Đặt lại xác thực hai bước trong Shopify Plus

Nếu bạn đã xác minh quyền sở hữu miền của mình, bạn có thể đặt lại xác thực hai bước cho người dùng trong tổ chức bị khóa tài khoản. Chỉ có thể đặt lại xác thực hai bước cho người dùng có địa chỉ email liên kết với miền đã xác minh.

Ví dụ: Tổ chức của bạn đã xác minh miền example.com. Hai người dùng trong tổ chức của bạn, Jonathan và Leslie, đã bị khóa tài khoản. Leslie sử dụng địa chỉ email leslie@example.com. Vì đây là địa chỉ email sử dụng miền bạn đã xác minh, bạn có thể đặt lại thông tin xác thực hai bước của Leslie. Jonathan sử dụng địa chỉ email jonathan@gmail.com. Đây là địa chỉ email sử dụng miền công cộng mà tổ chức của bạn không thể xác minh nên bạn không thể đặt lại thông tin xác thực hai bước của Jonathan. Để lấy lại quyền truy cập, Jonathan cần nhập mã khôi phục. Nếu không có mã khôi phục, Jonathan phải làm theo các bước khắc phục sự cố xác thực hai bước.

Việc đặt lại xác thực hai bước yêu cầu có quyền Người dùng ở cấp độ tổ chức.

Bước:

  1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt.
  2. Trong mục Tổ chức, nhấp vào Người dùng > Bảo mật.
  3. Nhấp vào tên người dùng cần đặt lại xác thực hai bước.
  4. Trong mục Xác thực hai bước, nhấp vào Đặt lại xác thực.
  5. Xác nhận thông tin đăng nhập.
  6. Nhấp vào Reset (Đặt lại).

Sau khi bạn đặt lại xác thực hai bước của người dùng, người dùng sẽ được nhắc thiết lập phương thức xác thực hai bước mới nếu tổ chức của bạn yêu cầu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí