Nhận thanh toán qua Shopify Payments

Sau khi khách hàng thanh toán cho đơn hàng bằng Shopify Payments và trang thanh toán nhanh cụ thể, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng quyết toán mà bạn đã thiết lập với Shopify Payments.

Những loại tài khoản sau đây có thể chấp nhận quyết toán qua Shopify Payments:

Tại các quốc gia khác Úc, Canada, New Zealand và Hoa Kỳ, Shopify Payments sẽ có một số tiền quyết toán tối thiểu. Để biết thông tin chi tiết, xem lại mục Thời hạn thanh toán trong yêu cầu của Shopify Payments đối với quốc gia đặt cửa hàng.

Với Shopify Payments, bạn có thể nhận tiền quyết toán bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ bạn dùng để bán hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí