Làm tròn giá

Khi bạn bán ở nhiều thị trường, việc chuyển đổi ngoại hối có thể khiến giá sản phẩm và phí vận chuyển có số kết thúc giá không nhất quán. Bạn có thể làm tròn giá sản phẩm và phí vận chuyển để tránh số kết thúc giá không nhất quán sau quá trình chuyển đổi đơn vị tiền tệ. Giá đã chuyển đổi thay đổi theo tỷ giá ngoại hối nhưng việc áp dụng quy tắc làm tròn giúp giữ giá và phí vận chuyển ổn định.

Quy tắc làm tròn không áp dụng cho thẻ quà tặng.

Bạn có thể kích hoạt quy tắc làm tròn, sau đó xem trước giá đã chuyển đổi trên trang Thị trường.

Bạn có thể xem chi tiết về cách tính giá từng sản phẩm cho từng thị trường.

Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.

  2. Trong mục Thị trường khác, nhấp vào Tùy chọn ưu tiên.

  3. Chọn hộp kiểm Làm tròn giá.

  4. Nhấp vào Lưu.

Khi kích hoạt quy tắc làm tròn, giá sẽ được tự động làm tròn đến mẫu thức phổ biến nhất đối với từng đơn vị tiền tệ. Bạn không thể tùy chỉnh quy tắc làm tròn thành bất kỳ quy tắc nào khác với các quy tắc mặc định này.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí