Quản lý bảo mật người dùng cho tổ chức Shopify Plus

Nếu bạn đang sử dụng gói Shopify Plus và có quyền truy cập vào Cài đặt tổ chức thì bạn có thể quản lý cài đặt bảo mật cho tổ chức trên trang quản trị Shopify. Bạn có thể thực hiện những tác vụ sau trong mục Người dùng > Bảo mật của phần Cài đặt tổ chức:

  • Yêu cầu người dùng đăng nhập bằng xác thực hai bước.
  • Thêm hoặc xóa miền đã xác minh.
  • Thiết lập xác thực Ngôn ngữ đánh dấu xác nhận bảo mật (SAML) cho người dùng.
  • Chọn mức thực thi SAML bạn muốn.
  • Đặt lại xác thực hai bước cho người dùng.
  • Tạo token API để thêm hoặc xóa người dùng thông qua nhà cung cấp danh tính của bạn bằng Hệ thống quản lý danh tính giữa các miền (SCIM).

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí