Shopify Markets

Shopify Markets là công cụ quản lý xuyên biên giới giúp bạn xác định, thiết lập, ra mắt, tối ưu hóa và quản lý thị trường quốc tế - tất cả đều xuất phát từ một cửa hàng duy nhất.

Shopify Markets tập trung các công cụ bán hàng quốc tế cho hoạt động kinh doanh của bạn và giới thiệu tính năng mới nhằm giúp bạn quản lý và mở rộng doanh số trên toàn cầu. Với Shopify Markets, bạn có thể tạo trải nghiệm mua sắm trực tuyến phù hợp với nhiều phân khúc người mua khác nhau. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách tạo thị trường nhắm mục tiêu đến các quốc gia hoặc vùng cụ thể hoặc bạn có thể nhóm các quốc gia và vùng lại với nhau để giảm bớt nỗ lực mở rộng doanh số.

Các phương thức bán hàng xuyên biên giới khác

Thương nhân có đội ngũ rải rác toàn cầu quản lý độc lập các hoạt động tại thị trường địa phương thường ưu tiên bán hàng xuyên biên giới bằng nhiều cửa hàng cùng với khả năng bán hàng và nhận thanh toán bằng nhiều đơn vị tiền tệ khác nhau cho chiến lược bán hàng quốc tế.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí