Phương thức thanh toán địa phương

Phương thức thanh toán địa phương là phương thức thanh toán trực tiếp và bảo mật được cung cấp cho thương nhân sử dụng Shopify Payments tại những khu vực cụ thể.

Lưu ý: Bạn phải hủy kích hoạt bất kỳ cổng thanh toán khác nào có xung đột trước khi có thể kích hoạt phương thức thanh toán địa phương.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí