Thanh toán Sofort

Sofort là phương thức thanh toán chuyển khoản trực tiếp và bảo mật dành cho Shopify Payments. Khi khách hàng chọn Sofort làm phương thức thanh toán, họ cần đăng nhập vào tài khoản và dùng mã ủy quyền hai yếu tố để xác thực thanh toán.

Nếu cần thanh toán qua SEPA, bạn có thể sử dụng Sofort làm phương thức thanh toán thay thế cho SEPA tại Đức. Shopify Payments không hỗ trợ thanh toán qua SEPA.

Yêu cầu của Sofort

Sofort chỉ dành cho các thương nhân tại Đức, Hà Lan và Thụy Sĩ. Để kích hoạt Sofort cho cửa hàng trực tuyến, bạn cần sử dụng Shopify Payments. Sofort chỉ hoạt động khi Shopify Payments đang hoạt động và sẽ không hoạt động khi Shopify Payments đang ở chế độ thử nghiệm.

Khách hàng chỉ có thể thanh toán bằng Sofort khi họ chi trả bằng đồng Euro và sinh sống tại Áo, Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan hoặc Tây Ban Nha. Bạn cần đảm bảo rằng cửa hàng chấp nhận đồng EUR. Nếu chưa từng bán hàng đến những quốc gia này thì bạn có thể định cấu hình tùy chọn này trong phần cài đặt nhiều đơn vị tiền tệ trong Shopify Payments.

Bạn phải hủy kích hoạt mọi cổng thanh toán khác có xung đột thì mới có thể kích hoạt Sofort.

Những vùng khách hàng có thể thanh toán bằng Sofort

Thương nhân ở Đức, Hà Lan và Thụy Sĩ có thể chấp nhận thanh toán qua Sofort từ khách hàng tại Áo, Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Tây Ban Nha.

Kích hoạt Sofort

Để kích hoạt được Sofort, bạn phải thiết lập Shopify Payments.

Sofort phải được phê duyệt mới có thể sử dụng. Khi bạn kích hoạt Shopify Payments, Sofort sẽ tự động chuyển đến quá trình phê duyệt, quá trình này mất tối đa 48 giờ.

Khi Sofort hoàn tất quá trình phê duyệt, một thông báo sẽ hiển thị dưới tùy chọn Sofort trên trang Shopify Payments của bạn.

Thanh toán bằng Sofort

Với Sofort, thanh toán được ủy quyền khi khách hàng đặt đơn hàng và sử dụng Sofort để thanh toán. Quá trình chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng của khách hàng được khởi tạo sau khi ủy quyền. Quá trình chuyển khoản có thể mất từ 2 đến 7 ngày nhưng thường mất 3 ngày làm việc. Số tiền sẽ không được bảo đảm cho đến khi bạn nhận được. Trong thời gian này, trạng thái thanh toán trên trang quản trị Shopify hiển thị là Đang chờ thanh toán. Trạng thái này chuyển sang Đã thanh toán khi đã chuyển xong số tiền. Bạn có thể quyết định xem có muốn hoàn thành đơn hàng trước khi nhận được số tiền hay không, vì khách hàng đã thanh toán số tiền phải trả cho Sofort.

Khách hàng không thể hủy thanh toán bằng Sofort sau khi đã ủy quyền thanh toán. Cách duy nhất để hoàn tác một giao dịch bằng Sofort là hoàn tiền đơn hàng. Nếu bạn hoàn tiền khoản giao dịch được Sofort xử lý, bạn sẽ không được hoàn lại phí xử lý do Shopify Payments thu.

Khi khách hàng thanh toán cho đơn hàng bằng Sofort, không thể yêu cầu bồi hoàn cho đơn hàng đó.

Trải nghiệm của khách hàng sử dụng Sofort

Khi khách hàng truy cập vào cửa hàng trực tuyến của bạn và mua sắm, họ sẽ thấy Sofort là một tùy chọn thanh toán trong quá trình thanh toán.

Nếu muốn dùng Sofort để thanh toán, khách hàng sẽ chọn ở trang thanh toán. Khi khách hàng chọn Sofort, họ sẽ được chuyển hướng sang tài khoản Sofort để hoàn tất việc mua hàng.

Hủy kích hoạt Sofort

  1. Trong Shopify Payments, nhấp vào Quản lý.
  2. Trong Accepted payments (Thanh toán được chấp nhận), bỏ chọn Sofort và nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí