Câu hỏi thường gặp (FAQ) về Shopify Payments

Khoản thanh toán

 • Làm thế nào để tôi được thanh toán?
 • Tôi có thể nhận tiền nhanh hơn được không?
 • Ngày nào được tính là ngày làm việc?
 • Tại sao khoản thanh toán của tôi hiển thị "Đã thanh toán", nhưng lại không thấy khoản ghi có nào?
 • Thanh toán thất bại, tôi phải làm gì?
 • Tại sao tất cả các khoản thanh toán của tôi lại cách nhau 30 ngày?

Làm thế nào để tôi được thanh toán?

Shopify Payments chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng bạn đã nhập trên trang Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trong trang quản trị Shopify của bạn. Tài khoản bạn sử dụng để nhận tiền thanh toán phải là tài khoản thanh toán đầy đủ hoặc tài khoản hiện có tại Vương quốc Anh và Ireland. Để biết thêm thông tin về tài khoản ngân hàng bạn có thể sử dụng, xem phần Thiết lập Shopify Payments.

Tôi có thể nhận tiền nhanh hơn được không?

Thời gian Shopify Payments cần để chuyển tiền vào tài khoản của bạn tùy thuộc vào thời hạn thanh toán. Chúng tôi không thể giảm thời hạn thanh toán của tài khoản cá nhân nhưng chúng tôi đang cố gắng giảm thời hạn thanh toán đối với tất cả tài khoản. Bạn có thể xem tất cả các giao dịch mà Shopify Payments chuyển vào tài khoản ngân hàng theo lịch thanh toán trong trang quản trị Shopify.

Ngày nào được tính là ngày làm việc?

Ngày làm việc là từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày nghỉ lễ Liên bang đối với thương nhân tại Hoa Kỳ, ngày lễ theo luật định đối với thương nhân tại Canada, Vương quốc Anh, Ireland, Úc và New Zealand. Ngày khách hàng đặt hàng tại cửa hàng được xác định từ thời điểm đặt hàng theo múi giờ UTC.

Tại sao khoản thanh toán của tôi hiển thị "Đã thanh toán", nhưng lại không thấy khoản ghi có nào?

Chúng tôi chuyển tiền hằng ngày, nhưng hầu hết các ngân hàng chỉ xử lý chuyển khoản vào ngày làm việc. Điều này có nghĩa là nếu tiền chuyển cho bạn vào ngày nghỉ lễ hoặc cuối tuần, bạn có thể thấy tiền về tài khoản khi ngân hàng mở cửa vào ngày tiếp theo. Đối với các giao dịch chuyển tiền vào ngày làm việc, bạn sẽ thấy tiền trước khi sang ngày hôm sau.

Đối với giao dịch chuyển tiền vào ngày làm việc mà bạn không thấy tiền trong tài khoản ngân hàng trong vòng một vài ngày, rất có thể giao dịch chuyển tiền đã thất bại. Ngân hàng có thể mất tối đa 3-5 ngày làm việc để thông báo cho chúng tôi trong trường hợp chuyển khoản thất bại, khi đó chúng tôi sẽ gửi thông báo thanh toán thất bại (nếu tính năng thông báo này bật trong phần cài đặt tài khoản Shopify Payments) và cập nhật biểu ngữ quản trị của bạn cùng lý do thanh toán thất bại.

Tôi phải làm gì trong trường hợp thanh toán thất bại?

Khi giao dịch chuyển tiền thất bại, các khoản thanh toán đến tài khoản ngân hàng của bạn bị tạm ngưng cho tới khi vấn đề được giải quyết. Để giải quyết vấn đề khiến việc chuyển tiền thất bại, hãy làm theo hướng dẫn trên biểu ngữ Không chuyển tiền được trên trang Tiền thanh toán. Ví dụ: Bạn có thể nhận lời nhắc cập nhật thông tin chi tiết ngân hàng hoặc nhấp vào Thử thanh toán lại.

Nếu bạn cập nhật tài khoản ngân hàng thành tài khoản thanh toán hợp lệ, những giao dịch chuyển tiền thất bại sẽ được tự động thử lại trong 72 giờ tiếp theo. Nếu tài khoản hiện tại hợp lệ và bạn không chắc chắn về lý do chuyển tiền thất bại, bạn nên liên hệ ngân hàng để tìm hiểu rõ vấn đề. Để biết thêm về khoản thanh toán thất bại, xem phần Nhận thanh toán bằng Shopify Payments.

Tại sao tất cả các khoản thanh toán của tôi lại cách nhau 30 ngày?

Trong một số trường hợp, đơn hàng của bạn phải chịu thời hạn thanh toán 30 ngày do sản phẩm bạn bán. Thời hạn thanh toán này do đối tác thanh toán của chúng tôi yêu cầu đối với một số loại hình kinh doanh. Bạn sẽ nhận được thông báo trực tiếp nếu tài khoản yêu cầu thời hạn thanh toán 30 ngày thay vì thời hạn thanh toán thông thường.

Tài khoản Shopify Payments của bạn

 • Tài khoản Shopify Payments của tôi bị tạm dừng, tôi phải làm gì?
 • Có giới hạn xử lý hoặc khoản tiền giữ lại nào không?
 • Tôi có thể sử dụng tài khoản ngân hàng với nhiều người ký được không?
 • Có loại hình kinh doanh nào bị cấm sử dụng Shopify Payments không?
 • Tôi có thể tìm Điều khoản dịch vụ dành cho Shopify Payments ở đâu?
 • Làm cách nào để tôi chuyển quyền sở hữu tài khoản Shopify Payments của mình?
 • Tôi có thể thanh toán hóa đơn Shopify bằng số dư tài khoản Shopify Payments không?

Tài khoản Shopify Payments của tôi bị tạm dừng, tôi phải làm gì?

Khi tài khoản Shopify Payments bị tạm dừng, chủ tài khoản Shopify được gửi email có thông tin chi tiết. Để giải quyết vấn đề, xem email và trả lời trực tiếp email này.

Shopify có bảo vệ tôi khỏi bồi hoàn không?

Không, bồi hoàn là trách nhiệm của bạn. Shopify có thể hỗ trợ bạn bằng cách cung cấp tài liệu hỗ trợ để tranh chấp khoản bồi hoàn, nhưng ngân hàng của chủ thẻ mới là bên đưa ra quyết định về kết quả bồi hoàn. Shopify không thể thay đổi hoặc kháng nghị quyết định của ngân hàng.

Có giới hạn xử lý hoặc tiền giữ lại không?

Không giới hạn số tiền bạn có thể nhận mỗi tháng hoặc mỗi giao dịch qua Shopify Payments và tiền của bạn được chuyển vào tài khoản ngân hàng theo lịch cố định, cho dù số tiền là bao nhiêu.

Trong những trường hợp hiếm gặp, chúng tôi có thể yêu cầu tăng khoản tiền giữ lại. Nếu đây là việc chúng tôi cảm thấy cần thiết đối với doanh nghiệp của bạn, nhóm đánh giá rủi ro sẽ liên lạc trực tiếp với bạn để thảo luận điều này.

Tôi có thể sử dụng tài khoản ngân hàng với nhiều người ký được không?

Có. Tính năng bảo mật tăng cường do ngân hàng cung cấp với nhiều người ký dùng để bảo vệ những thay đổi với chính tài khoản, không phải đối với những giao dịch thông thường tới và từ tài khoản. Nếu tài khoản của bạn được thiết lập để nhận chuyển khoản từ Hệ thống thanh toán bù trừ tự động (ACH), Shopify có thể chuyển tiền vào tài khoản này.

Có loại hình kinh doanh nào bị cấm sử dụng Shopify Payments không?

Có, một số loại hình kinh doanh và dịch vụ không thể sử dụng Shopify Payments. Xem Loại hình kinh doanh bị cấm và kiểm tra danh sách các loại hình kinh doanh bị cấm đối với quốc gia bạn đang hoạt động kinh doanh.

Tôi có thể tìm Điều khoản dịch vụ dành cho Shopify Payments ở đâu?

Điều khoản dịch vụ của Shopify Payments và tài liệu pháp lý liên quan có tại trang Shopify Legal (Pháp lý Shopify).

Làm cách nào để tôi chuyển quyền sở hữu tài khoản Shopify Payments của mình?

Liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify nếu bạn muốn chuyển quyền sở hữu tài khoản Shopify Payments. Nếu bạn bán cửa hàng bằng Exchange Marketplace của Shopify, quá trình này sẽ do đội ngũ Exchange xử lý.

Tôi có thể thanh toán hóa đơn Shopify bằng số dư tài khoản Shopify Payments không?

Có thể. Nếu bạn ở Hoa Kỳ và sử dụng Shopify Payments, bạn có thể thanh toán hóa đơn gói đăng ký Shopify bằng số dư tài khoản Shopify Payments.

Địa điểm và đơn vị tiền tệ

 • Tôi có thể bán bằng đơn vị tiền tệ nào?
 • Tôi có thể bán bằng USD tại Canada không?
 • Thẻ nội địa là gì?
 • Thẻ quốc tế là gì?
 • Thẻ Châu Âu là gì?
 • Phí Shopify Payments có bao gồm GST (thuế dịch vụ và hàng hóa) tại Úc không?
 • Phí Shopify Payments có bao gồm thuế GST (thuế hàng hóa và dịch vụ) tại Singapore không?
 • Tôi có thể xem đã bị thu bao nhiêu thuế GST trên phí Shopify Payments ở mục nào?
 • Phí Shopify Payments có bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với cửa hàng tại Châu Âu không?
 • PSD2 là gì?
 • Thanh toán 3D Secure là gì?

Tôi có thể bán bằng đơn vị tiền tệ nào?

Đơn vị tiền tệ bạn có thể bán tùy thuộc vào quốc gia bạn hoạt động kinh doanh. Xem phần Đơn vị tiền tệ được hỗ trợ để biết danh sách quốc gia và đơn vị tiền tệ tương ứng được Shopify Payments hỗ trợ.

Tôi có thể bán bằng USD tại Canada không?

Được, nhưng bạn cần đảm bảo rằng tài khoản ngân hàng của mình tương thích. Để tìm hiểu thêm về yêu cầu tài khoản ngân hàng đối với đơn vị tiền tệ, xem phần Thiết lập Shopify Payments.

Thẻ nội địa là gì?

Thẻ nội địa là thẻ tín dụng được cấp và sử dụng trong cùng quốc gia hoặc vùng của doanh nghiệp. Điều này có nghĩa tổ chức tài chính cấp thẻ tín dụng ở trong cùng quốc gia hoặc vùng với doanh nghiệp của bạn.

Ví dụ: Doanh nghiệp của bạn ở Nhật Bản và khách hàng thực hiện mua hàng bằng thẻ tín dụng của Nhật Bản. Đây là mua hàng bằng thẻ tín dụng nội địa.

Thẻ quốc tế là gì?

Thẻ quốc tế là thẻ tín dụng được cấp và sử dụng tại quốc gia hoặc vùng khác với doanh nghiệp của bạn. Điều này có nghĩa tổ chức cấp thẻ tín dụng ở một quốc gia khác với quốc gia của doanh nghiệp.

Ví dụ: Doanh nghiệp của bạn ở Đức và khách hàng mua hàng bằng thẻ tín dụng tại Hoa Kỳ. Đây là mua hàng bằng thẻ tín dụng quốc tế vì thẻ tín dụng của khách hàng từ quốc gia hoặc vùng khác với nơi đặt doanh nghiệp của bạn.

Thẻ Châu Âu là gì?

Thẻ Châu Âu là thẻ tín dụng được phát hành và sử dụng ở các quốc gia và vùng cụ thể tại Châu Âu. Điều này nghĩa là tổ chức tài chính phát hành thẻ tín dụng có thể ở quốc gia hoặc vùng khác so với doanh nghiệp của bạn. Thẻ Châu Âu được xử lý giống như thẻ nội địa.

Ví dụ: Doanh nghiệp của bạn ở Hà Lan và khách hàng thực hiện mua hàng bằng thẻ tín dụng tại Ireland. Đây là mua hàng bằng thẻ tín dụng Châu Âu. Thẻ tín dụng của khách hàng là thẻ tín dụng Châu Âu vì nó được cấp tại quốc gia hoặc vùng Châu Âu được hỗ trợ.

Danh sách quốc gia và vùng được hỗ trợ thẻ Châu Âu là:

Danh sách quốc gia và vùng Châu Âu và mã quốc gia tương ứng
Quốc gia hoặc vùng Mã quốc gia
Andorra AD
Áo AT
Bỉ BE
Bulgaria BG
Croatia HR
Đảo Síp CY
Cộng hòa Séc CZ
Đan Mạch DK
Estonia EE
Quần đảo Faroe FO
Phần Lan FI
Pháp FR
Đức DE
Gibraltar GI
Hy Lạp GR
Greenland GL
Guernsey GG
Tòa Thánh (Thành quốc Vatican) VA
Hungary HU
Iceland IS
Ireland IE
Đảo Man IM
Israel IL
Ý IT
Jersey JE
Latvia LV
Liechtenstein LI
Lithuania LT
Luxembourg LU
Macedonia MK
Malta MT
Monaco MC
Montenegro ME
Hà Lan NL
Na-uy NO
Ba Lan PL
Bồ Đào Nha PT
Romania RO
Saint Pierre và Miquelon PM
San Marino SM
Serbia RS
Slovakia SK
Slovenia SI
Tây Ban Nha ES
Svalbard và Jan Mayen SJ
Thụy Điển SE
Thụy Sĩ CH
Thổ Nhĩ Kỳ TR
Vương quốc Anh GB

Phí Shopify Payments có bao gồm GST (thuế dịch vụ và hàng hóa) tại Úc không?

Có thể. Thuế suất GST 10% của Úc hiện tại có áp dụng đối với tất cả giao dịch xử lý qua Shopify Payments.

Phí Shopify Payments có bao gồm thuế GST (thuế hàng hóa và dịch vụ) tại Singapore không?

Có. Tại Singapore, mức thuế GST 7% hiện tại được áp dụng cho tất cả các giao dịch xử lý qua Shopify Payments.

Tôi có thể xem số tiền thuế GST đã nộp trên phí Shopify Payments ở đâu?

Bạn có thể xuất một bảng tính các giao dịch hiển thị số tiền thuế GST mà bạn đã nộp.

Phí Shopify Payments có bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với cửa hàng tại Châu Âu không?

Phí Shopify Payments không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với cửa hàng tại Châu Âu, ngoại trừ Ireland. Bạn có thể cần tính thuế GTGT theo thuế suất hiện hành tại địa phương vào tờ khai thuế GTGT.

PSD2 là gì?

Kể từ ngày 14/09/2019, Chỉ thị dịch vụ thanh toán sửa đổi, còn được gọi là PSD2, được áp dụng tại tất cả các quốc gia trong Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) và Vương Quốc Anh. Cửa hàng trực tuyến tại các quốc gia bị ảnh hưởng cần chuyển đổi trong vòng 18 tháng để tuân thủ PSD2.

PSD2 đưa ra những quy định bảo mật mới nghiêm ngặt đối với thanh toán điện tử nhằm giảm rủi ro gian lận. Bạn sẽ tuân thủ PSD2 nếu sử dụng Shopify Payments qua tính năng thanh toán tích hợp 3D Secure của chúng tôi.

Thanh toán 3D Secure là gì?

3D Secure là lớp bảo mật bổ sung đối với giao dịch trực tuyến qua thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Lớp này thêm một bước xác thực đối với các thanh toán trực tuyến bằng cách chuyển hướng người dùng tới miền của nhà phát hành thẻ, sau đó quay lại miền của cửa hàng trực tuyến để hoàn tất thanh toán. Cửa hàng trực tuyến ở các quốc gia áp dụng chỉ thị PSD2 yêu cầu tích hợp thanh toán 3D Secure để tuân thủ chỉ thị.

Nếu đang sử dụng Shopify Payments hoặc Stripe làm cổng thanh toán, bạn sẽ tự động sử dụng luồng thanh toán 3D Secure. Shopify Payments được tối ưu hóa để hạn chế tối đa việc sử dụng 3D Secure và chỉ sử dụng 3D Secure khi có yêu cầu của ngân hàng phát hành để ủy quyền thành công một giao dịch.

Nếu đang sử dụng cổng thanh toán bên thứ ba và cần có 3D Secure, bạn có thể sử dụng Cardinal làm nhà cung cấp 3D Secure.

Mua hàng và hoàn tiền

 • Tôi có thể chấp nhận thẻ ghi nợ trên Shopify Payments không?
 • Tôi có thể thu nhiều khoản thanh toán trên một đơn hàng bằng Shopify Payments không?
 • Khách hàng nói rằng họ bị tính phí cho một món hàng nhưng tôi không nhận được đơn hàng nào, vì sao?
 • Mất bao lâu để khách hàng của tôi được hoàn tiền?
 • Làm thế nào để hoàn tiền cho đơn hàng?
 • Có thể hủy khoản tiền hoàn lại không?
 • Tôi phải chờ bao lâu để gửi một khoản tiền hoàn lại?

Tôi có thể chấp nhận thẻ ghi nợ trên Shopify Payments không?

Các doanh nghiệp ở Hoa Kỳ có thể chấp nhận thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ Visa, Mastercard, American Express, JCB, Discover, Elo và Diners Club.

Các doanh nghiệp tại Úc, Hồng Kông, Ireland, Ý, New Zealand, Singapore và Tây Ban Nha có thể chấp nhận thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng Visa, Mastercard và American Express.

Các doanh nghiệp tại Vương quốc Anh có thể chấp nhận thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng Visa, Mastercard, American Express, Maestro, Discover và Diners Club.

Các doanh nghiệp tại Nhật Bản có thể chấp nhận thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng của JCB, Visa, Mastercard và American Express.

Các doanh nghiệp tại Canada có thể chấp nhận thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng Visa, Mastercard, American Express, Discover và Diners Club. Ngoài ra, các doanh nghiệp tại Canada dùng Shopify POS có thể chấp nhận thẻ ghi nợ Interac cho các giao dịch chạm thẻ tại cửa hàng có giá trị lên đến 100 CAD bằng cách sử dụng đầu đọc thẻ Tap & Chip.

Các doanh nghiệp tại Đan Mạch có thể chấp nhận thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng Visa, Mastercard, American Express, và Maestro. Nếu chấp nhận thanh toán bằng MobilePay, bạn cần bật nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác trong cài đặt Phương thức thanh toán khác của Shopify. Những doanh nghiệp này cũng có thể chấp nhận Bancontact.

Các doanh nghiệp tại Đức có thể chấp nhận thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng Visa, Mastercard, American Express và Maestro, Bancontact, cũng như các khoản thanh toán bằng SOFORT và Klarna Pay Later.

Các doanh nghiệp tại Hà Lan có thể chấp nhận thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng Visa, Mastercard, American Express và Maestro, Bancontact, cũng như các khoản thanh toán bằng iDEAL.

Các doanh nghiệp tại Bỉ có thể chấp nhận thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng Visa, Mastercard, American Express và Maestro, cũng như các khoản thanh toán bằng Bancontact và iDEAL.

Các doanh nghiệp tại Thụy Điển có thể chấp nhận thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng Visa, Mastercard, American Express và Maestro, cũng như thanh toán bằng Klarna Pay Now, Klarna Pay Later và Klarna Slice It. Những doanh nghiệp này cũng có thể chấp nhận Bancontact.

Tôi có thể thu nhiều khoản thanh toán trên một đơn hàng bằng Shopify Payments không?

Không. Bạn chỉ có thể thu một khoản thanh toán một lần đối với một đơn hàng và khoản thanh toán này không được lớn hơn số tiền được ủy quyền của đơn hàng đó. Điều này có nghĩa rằng khách hàng không thể thêm vào đơn hàng hiện có. Nếu khách hàng muốn thêm sản phẩm sau khi đặt hàng, họ cần tạo đơn hàng mới.

Khách hàng nói rằng họ bị tính phí cho một món hàng nhưng tôi không nhận được đơn hàng nào, vì sao?

Nhiều ngân hàng hiển thị phí ngay khi phát sinh giao dịch thanh toán, ngay cả khi khoản thanh toán đó không thành công. Trong hầu hết các trường hợp, những lần thanh toán không thành công sẽ xuất hiện dưới dạng khoản phí đang chờ xử lý; tuy nhiên, một số ngân hàng hiển thị những lần thanh toán này là cước phí thông thường. Bất kể trạng thái, những khoản phí này sẽ hiển thị trong một khoảng thời gian ngắn trước khi được hoàn tiền. Khoảng thời gian mà cước phí sẽ hiển thị trên tài khoản của khách hàng phụ thuộc vào ngân hàng, nhưng thường là 3-5 ngày. Nếu khoản phí hiển thị trong tài khoản của khách hàng quá 5 ngày làm việc mà không có đơn hàng, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được trợ giúp.

Mất bao lâu để khách hàng của tôi được hoàn tiền?

Khoảng 5–10 ngày làm việc. Cho dù chúng tôi gửi ngay bất kỳ khoản hoàn tiền nào bạn thực hiện đến ngân hàng của khách, ngân hàng của khách vẫn phải xử lý khoản hoàn tiền và áp dụng cho tài khoản của họ. Thời gian xử lý của các ngân hàng có thể khác nhau.

Trong thời hạn ủy quyền, khi khách hàng được hoàn tiền (một phần hoặc toàn bộ), khách hàng có thể không thấy mặt hàng trên bản sao kê hoàn tiền, vì chúng tôi điều chỉnh số tiền thu hồi thành phí khi quyết toán. Khách hàng vẫn có thể nhìn thấy khoản phí "Đang chờ xử lý" trên bản sao kê cho tới khi hết thời hạn.

Nếu bạn muốn hỗ trợ xác định trạng thái khoản hoàn tiền mà bạn đã xử lý, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ của Shopify theo số tham chiếu hoàn tiền.

Làm thế nào để hoàn tiền cho đơn hàng?

Nếu bạn đang sử dụng Shopify Payments và hoàn tiền cho khách hàng, số tiền này sẽ bị trừ vào lần quyết toán tiếp theo.

Nếu bạn đang sử dụng Shopify Payments và khoản quyết toán của bạn không đủ tiền để trả lại, sẽ có nhiều kết quả tùy thuộc vào địa điểm của bạn. Đối với cửa hàng tại:

 • Áo, Đan Mạch, Đức, (Đặc khu hành chính) Hồng Kông, Ireland, Ý, Hà Lan, Singapore, Tây Ban Nha, Thụy Điển, New Zealand, và Vương Quốc Anh, khoản bồi hoàn còn lại sẽ được khấu trừ vào đợt quyết toán tiếp theo đến khi trả hết số tiền bồi hoàn.

 • Hoa Kỳ, Canada và Úc, số dư được ghi nợ vào tài khoản ngân hàng của bạn vào ngày quyết toán.

Khoản hoàn tiền mất tối đa 10 ngày làm việc để được ghi có lại về cho khách hàng.

Nếu giao dịch quyết toán số dư âm thất bại, giao dịch sẽ thử lại trong 3 ngày làm việc. Để biết thêm thông tin về gửi khoản tiền hoàn lại bằng Shopify Payments, xem Câu hỏi thường gặp về Shopify Payments.

Nếu bạn hoàn tiền cho đơn hàng dưới dạng điểm tín dụng cửa hàng bằng cách sử dụng Shopify POS, về sau bạn có thể hoàn lại số tiền vào phương thức thanh toán ban đầu. Để biết thêm thông tin về Shopify POS, tham khảo Điểm bán hàng.

Nếu tài khoản Shopify Payments của bạn hiển thị số dư âm, bạn sẽ không thể hoàn tiền. Khoản tiền hoàn lại được liệt kê là Đang chờ xử lý đến khi bạn thực hiện đủ doanh số để có số dư dương trong tài khoản Shopify Payments, sau đó, bạn có thể hoàn tiền thành công.

Có thể hủy khoản tiền hoàn lại được không?

Không. Sao khi đã gửi một khoản tiền hoàn lại, bạn không thể hủy được.

Nếu thẻ mà bạn gửi số tiền hoàn lại vào bị hết hạn hoặc bị hủy, số tiền hoàn lại sẽ được ghi có vào thẻ mới của khách hàng. Trong trường hợp hiếm gặp là khách hàng không có thẻ mới, thông thường ngân hàng sẽ gửi tiền hoàn lại vào tài khoản ngân hàng của khách.

Tôi có thời gian bao lâu để gửi một khoản tiền hoàn lại?

Không giới hạn thời gian hoàn tiền, tuy nhiên, bạn có thể không trả lại được tiền sau 120 ngày.

Bồi hoàn và thanh toán bị từ chối

 • Tôi có thể hoàn lại tiền cho một khoản bồi hoàn không?
 • Tại sao tôi bị tính phí cho từng khoản bồi hoàn?
 • Khách hàng cho biết tranh chấp do nhầm lẫn. Có thể hủy bỏ thao tác được không?
 • Tôi có thể bổ sung thêm thông tin sau khi gửi phản hồi không?
 • Giao dịch mua của khách hàng bị từ chối. Tại sao?
 • Tôi có thể biết thêm thông tin về việc từ chối không?
 • Làm cách nào để giảm khả năng khoản phí bị từ chối?

Tôi có thể hoàn lại tiền cho khoản bồi hoàn không?

Trường hợp bồi hoàn xảy ra khi công ty thẻ tín dụng hoàn tiền một khoản phí cho chủ thẻ và bạn phải chịu khoản phí này. Không thể hoàn tiền bồi hoàn sau khi quy trình bắt đầu và ngân hàng thu tiền từ tài khoản của bạn. Nếu yêu cầu bồi hoàn chỉ là một truy vấn và khoản tiền chưa bị công ty thẻ tín dụng trừ, bạn có thể hoàn tiền nhưng chúng tôi không đề xuất phương án này. Công ty thẻ tín dụng hoàn tiền trực tiếp cho khách hàng trong trường hợp truy vấn bồi hoàn được xử lý theo hướng không có lợi cho bạn.

Tại sao tôi bị tính phí cho từng khoản bồi hoàn?

Khi có yêu cầu bồi hoàn, Shopify Payments bị ghi nợ toàn bộ tiền phí để hỗ trợ thanh toán chi phí xử lý tranh chấp. Bạn có thể gửi bằng chứng để giúp giải quyết tranh chấp vì lợi ích của bạn. Nếu tranh chấp được xử lý theo hướng có lợi cho bạn, chúng tôi sẽ trả lại cho bạn toàn bộ số tiền (bao gồm phí bồi hoàn).

Khách hàng cho biết tranh chấp do nhầm lẫn. Hành động này có thể hoàn tác được không?

Có, nhưng chỉ khách hàng thực hiện được điều nào. Nếu bạn đã trao đổi với khách hàng và họ đồng ý rút lại tranh chấp, bạn nên khuyên họ liên hệ với ngân hàng để thông báo họ muốn rút lại yêu cầu bồi hoàn. Bạn cũng nên gửi bằng chứng đến ngân hàng của khách, bao gồm tuyên bố tuyên bố cho thấy khách hàng rút lại yêu cầu bồi hoàn. Bạn có thể thêm những bằng chứng như:

 • ngày giờ thực hiện đơn hàng
 • thông tin thanh toán khách hàng sử dụng
 • địa chỉ IP và quốc gia sử dụng cho đơn hàng
 • thông tin vận chuyển và theo dõi của đơn hàng.

Tôi có thể bổ sung thêm thông tin sau khi gửi phản hồi không?

Bạn có thể gửi thêm bằng chứng cho phản hồi vào bất kỳ thời điểm nào trước hạn thanh toán khoản bồi hoàn. Hạn thanh toán kéo dài từ 7 đến 21 ngày sau khi gửi yêu cầu bồi hoàn hoặc truy vấn. Để biết thông tin về việc xem và bổ sung bằng chứng cho yêu cầu bồi hoàn, xem phần Quản lý yêu cầu bồi hoàn và truy vấn.

Giao dịch mua của khách hàng bị từ chối. Tại sao?

Có một số lý do cho việc này. Khi chúng tôi gửi yêu cầu thu tiền đến ngân hàng của khách, những ngân hàng này có hệ thống tự động quyết định xem có chấp nhận yêu cầu hay không. Những hệ thống này tính toán nhiều dấu hiệu, ví dụ thói quen chi tiêu của khách hàng, số dư tài khoản và thông tin thẻ như ngày hết hạn và CVV.

Những dấu hiệu này luôn thay đổi, vì vậy thẻ thành công trước đây có thể bị từ chối trong tương lai. Ngay cả khi tất cả thông tin thẻ đều đúng và khách hàng trước đây đã có thanh toán thành công, yêu cầu mới vẫn có thể bị từ chối do hệ thống phát hiện gian lận của ngân hàng.

Tôi có thể biết thêm thông tin về việc từ chối không?

Chúng tôi hiển thị tất cả những thông tin nhận được từ ngân hàng của khách về việc từ chối trong lịch sử đặt hàng. Hầu hết trường hợp từ chối đều chung chung, vì vậy chúng tôi không có nhiều thông tin về lý do từ chối thanh toán số tiền.

Nếu thông tin thẻ có vẻ chính xác, tốt nhất là để khách hàng liên hệ với ngân hàng của họ, hỏi thêm thông tin và đề nghị chấp nhận những yêu cầu trong tương lai.

Làm cách nào để giảm khả năng bị từ chối thu tiền?

Tính chính xác của số thẻ, ngày hết hạn và CVV là những yếu tố hàng đầu mà ngân hàng của khách sử dụng khi quyết định có chấp nhận giao dịch hay không. Các dữ liệu khác bạn thu thập như địa chỉ hoặc tên có ảnh hưởng khác nhau tùy theo thương hiệu thẻ. Ví dụ: Chỉ có American Express xem xét tên khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí