Nhận thanh toán qua Shopify Payments

Lưu ý: Shopify Payments chỉ dành cho cửa hàng tại một số quốc gia nhất định. Để tìm hiểu danh sách các quốc gia được hỗ trợ, hãy xem Tôi có thể sử dụng Shopify Payments không?.

Shopify Payments là cách đơn giản nhất để nhận các khoản thanh toán trực tuyến. Bạn sẽ không cần phải thiết lập tài khoản thương nhân với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba và nhập thông tin xác thực tài khoản trong Shopify. Vì Shopify Payments được tích hợp đầy đủ vào cửa hàng, bạn có thể xem các khoản thanh toán trực tiếp trên trang quản trị Shopify.

Nếu cửa hàng của bạn đã bật Shopify Payments, bạn sẽ nhận được thanh toán qua Shopify Payouts khi khách hàng thanh toán bằng Shopify Payments và phương thức thanh toán nhanh cụ thể.

Nếu khách hàng thanh toán bằng cổng thanh toán bên thứ ba, bạn sẽ không thấy thông tin thanh toán trong trang quản trị Shopify. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba có cách riêng để hiển thị các khoản thanh toán. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba để tìm hiểu cách hiển thị thông tin thanh toán. Để biết thông tin tổng quan về cách thanh toán qua Shopify, tham khảo hướng dẫn của chúng tôi về Nhận thanh toán.

Thời hạn thanh toán của Shopify Payments phụ thuộc vào quốc gia và vùng lãnh thổ
Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán Loại nhà cung cấp Phương thức thanh toán của khách hàng Phương thức nhận thanh toán
Shopify Payments Cổng thanh toán Khách hàng thanh toán bằng Shopify Payments khi thanh toán. Bạn nhận được thanh toán qua Shopify Payments.
Apple Pay Phương thức thanh toán nhanh Khách hàng thanh toán bằng Apple Pay khi thanh toán. Bạn nhận được thanh toán qua Shopify Payments.
Amazon Pay Cổng thanh toán Khách hàng thanh toán bằng Amazon Pay khi thanh toán. Bạn được Amazon thanh toán.
PayPal Cổng thanh toán Khách hàng thanh toán bằng PayPal khi thanh toán. Bạn được PayPal thanh toán.
Google Pay Phương thức thanh toán nhanh Khách hàng thanh toán bằng Google Pay khi thanh toán. Bạn nhận được thanh toán qua Shopify Payments.
Shopify Pay Phương thức thanh toán nhanh Khách hàng thanh toán bằng Shopify Pay khi thanh toán. Bạn nhận được thanh toán qua Shopify Payments.

Thời hạn thanh toán

Thời hạn thanh toán là thời gian tính từ ngày khách đặt hàng tại cửa hàng đến ngày tiền từ đơn hàng đó được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn. Ngày khách hàng đặt hàng tại cửa hàng được xác định từ thời điểm đặt hàng theo múi giờ UTC. Tiền thanh toán cho các đơn hàng được đặt hàng vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật được gộp lại và cùng gửi như một khoản thanh toán.

Nếu bạn sử dụng lịch thanh toán, thời hạn thanh toán của bạn sẽ được điều chỉnh theo lịch đã đặt.

Lưu ý: Tài khoản ngân hàng của bạn có thể chưa nhận được tiền ngay sau khi được gửi. Ngân hàng thường mất 24-72 giờ để xử lý các khoản tiền gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Độ dài của thời hạn thanh toán phụ thuộc vào quốc gia đặt cửa hàng:

Thời hạn thanh toán của Shopify Payments phụ thuộc vào quốc gia và vùng lãnh thổ
Quốc gia Thời hạn thanh toán

Úc

Hoa Kỳ

2 ngày làm việc

Áo

Canada

Đan Mạch

Đức

Ireland

Hà Lan

New Zealand

Tây Ban Nha

Vương quốc Anh

3 ngày làm việc

Hồng Kông Trung Quốc

Ý

Singapore

Thụy Điển

4 ngày làm việc

Nhật Bản

Nếu doanh nghiệp của bạn ở Nhật Bản, bạn chỉ được thanh toán vào thứ Sáu. Thời hạn thanh toán là 5 ngày cộng thêm số ngày còn lại cho đến ngày thứ Sáu gần nhất. Ví dụ: Nếu khách đặt hàng tại cửa hàng của bạn vào thứ Tư, tiền từ đơn hàng đó sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn vào thứ Sáu tuần kế tiếp, sau 8 ngày làm việc. Nếu khách đặt hàng tại cửa hàng của bạn vào Chủ nhật, tiền từ đơn hàng đó sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn vào thứ Sáu tuần kế tiếp, sau 5 ngày làm việc.

Theo dõi các khoản thanh toán và phí

Chú ý: Bạn phải hoàn tất thiết lập tài khoản Shopify Payments, bao gồm thông tin chi tiết về doanh nghiệp và thông tin về ngân hàng, trong vòng 21 ngày kể từ ngày bán món hàng đầu tiên. Nếu không thiết lập tài khoản trong vòng 21 ngày, tất cả các khoản thanh toán được tự động hoàn trả cho người mua.

Bạn có thể theo dõi số dư của các khoản thanh toán đã lên lịch và lịch thanh toán từ trang quản trị Shopify. Các khoản thanh toán được đồng bộ hóa với đơn hàng. Nhờ vậy, bạn sẽ dễ dàng thấy mình nhận được bao nhiêu tiền cho một đơn hàng lẻ.

Khi sử dụng Shopify Payments, bạn thanh toán phí thẻ nhưng không cần thanh toán phí giao dịch gói đăng ký. Cửa hàng sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba thanh toán cả phí giao dịch gói đăng ký của Shopify và phí thẻ tín dụng do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba tính phí.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Shopify Payments tại Ireland, bạn sẽ phải đóng 23% thuế GTGT (thuế giá trị gia tăng) cùng phí thẻ.

Khi sử dụng Shopify Payments, bạn có thể nhận các khoản thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ bạn bán. Để biết thêm thông tin, xem phần Bán hàng và nhận thanh toán bằng nhiều đơn vị tiền tệ.

Xem các khoản thanh toán

Lưu ý: Nếu bạn đang ở Vương quốc Anh hoặc Ireland, bạn sẽ thấy "Earthport PLC Shopify" trên bản sao kê tài khoản ngân hàng khi tiền được ghi có vào tài khoản ngân hàng của bạn, thay vì "Shopify".

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào nút View payouts (Xem các khoản thanh toán).

Trang Payouts (Khoản thanh toán) hiển thị các khoản thanh toán trước đây và tiếp theo của bạn. Nếu đã lên lịch các khoản thanh toán của mình, bạn sẽ thấy ngày dự kiến nhận thanh toán. Bạn có thể thấy số dư cho khoản thanh toán tiếp theo và bất kỳ khoản tiền giữ lại nào.

Mục All payouts (Tất cả các khoản thanh toán) liệt kê tất cả các khoản thanh toán và trạng thái hiện tại của những khoản thanh toán này:

  • Đang vận chuyển: Khoản thanh toán đang được gửi đến tài khoản ngân hàng của bạn.
  • Đã thanh toán: Khoản thanh toán đã được gửi đến ngân hàng của bạn. Điều này không có nghĩa là bạn đã có tiền trong tài khoản ngân hàng. Ngân hàng của bạn có thể vẫn cần xử lý và gửi tiền vào tài khoản của bạn.
  • Không thành công: Ngân hàng của bạn không xử lý được khoản thanh toán nên khoản tiền chưa vào tài khoản của bạn.

Xem tất cả giao dịch

Nhấp vào Giao dịch trên trang Khoản thanh toán sẽ liệt kê tất cả các giao dịch tương ứng với tất cả các khoản thanh toán của bạn.

Giao dịch có cùng trạng thái với khoản thanh toán và thêm trạng thái Đang chờ xử lý. Các giao dịch được đánh dấu là Đang chờ xử lý dành cho các giao dịch bán bạn đã thực hiện nhưng chưa được gửi đến tài khoản ngân hàng của bạn. Ngày thanh toán đối với các giao dịch chờ xử lý chỉ là ước tính.

Xem khoản thanh toán cụ thể

Có hai cách để xem thông tin chi tiết một khoản thanh toán cụ thể:

  • Trong lịch thanh toán, nhấp vào số tiền thanh toán.
  • Trong mục All payouts (Tất cả các khoản thanh toán), nhấp vào ngày thanh toán.

Sau khi nhấp vào một trong hai đường liên kết, bạn sẽ thấy trang của khoản thanh toán đã chọn. Mục Overview (Tổng quan) hiển thị tổng số tiền của các khoản thanh toán, cũng như thông tin chi tiết về cước phí, số tiền, các khoản điều chỉnh và tiền giữ lại. Mục Giao dịch hiển thị thông tin chi tiết về từng giao dịch trong khoản thanh toán.

Thay đổi mã mô tả bản sao kê thanh toán

Mã mô tả thanh toán là cách hiển thị khoản thanh toán trên bản sao kê tài khoản ngân hàng của bạn. Theo mặc định, mã mô tả sao kê thanh toán của bạn hiển thị dưới dạng Shopify. Nếu muốn thay đổi cách thức hiển thị của khoản thanh toán, bạn có thể chỉnh sửa mã mô tả trong phần cài đặt Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.

Có thể mất đến ba ngày làm việc để thấy sự thay đổi của mã mô tả sao kê thanh toán thể hiện trong tài khoản ngân hàng của bạn. Thay đổi mã mô tả chỉ thay đổi hình thức xuất hiện của các khoản thanh toán sau này, không phải các khoản thanh toán trước đây hoặc đang chờ.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Manage (Quản lý). 3. Chỉnh sửa mã mô tả dưới phần Payout statement descriptor (Mã mô tả sao kê thanh toán) trong khu vực Payout details (Thông tin chi tiết khoản thanh toán). 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Lên lịch khoản thanh toán

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp của bạn ở Nhật Bản, bạn không thể điều chỉnh lịch thanh toán. Tại Nhật Bản, các khoản thanh toán được lên lịch vào thứ Sáu.

Theo mặc định, bạn sẽ được thanh toán hàng ngày ngay khi có sẵn tiền để thanh toán. Nếu muốn nhận được thanh toán đều đặn, bạn có thể thiết lập lịch thanh toán hàng tuần hoặc hàng tháng. Khi bạn cập nhật lịch thanh toán, các khoản thanh toán đang chờ bị trì hoãn đến ngày thanh toán tiếp theo trên lịch mới. Nếu bạn chọn một ngày định kỳ cho thời điểm muốn nhận thanh toán, khoản thanh toán sẽ được lên lịch cho ngày đó nhưng ngân hàng có thể cần thêm thời gian để xử lý chuyển khoản.

Tài khoản ngân hàng của bạn có thể chưa nhận được tiền ngay sau khi được gửi. Ngân hàng thường mất 24-72 giờ để xử lý các khoản tiền gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Manage (Quản lý).
  2. Trong hộp Payout schedule (Lịch thanh toán) ở mục Payout details (Thông tin chi tiết khoản thanh toán), chọn một lịch thanh toán.
  3. Nhấp vào Save (Lưu).

Lưu ý: Nếu khoản thanh toán được lên lịch vào cuối tuần hoặc ngày lễ, tiền sẽ được trả vào ngày làm việc tiếp theo. Các khoản thanh toán được lên lịch từ ngày 29 đến ngày 31 hàng tháng sẽ được thanh toán vào ngày cuối cùng của tháng nếu tháng đó không đủ 29 đến 31 ngày.

Thanh toán thất bại

Đôi khi, thanh toán sẽ thất bại. Thông thường, nguyên nhân là xảy ra vấn đề với tài khoản ngân hàng mà bạn lưu trữ. Khi thanh toán thất bại, bạn sẽ nhận được một email. Bạn cũng nhận được thông báo trên trang chủ trong trang quản trị Shopify. Tất cả các khoản thanh toán đã lên lịch của bạn sẽ bị tạm giữ cho đến khi giải quyết được vấn đề với tài khoản ngân hàng.

Trên trang thanh toán, có một thông báo lỗi giải thích lý do khoản thanh toán thất bại và bạn có thể làm gì để giải quyết vấn đề này. Nếu khoản thanh toán thất bại do trục trặc với thông tin tài khoản ngân hàng, bạn có thể nhấp vào một liên kết để cập nhật những thông tin đó.

Nếu bạn không chắc chắn về lý do thanh toán thất bại, hãy liên hệ với ngân hàng để tìm hiểu rõ vấn đề.

Trong đa số trường hợp, sau khi vấn đề được giải quyết, bạn có thể nhấp vào Retry payout (Thử thanh toán lại) trên trang thanh toán. Nếu bạn thử thanh toán lại trước khi giải quyết xong vấn đề, thanh toán sẽ lại thất bại. Một số lỗi không hiển thị Retry payout (Thử thanh toán lại). Ví dụ: Nếu tài khoản ngân hàng của bạn bị đóng, thông báo sẽ gợi ý thêm tài khoản ngân hàng mới để giải quyết vấn đề. Sau khi giải quyết xong vấn đề, khoản thanh toán của bạn sẽ tự động thử lại.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí