Thiết lập chuyển hướng cửa hàng tự động cho khách hàng

Khi bạn kích hoạt chuyển hướng tự động, cửa hàng khớp với tùy chọn địa điểm của khách hàng sẽ tự động hiển thị.

Kích hoạt chuyển hướng tự động

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.
 2. Nhấp vào Preferences (Tùy chọn).
 3. Trong mục Chuyển hướng tự động, kích hoạt Chuyển hướng Quốc gia/khu vực.

Sau khi bạn kích hoạt chuyển hướng quốc gia/khu vực, nội dung theo từng vùng miền sẽ tự động hiển thị với khách hàng trong cửa hàng trực tuyến.

Bạn cũng có thể cho phép khách hàng chuyển đổi thủ công giữa các quốc gia và ngôn ngữ bằng cách kích hoạt hộp chọn cho cửa hàng trực tuyến. Nếu chủ đề không có hộp chọn quốc gia hoặc ngôn ngữ thì bạn có thể thêm bằng cách dùng ứng dụng bên thứ ba trong Shopify App Store.

Thị trường sử dụng miền riêng

Nếu thị trường của bạn được thiết lập với miền riêng, miền phụ hoặc thư mục con, thì cài đặt chuyển hướng quốc gia/khu vực sẽ tự động phát hiện vị trí địa lý của khách hàng và chuyển hướng họ đến URL tương ứng với thị trường định sẵn của họ. Ví dụ: Nếu bạn sử dụng miền .com cho thị trường Hoa Kỳ và miền .ca cho thị trường Canada, khách hàng người Canada truy cập vào johns-apparel.com sẽ tự động được chuyển hướng đến johns-apparel.ca.

Đối với các thị trường sử dụng miền riêng, nội dung sẽ được tự động được công cụ tìm kiếm lập chỉ mục.

Thị trường sử dụng miền chung

Nếu thị trường của bạn được thiết lập để dùng chung miền với thị trường khác thì cài đặt chuyển hướng quốc gia/khu vực sẽ tự động phát hiện vị trí địa lý của khách hàng và điều chỉnh trang web để hiển thị nội dung (ví dụ như đơn vị tiền tệ và ngôn ngữ) tương ứng với thị trường định sẵn của họ. Ví dụ: Nếu thị trường chính của bạn là Hoa Kỳ với đồng USD (johns-apparel.com) và bạn có thị trường phụ cho Canada với đơn vị tiền tệ là đồng CAD được thiết lập bằng miền của thị trường chính, thì giá sẽ tự động hiển thị bằng đồng CAD khi khách hàng Canada truy cập vào johns-apparel.com.

Đối với những thị trường sử dụng miền chung, công cụ tìm kiếm sẽ không lập chỉ mục nội dung.

Chuyển hướng quốc gia/khu vực tại Liên minh châu Âu (EU)

Để tuân thủ luật pháp địa phương, những khách hàng từ Liên minh châu Âu tiếp cận trải nghiệm bản địa hóa thông qua tên miền mã quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) của liên minh châu Âu sẽ không được tự động chuyển hướng. Điều này đảm bảo rằng khách hàng sẽ không trải nghiệm một cửa hàng khác cửa hàng mà họ muốn truy cập từ đầu. Nếu thị trường sử dụng miền không dành riêng cho quốc gia như .com hoặc .shop, thì khách hàng của Liên minh châu Âu có thể được tự động chuyển hướng.

Ví dụ: Nếu bạn sử dụng miền johns-apparel.de cho thị trường Đức và johns-apparel.fr cho Pháp, khách hàng từ Pháp truy cập vào johns-apparel.de sẽ không được tự động chuyển hướng. Bạn có thể dùng ứng dụng bên thứ ba trong Shopify App Store để cung cấp cho khách hàng tại Liên minh châu Âu các đề xuất về quốc gia hoặc khu vực để họ chọn trải nghiệm tốt nhất về ngôn ngữ và địa điểm.

Tham khảo danh sách dưới đây để xác định các ccTLD cụ thể tương ứng với các quốc gia Liên minh châu Âu:

 • Áo - .at
 • Bỉ - .be
 • Bulgaria - .bg
 • Croatia - .hr
 • Cộng hòa Síp - .cy
 • Cộng hòa Séc - .cz
 • Đan Mạch - .dk
 • Estonia - .ee
 • Phần Lan - .fi
 • Pháp - .fr
 • Đức - .de
 • Hy Lạp - .gr
 • Hungary - .hu
 • Ireland - .ie
 • Ý - .it
 • Latvia - .lv
 • Cộng hòa Litva - .lt
 • Luxembourg - .lu
 • Malta - .mt
 • Hà Lan - .nl
 • Ba Lan - .pl
 • Bồ Đào Nha - .pt
 • Romania - .ro
 • Slovakia - .sk
 • Slovenia - .si
 • Tây Ban Nha - .es
 • Thụy Điển - .se
 • Liên minh châu Âu - .eu

Chuyển hướng ngôn ngữ

Chuyển hướng ngôn ngữ sẽ phát hiện ngôn ngữ của trình duyệt mà khách hàng sử dụng và tự động chuyển đổi cửa hàng để khớp với ngôn ngữ, nếu có ngôn ngữ đó. Để khách hàng có thể sử dụng một ngôn ngữ, bạn phải thêm ngôn ngữ đó vào cửa hàng, chỉ định thị trường liên quan, thêm bản dịch và đăng. Ví dụ: Nếu miền của bạn là johns-apparel.ca và ngôn ngữ mặc định của thị trường Canada là tiếng Anh, thì khi kích hoạt chuyển hướng ngôn ngữ, khách hàng từ Canada đã cài đặt ngôn ngữ chính của trình duyệt là tiếng Pháp sẽ tự động được chuyển hướng đến johns-apparel.ca/fr, nơi cửa hàng hiển thị bằng tiếng Pháp.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.
 2. Nhấp vào Preferences (Tùy chọn).
 3. Trong mục Chuyển hướng tự động, bật Chuyển hướng ngôn ngữ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí