Thanh toán bằng Klarna

Klarna là phương thức thanh toán trực tiếp và bảo mật, cung cấp nhiều tùy chọn thanh toán cho Shopify Payments. Klarna chỉ dành cho các thương nhân tại:

  • Áo
  • Đức
  • Thụy Điển

Với Klarna Pay Later, Klarna Pay Now và Klarna Slice It, khách hàng sẽ có nhiều phương án để lựa chọn cách thanh toán đơn hàng. Nhờ những tùy chọn thanh toán khác nhau này, khách hàng có thể thanh toán ngay, thanh toán theo hóa đơn hoặc trả góp bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trực tiếp. Sử dụng Klarna trên Shopify Payments mang đến cho khách hàng trải nghiệm thanh toán an toàn và dễ dàng.

Lưu ý: Các tùy chọn thanh toán của Klarna chỉ xuất hiện đối với những khách hàng thanh toán bằng địa chỉ email. Nếu khách hàng thanh toán bằng số điện thoại, tùy chọn thanh toán Klarna sẽ không xuất hiện.

Kích hoạt Klarna

Các tùy chọn thanh toán của Klarna được bật mặc định khi bạn thiết lập Shopify Payments. Klarna đánh giá doanh nghiệp trước khi cho phép bạn nhận thanh toán qua các tùy chọn thanh toán của họ. Sau khi Klarna chấp thuận doanh nghiệp của bạn, khách hàng có thể thanh toán qua Klarna.

Bất kỳ lúc nào, bạn cũng có thể điều chỉnh để quyết định áp dụng tùy chọn thanh toán nào của Klarna cho khách hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Nếu chưa thiết lập Shopify Payments, nhấp vào Complete account setup (Hoàn tất thiết lập tài khoản) và hoàn tất trang đăng ký. 3. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Manage (Quản lý). 4. Trong Payment options (Tùy chọn thanh toán), bật/tắt tùy chọn thanh toán bạn muốn thay đổi. 5. Nhấp vào Save (Lưu)

Thanh toán bằng Klarna

Khi khách hàng đặt hàng và sử dụng phương thức thanh toán của Klarna để thanh toán, tiền sẽ được thanh toán cho bạn vào lần thanh toán Shopify Paymentstiếp theo.

Nếu bạn hoàn tiền giao dịch do Klarna xử lý, bạn sẽ không được hoàn phí xử lý do Shopify Payments thu của bạn. Phí giao dịch thay đổi tùy theo gói thanh toán bạn sử dụng. Để biết thêm thông tin về giá, tham khảo trang giá của Shopify tại Thụy Điển hoặc trang giá của Shopify tại Đức.

Nếu có yêu cầu bồi hoàn đang chờ xử lý đối với đơn hàng, khách hàng được khuyến khích liên hệ trực tiếp với bạn. Klarna liên hệ khách hàng nếu tranh chấp không được giải quyết sau 21 ngày. Sau đó, Klarna liên hệ với bạn qua email về tranh chấp. Bạn có 7 ngày để phản hồi thông báo tranh chấp từ Klarna. Để tìm hiểu thêm về yêu cầu bồi hoàn với Klarna, xem Chính sách bảo vệ người mua của Klarna.

Những vùng khách hàng có thể thanh toán bằng Klarna

Các tùy chọn thanh toán của Klarna chỉ hiển thị bằng đồng Euro (EUR) trên trang thanh toán của khách hàng ở:

  • Áo
  • Phần Lan
  • Đức
  • Hà Lan

Nếu khách hàng của bạn ở Đan Mạch, Thụy Điển hoặc Vương Quốc Anh, họ không thể thanh toán bằng đồng EUR. Khách hàng tại những quốc gia này cần sử dụng đơn vị tiền tệ địa phương.

Dịch vụ thanh toán sau của Klarna

Dịch vụ thanh toán sau Klarna là phương thức thanh toán hóa đơn dành cho Shopify Payments. Khi khách hàng chọn Dịch vụ thanh toán sau Klarna làm phương thức thanh toán, họ đồng ý thanh toán cho giao dịch mua vào một ngày sau thời điểm mua hàng. Đôi khi khách hàng có thể chọn lịch thanh toán sau từ hai tuần tới hai tháng. Klarna thanh toán ngay cho đơn hàng và tiền sẽ được tính vào khoản thanh toán Shopify Payments tiếp theo của bạn.

Những vùng có thể nhận thanh toán bằng Klarna Pay Later

Klarna Pay Later dành cho các thương nhân tại Áo và Đức bán hàng bằng đồng Euro và thương nhân tại Thụy Điển bán bằng đồng Krona Thụy Điển hoặc Euro.

Thu tiền thanh toán thủ công bằng Dịch vụ thanh toán sau Klarna

Trong phần cài đặt thanh toán, bạn có thể chọn thu hồi thanh toán tự động khi có đơn hàng hoặc thu hồi khoản thanh toán theo cách thủ công trong vòng 7 ngày kể từ khi có đơn hàng. Theo mặc định, các khoản thanh toán được tự động thu hồi. Khi bạn thu hồi thanh toán, bạn sẽ nhận được tiền ngay từ Klarna và liên kết sẽ được gửi qua email cho khách hàng. Khách hàng sử dụng liên kết để thanh toán đơn hàng bằng Klarna. Khách hàng có tối đa 14 ngày để thanh toán tùy theo báo giá khi thanh toán.

Sau khi nhận đơn hàng, khách hàng cũng có tối đa 14 ngày để quyết định có muốn giữ lại đơn hàng hay không dựa trên Chính sách bảo vệ người mua của Klarna. Nếu bạn cung cấp tùy chọn thanh toán bằng Klarna cho khách hàng, bạn nên đặt cài đặt thanh toán để thu hồi thanh toán theo cách thủ công và chỉ thu hồi thanh toán sau khi đã thực hiện đơn hàng. Nếu bạn lựa chọn quy trình làm việc này, khách hàng sẽ nhận được liên kết thanh toán gần với thời điểm nhận được đơn hàng và thời hạn thanh toán 14 ngày sẽ gần với thời gian 14 ngày quyết định có giữ lại đơn hàng hay không. Ngoài lựa chọn thu hồi thanh toán theo cách thủ công, trao đổi rõ tiến độ vận chuyển là một cách hiệu quả để đảm bảo người mua nắm được mọi vấn đề có thể xảy ra và có thể không hoàn toàn khớp với phương thức thanh toán này.

Bạn có thể thay đổi cách thu hồi thanh toán trong phần cài đặt thanh toán. Lựa chọn thu hồi theo cách thủ công sẽ áp dụng cho tất cả các phương thức thanh toán, chứ không chỉ tùy chọn thanh toán của Klarna. Nếu bạn không thu hồi thanh toán trong vòng 7 ngày kể từ khi có đơn hàng, khoản thanh toán sẽ hết hạn và bị hủy giá trị.

Trải nghiệm khách hàng sử dụng Dịch vụ thanh toán sau Klarna

Lưu ý: Dịch vụ thanh toán sau của Klarna chỉ dành cho các khách hàng tại Áo, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Hà Lan, Thụy Điển và Vương Quốc Anh.

Sau khi khách hàng chọn Dịch vụ thanh toán sau Klarna, họ được chuyển hướng đến trang web của Klarna để chọn thời điểm thanh toán đơn hàng.

Nếu khách hàng vô tình chuyển trực tiếp số dư chưa thanh toán cho bạn thay vì Klarna, bạn phải hủy và hoàn tiền đơn hàng. Sau đó, thay đơn bằng đơn hàng nháp sao chép được đánh dấu là đã thanh toán (vì toàn bộ số tiền đã được khách hàng thanh toán cho bạn) và lưu trữ đơn hàng. Điều này cho phép Klarna nhận tiền và hủy hóa đơn của họ. Nó cũng đảm bảo rằng thống kê doanh số và hàng trong kho của bạn được đưa về con số chính xác.

Nếu bạn không tuân thủ quy trình này, Klarna tiếp tục truy thu những khoản còn thiếu. Khách hàng bị tính phụ phí nếu chọn thời hạn thanh toán dài hơn cho đơn hàng.

Klarna Pay Now

Klarna Pay Now (Dịch vụ thanh toán ngay của Klarna) cho phép khách hàng thanh toán đơn hàng bằng thông tin chi tiết về ngân hàng trực tuyến. Klarna Pay Now (Dịch vụ thanh toán ngay của Klarna) liên kết với tài khoản ngân hàng của khách hàng và tiền được ghi nợ ngay lập tức vào tài khoản ngân hàng của khách. Bạn sẽ nhận được tiền trong đợt quyết toán tiếp theo.

Những vùng có thể nhận thanh toán bằng Klarna Pay Now

Klarna Pay Now dành cho các thương nhân tại Áo và Đức bán hàng bằng đồng Euro và thương nhân tại Thụy Điển bán bằng đồng Krona Thụy Điển hoặc Euro.

Thu hồi thanh toán thủ công bằng Dịch vụ thanh toán ngay của Klarna

Bạn có thể thu hồi theo cách thủ công các khoản thanh toán được ủy quyền qua Klarna Pay Now (Dịch vụ thanh toán ngay của Klarna) . Nếu đã định cấu hình cài đặt để thu hồi tiền theo cách thủ công, bạn sẽ không tự động nhận tiền từ các đơn hàng đã thanh toán qua Klarna Pay Now (Dịch vụ thanh toán ngay của Klarna). Để nhận được tiền thanh toán, thu hồi thanh toán theo cách thủ công ngay khi nhận được ủy quyền. Khi thu hồi thanh toán theo cách thủ công, bạn sẽ bị tính phí giao dịch Shopify Payments theo số tiền thu được tại thời điểm đó.

Trải nghiệm khách hàng sử dụng Dịch vụ thanh toán ngay của Klarna

Lưu ý: Klarna Pay Now chỉ dành cho khách hàng tại Áo, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Hà Lan, Thụy Điển và Vương quốc Anh.

Sau khi chọn Klarna Pay Now (Dịch vụ thanh toán ngay của Klarna), khách hàng sẽ được chuyển hướng đến trang web của Klarna để thanh toán đơn hàng. Trang web của Klarna nhắc khách hàng đăng ký bằng thông tin xác thực trong lần đầu sử dụng tùy chọn thanh toán này hoặc đăng nhập vào tài khoản và sử dụng tài khoản ngân hàng được liên kết để thanh toán đơn hàng.

Klarna Slice It (Dịch vụ chia nhỏ thanh toán của Klarna)

Với Klarna Slice It (Dịch vụ chia nhỏ thanh toán của Klarna), bạn có thể tạo điều kiện để khách hàng thanh toán bằng cách cho vay. Khách hàng thanh toán các khoản trả góp đến hạn trong khoảng 6 đến 36 tháng, đi kèm hoặc không đi kèm lãi suất. Klarna Slice It (Dịch vụ chia nhỏ thanh toán của Klarna) bảo đảm không xảy ra rủi ro gian lận và tài chính phát sinh khi cho phép khách hàng thanh toán trả góp.

Những vùng có thể nhận thanh toán bằng Klarna Slice It

Klarna Slice It chỉ dành cho thương nhân tại Thụy Điển bán hàng bằng đồng Krona Thụy Điển hoặc đồng Euro.

Thu hồi thanh toán theo cách thủ công với Klarna Slice It (Dịch vụ chia nhỏ thanh toán của Klarna)

Bạn có thể thu hồi theo cách thủ công các khoản thanh toán sử dụng dịch vụ Slice It của Klarna được ủy quyền. Nếu đã định cấu hình cài đặt để thu hồi tiền theo cách thủ công, bạn sẽ không tự động nhận tiền từ đơn hàng được thanh toán bằng dịch vụ thanh toán Slice It của Klarna. Để được thanh toán, thu hồi thanh toán theo cách thủ công ngay khi được ủy quyền. Khi thu hồi thanh toán theo cách thủ công, bạn bị thu phí giao dịch Shopify Payments dựa trên số tiền thu hồi tại thời điểm đó.

Trải nghiệm khách hàng của Klarna Slice It (Dịch vụ chia nhỏ thanh toán của Klarna)

Lưu ý: Dịch vụ thanh toán Slice It của Klarna chỉ dành cho khách hàng tại Áo, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Hà Lan, Thụy Điển và Vương quốc Anh.

Sau khi chọn Klarna Slice It (Dịch vụ chia nhỏ thanh toán của Klarna), khách hàng sẽ được chuyển hướng đến trang web của Klarna để chọn thời hạn thanh toán trả góp cho đơn hàng.

Kiểm tra thẻ tín dụng để đánh giá xem khách hàng của bạn có đủ điều kiện trả khoản vay hay không, cũng như các tùy chọn trả góp hàng tháng hiện có. Khoản thanh toán thực tế sẽ được thu hồi sau. Các khoản thanh toán được thực hiện trên ứng dụng Klarna hoặc cổng thông tin khách hàng qua phương thức thanh toán khác, ví dụ như thẻ tín dụng. Khách hàng cũng có thể liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản Klarna.

Khách hàng có thể phải chịu một số khoản phụ phí khi chọn Klarna Slice It (Dịch vụ chia nhỏ thanh toán của Klarna). Để tìm hiểu thêm về phụ phí, truy cập trang web của Klarna.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí