Phương thức thanh toán địa phương

Phương thức thanh toán địa phương là phương thức thanh toán trực tiếp và bảo mật được cung cấp cho thương nhân sử dụng Shopify Payments tại những khu vực cụ thể.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí