những điều cần cân nhắc khi bắt buộc xác thực hai bước

Để bắt buộc tất cả người dùng trong tổ chức Shopify Plus xác thực hai bước, bạn phải có quyền Người dùng ở cấp độ tổ chức.

Không thể áp dụng xác thực hai bước bắt buộc cho một số người dùng nhất định. Bạn vẫn có thể cài đặt bắt buộc xác thực hai bước với tất cả người dùng, nhưng cài đặt này sẽ không có hiệu lực đối với những loại người dùng sau:

 • nhân viên cũ
 • Chỉ dùng ứng dụng POS
 • cộng tác viên
 • người dùng bắt buộc phải sử dụng xác thực Ngôn ngữ đánh dấu xác nhận bảo mật (SAML)
 • người dùng đăng nhập vào Shopify POS
 • người dùng đăng nhập vào các phiên bản trước 8.72.0 của ứng dụng Shopify trên di động

Sau khi áp dụng xác thực hai bước bắt buộc cho tất cả người dùng trong Cài đặt tổ chức, không thể quản lý tính năng xác thực hai bước cho từng người dùng. Việc thay đổi cài đặt áp dụng tính năng xác thực hai bước bắt buộc thành quản lý từng người dùng sau đó không khôi phục các yêu cầu đăng nhập của họ nhưng cho phép quản lý từng người dùng nếu bạn muốn xóa yêu cầu xác thực hai bước.

Ví dụ: Giả sử một người dùng trong tổ chức của bạn, Phillipa, không bắt buộc phải sử dụng tính năng xác thực hai bước. Sau đó, bạn kích hoạt tính năng xác thực hai bước bắt buộc cho tổ chức. Tất cả người dùng của bạn, bao gồm cả Phillipa, giờ bắt buộc phải sử dụng tính năng xác thực hai bước để đăng nhập. Sau đó, bạn thay đổi cài đặt áp dụng về quản lý từng người dùng. Tài khoản người dùng của Phillipa vẫn yêu cầu xác thực hai bước đối với tất cả cửa hàng trong tổ chức của bạn. Nếu muốn xóa yêu cầu xác thực hai bước, bạn có thể thực hiện tại trang người dùng của Phillipa.

Vì có thể yêu cầu xác minh hai bước thông qua một nhà cung cấp dịch vụ danh tính nên người dùng bắt buộc phải sử dụng xác thực SAML sẽ không bị ảnh hưởng bởi cài đặt này. Nếu người này không phải dùng SAML nữa và bạn yêu cầu xác thực hai bước trong tổ chức của mình thì họ sẽ phải sử dụng tính năng xác thực hai bước sau khi bạn thực hiện thay đổi này.

Ví dụ: Giả sử bạn kích hoạt tính năng bắt buộc xác thực hai bước cho tổ chức. Bạn có một người dùng, Emmy, phải sử dụng xác thực SAML để đăng nhập. Sau đó, bạn gỡ yêu cầu SAML cho Emmy. Emmy sẽ tự động buộc phải sử dụng tính năng xác thực hai bước để đăng nhập từ điểm đó.

Áp dụng tính năng xác minh hai bước

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt.
 2. Trong mục Tổ chức, nhấp vào Người dùng > Bảo mật.
 3. Trong mục Xác thực hai bước, nhấp vào Change setting (Thay đổi cài đặt).
 4. Chọn Bắt buộc đối với tất cả người dùng.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Áp dụng xác thực hai bước bắt buộc sẽ mất một chút thời gian, tùy thuộc vào số lượng người dùng trong tổ chức. Biểu ngữ hiển thị trên trang Bảo mật cho biết thay đổi đang được áp dụng và bạn sẽ nhận được email khi quá trình hoàn tất. Email cũng thông báo nếu xảy ra lỗi trong quá trình áp dụng bắt buộc và liệt kê tất cả người dùng chưa được áp dụng hoàn toàn.

Quản lý lỗi

Khi bạn kích hoạt xác thực hai bước bắt buộc, mọi tài khoản người dùng tại tất cả cửa hàng được cài đặt là yêu cầu xác thực hai bước. Do đó, quá trình có thể hoàn tất đối với một số người dùng nhưng không thể với những người khác và một số người dùng có yêu cầu đăng nhập khác nhau tại các cửa hàng khác nhau.

Ví dụ: Giả sử trong tổ chức của bạn có ba cửa hàng. Bạn bật xác thực hai bước bắt buộc và sau khi quá trình hoàn tất, bạn sẽ nhận được email cho biết những thay đổi xác thực hai bước của bạn chưa hoàn tất đối với một người dùng, Daveed. Lúc này, mọi người dùng trong tổ chức của bạn, ngoại trừ Daveed, đều cần sử dụng xác thực hai bước để đăng nhập. Điều này có nghĩa là mặc dù Daveed có thể cần sử dụng xác thực hai bước đối với một số cửa hàng của bạn, nhưng vẫn có những cửa hàng khác Daveed có thể đăng nhập mà không cần xác thực.

Nếu bạn gặp lỗi sau khi kích hoạt xác thực hai bước bắt buộc, hãy thử kích hoạt lại.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt.
 2. Trong mục Tổ chức, nhấp vào Người dùng > Bảo mật.
 3. Trong mục Xác thực hai bước, nhấp vào Try again (Thử lại).

Nếu vẫn không thể áp dụng xác thực hai bước bắt buộc cho một người dùng, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Shopify Plus.

Hủy kích hoạt xác thực hai bước bắt buộc

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt.
 2. Trong mục Tổ chức, nhấp vào Người dùng > Bảo mật.
 3. Trong mục Xác thực hai bước, nhấp vào Change setting (Thay đổi cài đặt).
 4. Chọn Specific users (Người dùng cụ thể).
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí