Thanh toán bằng Klarna

Klarna là phương thức thanh toán trực tiếp và bảo mật mang đến nhiều tùy chọn thanh toán cho Shopify Payments. Klarna chỉ dành cho thương nhân ở các quốc gia hoặc vùng sau:

  • Áo
  • Đức
  • Thụy Điển

Với Klarna Pay Later, Klarna Pay Now và Klarna Slice It, khách hàng sẽ có nhiều phương án để lựa chọn cách thanh toán đơn hàng. Nhờ những tùy chọn thanh toán khác nhau này, khách hàng có thể thanh toán ngay, thanh toán theo hóa đơn hoặc trả góp bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trực tiếp. Sử dụng Klarna trên Shopify Payments mang đến cho khách hàng trải nghiệm thanh toán an toàn và dễ dàng.

Kích hoạt Klarna

Các tùy chọn thanh toán của Klarna được kích hoạt theo mặc định khi bạn thiết lập Shopify Payments. Klarna sẽ đánh giá doanh nghiệp của bạn trước khi cho phép bạn nhận thanh toán qua các tùy chọn thanh toán của họ. Sau khi Klarna phê duyệt doanh nghiệp của bạn, khách hàng có thể thanh toán qua Klarna.

Bất kỳ lúc nào, bạn cũng có thể điều chỉnh để quyết định áp dụng tùy chọn thanh toán nào của Klarna cho khách hàng.

Các bước thực hiện:

Thanh toán bằng Klarna

Khi khách hàng đặt hàng và sử dụng tùy chọn thanh toán của Klarna để thanh toán, tiền sẽ được thanh toán cho bạn vào lần thanh toán trong Shopify Payments tiếp theo.

Với Shopify Payments, Klarna hoạt động khác so với quá trình thanh toán thông thường. Ví dụ: Nếu thanh toán bằng Klarna Pay Later, khách hàng sẽ đến trang thanh toán của Klarna để tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập vào tài khoản hiện có. Các khoản thanh toán được xử lý trực tiếp trong giao diện của Klarna mà không phải qua trang thanh toán của cửa hàng. Nếu có bất kỳ vấn đề hoặc thắc mắc nào, khách hàng phải liên hệ trực tiếp với Klarna. Bạn được thanh toán như bình thường trong Shopify Payments.

Khi hoàn tiền giao dịch do Klarna xử lý, bạn sẽ không được hoàn phí xử lý do Shopify Payments thu của bạn. Phí giao dịch bên thứ ba thay đổi tùy theo gói thanh toán mà cửa hàng sử dụng. Để biết thêm thông tin về giá, tham khảo trang định giá của Shopify tại Thụy Điển hoặc trang định giá của Shopify tại Đức.

Klarna cho phép xử lý hoàn tiền trong vòng 180 ngày kể từ lần thu phí đơn hàng ban đầu. Nếu đã qua 180 ngày kể từ ngày thu phí ban đầu, bạn không thể hoàn tiền qua tùy chọn thanh toán Klarna nữa. Nếu bạn muốn hoàn tiền đơn hàng sau 180 ngày, làm việc với khách hàng để trả lại tiền cho họ bằng dịch vụ bên ngoài.

Nếu có yêu cầu bồi hoàn đối với đơn hàng, khách hàng được khuyến khích liên hệ trực tiếp với bạn. Klarna liên hệ với khách hàng nếu khiếu nại không được giải quyết sau 21 ngày. Sau đó, Klarna sẽ liên hệ với bạn qua email về khiếu nại và chỉ cung cấp cho bạn mã đơn hàng Klarna. Bạn có thể sử dụng mã đơn hàng Klarna trong trang quản trị Shopify để tìm đơn hàng. Bạn có 7 ngày để phản hồi thông báo khiếu nại từ Klarna. Để tìm hiểu thêm về yêu cầu bồi hoàn với Klarna, xem Chính sách bảo vệ người mua của Klarna.

Những khu vực khách hàng có thể thanh toán bằng Klarna

Các tùy chọn thanh toán bằng Klarna hiển thị với khách hàng ở bước thanh toán tại các quốc gia hoặc khu vực sau:

  • Áo
  • Đan Mạch
  • Phần Lan
  • Đức
  • Hà Lan
  • Thụy Điển
  • Vương quốc Anh

Klarna Pay Later

Klarna Pay Later là phương thức thanh toán hóa đơn dành cho Shopify Payments. Khi chọn dịch vụ Klarna Pay Later làm phương thức thanh toán, khách hàng đồng ý thanh toán cho giao dịch mua vào một ngày sau thời điểm mua hàng. Đôi khi khách hàng có thể chọn lịch thanh toán sau từ hai tuần tới hai tháng. Klarna thanh toán ngay cho đơn hàng và tiền sẽ được tính vào khoản thanh toán Shopify Payments tiếp theo của bạn.

Những vùng có thể nhận thanh toán bằng Klarna Pay Later

Klarna Pay Later dành cho các thương nhân tại Áo và Đức bán hàng bằng đồng Euro và thương nhân tại Thụy Điển bán bằng đồng Krona Thụy Điển hoặc Euro.

Thu tiền thanh toán theo cách thủ công với Klarna Pay Later

Trong phần cài đặt thanh toán, bạn có thể chọn thu hồi thanh toán tự động khi có đơn hàng hoặc thu hồi khoản thanh toán theo cách thủ công trong vòng 28 ngày kể từ khi có đơn hàng. Theo mặc định, các khoản thanh toán được tự động thu hồi. Khi thu hồi thanh toán, bạn sẽ nhận được tiền ngay từ Klarna và liên kết sẽ được gửi qua email cho khách hàng. Khách hàng sử dụng liên kết để thanh toán đơn hàng bằng Klarna. Khách hàng có tối đa 14 ngày để thanh toán, tùy theo báo giá khi thanh toán.

Sau khi nhận đơn hàng, khách hàng cũng có tối đa 14 ngày để quyết định có muốn giữ lại đơn hàng hay không dựa trên Chính sách bảo vệ người mua của Klarna. Nếu cung cấp tùy chọn thanh toán bằng Klarna cho khách hàng, bạn nên đặt cài đặt thanh toán để thu hồi thanh toán theo cách thủ công và chỉ thu hồi thanh toán sau khi đã thực hiện đơn hàng. Nếu bạn sử dụng quy trình làm việc này, khách hàng sẽ nhận được liên kết thanh toán gần với thời điểm nhận được đơn hàng và thời hạn thanh toán 14 ngày sẽ gần với thời gian 14 ngày quyết định có giữ lại đơn hàng hay không. Ngoài lựa chọn thu hồi thanh toán theo cách thủ công, thông báo rõ tiến độ giao hàng là một cách hiệu quả để đảm bảo khách hàng nắm được mọi vấn đề có thể xảy ra và có thể không hoàn toàn khớp với phương thức thanh toán này.

Bạn có thể thay đổi cách thu hồi thanh toán trong mục Thanh toán của trang quản trị Shopify. Tùy chọn thu hồi thủ công áp dụng cho tất cả các khoản thanh toán, không chỉ các khoản thanh toán từ Klarna.

Kể từ khi đặt hàng, bạn có thời hạn đến nửa đêm theo giờ UTC của ngày thứ 28 theo lịch để thu hồi thanh toán. Nếu bạn không thu hồi thanh toán trong thời hạn đó, khoản thanh toán sẽ hết hạn và bị hủy giá trị.

Ví dụ: Nếu khách hàng đặt hàng vào ngày 1 tháng 1 lúc 14:00, thời hạn ủy quyền thanh toán sẽ kết thúc vào nửa đêm theo giờ UTC ngày 28 tháng 1.

Trải nghiệm khách hàng khi sử dụng Klarna Pay Later

Sau khi khách hàng chọn Klarna Pay Later, họ được chuyển hướng đến trang web của Klarna để chọn thời điểm thanh toán đơn hàng.

Nếu khách hàng vô tình chuyển trực tiếp số dư chưa trả cho bạn thay vì Klarna, bạn phải hủy và hoàn tiền đơn hàng. Sau đó, thay đơn bằng đơn hàng nháp sao chép được đánh dấu là đã thanh toán (vì khách hàng đã thanh toán toàn bộ số tiền cho bạn) và lưu trữ đơn hàng. Điều này cho phép Klarna nhận hoàn tiền và hủy hóa đơn của họ. Điều này cũng đảm bảo rằng thống kê doanh số và hàng trong kho của bạn được đưa về con số chính xác.

Nếu bạn không tuân thủ quy trình này, Klarna tiếp tục truy thu những khoản còn thiếu. Khách hàng bị tính phụ phí nếu chọn thời hạn thanh toán dài hơn cho đơn hàng.

Klarna Pay Now

Klarna Pay Now cho phép khách hàng thanh toán đơn hàng bằng thông tin chi tiết ngân hàng trực tuyến. Dịch vụ này liên kết với tài khoản ngân hàng của khách hàng và tiền được ghi nợ ngay lập tức vào tài khoản ngân hàng của khách. Bạn sẽ nhận được tiền trong đợt thanh toán tiếp theo.

Những vùng có thể nhận thanh toán bằng Klarna Pay Now

Klarna Pay Now dành cho các thương nhân tại Áo bán hàng bằng đồng Euro và thương nhân tại Thụy Điển bán bằng đồng Krona Thụy Điển hoặc Euro.

Thu hồi thanh toán thủ công bằng Klarna Pay Now

Bạn có thể thu hồi theo cách thủ công các khoản thanh toán được ủy quyền qua dịch vụ Klarna Pay Now. Nếu đã định cấu hình cài đặt để thu hồi tiền theo cách thủ công, bạn sẽ không tự động nhận tiền từ đơn hàng được thanh toán bằng dịch vụ Klarna Pay Now. Để nhận tiền, thu hồi thanh toán theo cách thủ công ngay khi được ủy quyền. Khi thu hồi thanh toán theo cách thủ công, bạn bị thu phí giao dịch Shopify Payments dựa trên số tiền thu hồi tại thời điểm đó.

Trải nghiệm khách hàng sử dụng Klarna Pay Now

Sau khi chọn Klarna Pay Now, khách hàng sẽ được chuyển hướng đến trang web của Klarna để thanh toán đơn hàng. Trang web của Klarna nhắc khách hàng đăng ký bằng thông tin xác thực trong lần đầu sử dụng tùy chọn thanh toán này hoặc đăng nhập vào tài khoản và sử dụng tài khoản ngân hàng được liên kết để thanh toán đơn hàng.

Klarna Slice It

Với dịch vụ Klarna Slice It, bạn có thể tạo điều kiện để khách hàng thanh toán bằng cách cho vay. Khách hàng thanh toán các khoản trả góp đến hạn trong khoảng 6 đến 36 tháng, đi kèm hoặc không đi kèm lãi suất. Dịch vụ Klarna Slice It bảo đảm không xảy ra rủi ro gian lận và tài chính phát sinh khi cho phép khách hàng thanh toán trả góp.

Những vùng có thể nhận thanh toán bằng Klarna Slice It

Klarna Slice It chỉ dành cho thương nhân tại Thụy Điển bán hàng bằng đồng Krona Thụy Điển hoặc đồng Euro.

Thu hồi thanh toán theo cách thủ công với Klarna Slice It

Bạn có thể thu hồi theo cách thủ công các khoản thanh toán sử dụng dịch vụ Klarna Slice It được ủy quyền. Nếu đã định cấu hình cài đặt để thu hồi tiền theo cách thủ công, bạn sẽ không tự động nhận tiền từ đơn hàng được thanh toán bằng dịch vụ Klarna Slice It. Để nhận tiền, thu hồi thanh toán theo cách thủ công ngay khi được ủy quyền. Khi thu hồi thanh toán theo cách thủ công, bạn bị thu phí giao dịch bên thứ ba dựa trên số tiền thu hồi tại thời điểm đó.

Trải nghiệm khách hàng của Klarna Slice It

Sau khi chọn Klarna Slice It, khách hàng sẽ được chuyển hướng đến trang web của Klarna để chọn thời hạn thanh toán trả góp cho đơn hàng.

Kiểm tra thẻ tín dụng để đánh giá xem khách hàng của bạn có đủ điều kiện trả khoản vay hay không, cũng như các tùy chọn trả góp hằng tháng hiện có. Khoản thanh toán thực tế sẽ được thu hồi sau. Các khoản thanh toán được thực hiện trên ứng dụng Klarna hoặc cổng thông tin khách hàng qua phương thức thanh toán khác, ví dụ như thẻ tín dụng. Khách hàng cũng có thể liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản Klarna.

Khách hàng có thể phải chịu một số khoản phụ phí khi chọn Klarna Slice It. Để tìm hiểu thêm về phụ phí, truy cập trang web của Klarna.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí