Thanh toán

Cài đặt thị trường của bạn bao gồm thẻ thanh toán hiển thị phương thức thanh toán địa phương đủ điều kiện, cũng như liên kết đến cài đặt thanh toán để bạn có thể bật và tùy chỉnh nhiều phương thức thanh toán khác nhau.

Shopify Payments và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác

Chỉ cửa hàng sử dụng Shopify Payments làm cổng thanh toán chính mới có thể xử lý thanh toán bằng đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng. Dưới đây là các tùy chọn thanh toán nhiều đơn vị tiền tệ tương thích:

  • Thanh toán bằng thẻ tín dụng qua Shopify Payments
  • Shop Pay
  • Apple Pay và Google Pay
  • PayPal Express

Nếu khách hàng chọn đơn vị tiền tệ địa phương và chọn tùy chọn thanh toán từ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác, giá tiền khách hàng phải thanh toán sẽ được chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Do đó, giá mà khách hàng thanh toán sẽ có thể cao hơn giá sản phẩm theo đơn vị tiền tệ của cửa hàng.

Ví dụ: Đơn vị tiền tệ của cửa hàng là USD và bạn bán một chiếc áo thun với giá 10,00 USD. Khách hàng chọn xem cửa hàng bằng đồng EUR và giá của chiếc áo thun sẽ được niêm yết ở mức 8,90 EUR. Nếu khách hàng thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác không phải Shopify Payments, giá của chiếc áo thun sẽ được chuyển đổi từ EUR sang USD và khách hàng có thể phải thanh toán nhiều hơn 10,00 USD cho chiếc áo thun. Không áp dụng phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ khi chuyển đổi đơn vị tiền tệ từ USD sang EUR và trang Đơn hàng không cho biết đơn hàng là đơn hàng nhiều đơn vị tiền tệ.

Nếu khách hàng thanh toán bằng phương thức thanh toán tương thích, khoản thanh toán sẽ được xử lý theo đơn vị tiền tệ địa phương. Ví dụ:

(Giá sản phẩm x tỷ lệ chuyển đổi đơn vị tiền tệ) + phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ

(10,00 USD x 0,867519) + 1,5% = 8,81 EUR

Nếu bạn bật quy tắc làm tròn, Shopify sẽ làm tròn tổng số tiền lên và khách hàng sẽ thanh toán 8,90 EUR.

Phương thức thanh toán địa phương

Khi thị trường có một quốc gia đủ điều kiện sử dụng một hoặc nhiều phương thức thanh toán địa phương, thẻ thanh toán sẽ hiển thị trong cài đặt thị trường với các phương thức thanh toán địa phương có sẵn. Ví dụ: Bạn có thị trường châu Âu chỉ bao gồm Bỉ thì Bancontact sẽ có trên thẻ thanh toán. Nếu bạn có thị trường châu Âu bao gồm cả Bỉ và Hà Lan thì cả Bancontact và iDeal đều có trên thẻ thanh toán.

Trong thẻ thanh toán, bạn có thể bật hoặc tắt phương thức thanh toán địa phương đủ điều kiện

Tìm hiểu thêm về phương thức thanh toán địa phương.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí