Định giá theo đơn vị tiền tệ địa phương

Khi bạn bán hàng cho các thị trường, khách hàng có thể xem giá trong cửa hàng của bạn, thanh toán cho đơn hàng ở trang thanh toán và nhận tiền hoàn lại bằng đơn vị tiền tệ địa phương của họ. Theo mặc định, giá được tự động chuyển đổi bằng tỷ giá hối đoái của thị trường hiện tại, nhưng bạn có thể đặt tỷ giá hối đoái theo cách thủ công.

Bạn có thể tùy chỉnh định giá địa phương cho từng thị trường bằng cách làm tròn giá. Bạn cũng có thể kiểm soát giá tại các thị trường khác nhau bằng tính năng điều chỉnh giá theo tỷ lệ phần trăm và bằng cách đặt giá sản phẩm theo quốc gia hoặc vùng.

Nếu bán bằng đơn vị tiền tệ địa phương, bạn cần có hộp chọn quốc gia để khách hàng có thể chọn quốc gia hoặc vùng của họ để cửa hàng của bạn hiển thị đơn vị tiền tệ địa phương.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí