Thanh toán Sofort

Sofort là phương thức thanh toán chuyển khoản trực tiếp và bảo mật dành cho Shopify Payments. Khi khách hàng chọn Sofort làm phương thức thanh toán, họ cần đăng nhập vào tài khoản và dùng mã ủy quyền hai yếu tố để xác thực thanh toán.

Nếu cần thanh toán qua SEPA, bạn có thể sử dụng Sofort làm phương thức thanh toán thay thế cho SEPA tại Đức. Shopify Payments không hỗ trợ thanh toán qua SEPA.

Yêu cầu của Sofort

Sofort chỉ dành cho các thương nhân tại Đức, Hà Lan và Thụy Sĩ. Sofort chỉ hoạt động khi Shopify Payments đang hoạt động và sẽ không hoạt động khi Shopify Payments đang ở chế độ thử nghiệm.

Khách hàng chỉ có thể thanh toán bằng Sofort khi họ chi trả bằng đồng Euro và sinh sống tại Áo, Bỉ, Đức, Hà Lan hoặc Tây Ban Nha. Bạn cần đảm bảo rằng cửa hàng chấp nhận đồng EUR. Nếu chưa từng bán hàng sang Hà Lan, bạn có thể định cấu hình tùy chọn này trong phần cài đặt nhiều đơn vị tiền tệ trong International.

Những vùng khách hàng có thể thanh toán bằng Sofort

Thương nhân ở Đức, Hà Lan và Thụy Sĩ có thể chấp nhận thanh toán qua Sofort từ khách hàng tại Áo, Bỉ, Đức, Hà Lan và Tây Ban Nha.

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, Sofort sẽ không còn là phương thức thanh toán cho khách hàng tại Ý nữa. Tìm hiểu về Shopify Payments tại Ý.

Thanh toán bằng Sofort

Với Sofort, việc thanh toán được ủy quyền khi khách hàng đặt hàng và sử dụng Sofort để thanh toán. Có thể mất đến 14 ngày để xử lý ủy quyền thanh toán thành công trên Sofort và trong thời gian này, trạng thái thanh toán của đơn hàng là Đang chờ thanh toán.

Giao dịch chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ được khởi tạo sau khi hoàn tất ủy quyền. Quá trình chuyển khoản có thể mất từ 2 đến 7 ngày nhưng thường mất 3 ngày làm việc. Số tiền sẽ không được bảo đảm cho đến khi bạn nhận được. Khi trạng thái thanh toán trên trang quản trị Shopify chuyển thành Đã thanh toán nghĩa là tiền đã được chuyển. Bạn có thể quyết định xem có muốn hoàn thành đơn hàng trước khi nhận được số tiền hay không, vì khách hàng đã thanh toán số tiền phải trả cho Sofort.

Hoàn tiền và hủy với Sofort

Nếu bạn hủy hoặc hoàn tiền cho đơn hàng Sofort trước khi xử lý thanh toán, khoản thanh toán sẽ bị hủy, sau đó khách hàng sẽ được hoàn tiền. Nếu bạn hoàn tiền cho đơn hàng trước khi thu tiền thanh toán, đơn hàng sẽ bị ảnh hưởng như sau:

  • trạng thái thanh toán của đơn hàng sẽ hiển thị Đã hủy thay vì Đã hoàn tiền
  • mục Dòng thời gian trên trang chi tiết đơn hàng sẽ hiển thị thông báo Không thể hoàn tiền, theo sau là số tiền và đơn vị tiền tệ do Sofort xác định
  • đơn hàng không được tính là hoàn tiền hoặc hủy trong báo cáo và tính năng lọc đơn hàng.

Bạn có thể hủy hoặc hoàn tiền cho đơn hàng sau khi trạng thái thanh toán hiển thị là Đã thanh toán để hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng một cách chính xác.

Khách hàng không thể hủy thanh toán bằng Sofort sau khi đã ủy quyền thanh toán. Cách duy nhất để hoàn tác một giao dịch bằng Sofort là hoàn tiền đơn hàng. Nếu bạn hoàn tiền khoản giao dịch được Sofort xử lý, bạn sẽ không được hoàn lại phí xử lý do Shopify Payments thu.

Khi khách hàng thanh toán cho đơn hàng bằng Sofort thì sẽ không thể yêu cầu bồi hoàn cho đơn hàng đó.

Trải nghiệm của khách hàng sử dụng Sofort

Khi khách hàng truy cập vào cửa hàng trực tuyến và thực hiện mua sắm, Sofort sẽ hiển thị như một tùy chọn thanh toán trong quá trình thanh toán.

Nếu khách hàng muốn dùng Sofort để thanh toán, họ sẽ chọn Sofort ở trang thanh toán. Khi khách hàng chọn Sofort, họ sẽ được chuyển hướng sang tài khoản Sofort để hoàn tất việc mua hàng.

Hủy kích hoạt Sofort

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí