Tiền hoàn lại

Khách hàng luôn được hoàn tiền bằng đơn vị tiền tệ họ sử dụng để thanh toán đơn hàng.

Khi bạn hoàn tiền, cần áp dụng những quy tắc sau:

  • Khoản hoàn tiền sử dụng phương thức thanh toán tương tự với phương thức thanh toán cho đơn hàng. Bạn không thể hoàn tiền cho thẻ hoặc tài khoản ngân hàng khác.
  • Khoản hoàn tiền có đơn vị tiền tệ là đơn vị tiền tệ khách hàng sử dụng để thanh toán đơn hàng. Nếu khách hàng thanh toán bằng Euro, họ sẽ được hoàn tiền bằng Euro.
  • Nếu cần chuyển đổi đơn vị tiền tệ để hoàn tiền, tỷ giá tiền tệ hiện tại sẽ được sử dụng để chuyển đổi thay vì tỷ giá tiền tệ tại thời điểm đặt hàng. Bạn bị thu phí chuyển đổi tiền tệ khi chuyển đổi thanh toán, không phải tại thời điểm hoàn tiền. Bạn không được hoàn phí chuyển đổi tiền tệ và phí thẻ tín dụng khi hoàn tiền.
  • Nếu bạn sử dụng tỷ giá chuyển đổi thủ công, khoản tiền hoàn lại được tính bằng tỷ giá tiền tệ hiện tại.

Rủi ro đơn vị tiền tệ

tỷ lệ chuyển đổi tiền tệ không cố định nên tỷ lệ tại thời điểm thanh toán thường khác so với tỷ lệ tại thời điểm hoàn tiền. Do đó, số tiền chuyển đổi bạn nhận được cho đơn hàng thường không tương đương với số tiền chuyển đổi bạn trả lại khi hoàn tiền. Bạn có thể được thêm hoặc mất tiền với khoản hoàn tiền do quá trình chuyển đổi đơn vị tiền tệ.

Ví dụ

Bạn điều hành một cửa hàng bán bằng USD và EUR, và đơn vị tiền tệ quyết toán là Đô la Mỹ. Khách hàng dùng đơn vị tiền tệ ưu tiên là Euro đặt hàng một áo sơ mi giá 85 Euro. Tại thời điểm thanh toán, 1 Euro tương đương với 1,18 Đô la Mỹ. Sau khi khách hàng thanh toán áo sơ mi, số tiền EUR được chuyển đổi thành 100 USD để quyết toán.

Ví dụ về giao dịch có tỉ giá ngoại hối
Sản phẩm Số tiền nhận được theo đơn vị tiền tệ địa phương (hiển thị) của khách hàng Số tiền nhận được đã chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ quyết toán của bạn
Áo sơ mi 85 EUR 100 USD

Một vài tuần sau, khách hàng quyết định trả lại áo sơ mi. Bạn hoàn lại cho khách hàng số tiền họ đã trả ban đầu, 85 EUR. Đơn vị tiền tệ đã biến động và bây giờ 1 Euro tương đương với 1,29 USD. Do đó, bạn phải chuyển đổi 110 USD, nhiều hơn 10 USD so với số tiền (100 USD) bạn đã nhận ban đầu từ khách hàng:

Ví dụ về đơn hàng trả lại có chênh lệch tỷ giá ngoại hối
Sản phẩm Số tiền hoàn lại cho khách hàng bằng đơn vị tiền tệ của họ Số tiền hoàn lại mà bạn phải chuyển đổi từ đơn vị tiền tệ quyết toán của bạn
Áo sơ mi 85 EUR 110 USD

Ở ví dụ này, bạn mất tiền vì tỷ giá tiền tệ biến động. Nếu tỷ giá ngoại hối dịch chuyển theo hướng ngược lại (ví dụ, 1 EUR tương đương với 1,05 USD), bạn sẽ nhận được thêm tiền.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí