Nhận thanh toán qua Shopify Payments

Shopify Payments là cách đơn giản nhất để nhận các khoản thanh toán trực tuyến. Bạn sẽ không cần phải thiết lập tài khoản thương nhân với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba và nhập thông tin xác thực tài khoản trong Shopify. Vì Shopify Payments được tích hợp đầy đủ vào cửa hàng, bạn có thể xem các khoản thanh toán trực tiếp trên trang quản trị Shopify.

Nếu cửa hàng của bạn đã kích hoạt Shopify Payments thì bạn sẽ nhận tiền thanh toán qua Shopify Payments khi khách hàng thanh toán bằng Shopify Payments và phương thức thanh toán nhanh cụ thể.

Nếu khách hàng thanh toán bằng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba thì thông tin quyết toán sẽ không hiển thị trên trang quản trị Shopify. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba có cách riêng để hiển thị các khoản quyết toán. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba để tìm hiểu cách họ hiển thị thông tin quyết toán. Để biết thông tin tổng quan về cách thanh toán qua Shopify, tham khảo hướng dẫn của chúng tôi về Nhận thanh toán.

Thời hạn thanh toán của Shopify Payments phụ thuộc vào quốc gia và vùng lãnh thổ
Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán Loại nhà cung cấp Phương thức thanh toán của khách hàng Phương thức nhận thanh toán
Shopify Payments Cổng thanh toán Sử dụng Shopify Payments Thông qua Shopify Payments
Apple Pay Thanh toán nhanh Sử dụng Apple Pay Thông qua Shopify Payments
Amazon Pay Cổng thanh toán Sử dụng Amazon Pay Bởi Amazon
Meta Pay Thanh toán nhanh Bằng Meta Pay Thông qua Shopify Payments
Google Pay Thanh toán nhanh Sử dụng Google Pay Thông qua Shopify Payments
PayPal Cổng thanh toán Sử dụng PayPal Bởi PayPal
Shop Pay Thanh toán nhanh Sử dụng Shop Pay Thông qua Shopify Payments
Shop Pay Trả góp Cổng thanh toán Sử dụng Shop Pay Từ Affirm, qua Shop Pay Trả góp

Thời hạn thanh toán

Thời hạn thanh toán là khoảng thời gian từ ngày thu hồi thanh toán từ khách hàng đến ngày khoản tiền đó được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn. Ngày và thời gian thu hồi thanh toán của khách hàng được ghi lại theo giờ UTC. Khoản tiền thanh toán được thu hồi vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật được nhóm lại và gửi đồng thời thành một khoản thanh toán.

Nếu sử dụng tài khoản Shopify Balance, bạn có thể nhận thu nhập từ Shopify Payments chỉ trong vòng một ngày làm việc. Ngày làm việc không bao gồm các ngày cuối tuần và các ngày lễ của Hoa Kỳ. Nếu bạn cũng đã kích hoạt Shop Pay Trả góp và khách hàng sử dụng Shop Pay Trả góp khi thanh toán, quá trình thanh toán có thể mất tối đa 3 ngày làm việc.

Nếu bạn sử dụng lịch thanh toán, thời hạn thanh toán của bạn sẽ được điều chỉnh theo lịch đã đặt.

Thời hạn thanh toán phụ thuộc vào quốc gia đặt cửa hàng. Để biết thông tin chi tiết, tham khảo thời hạn thanh toán đối với từng quốc gia được hỗ trợ.

Theo dõi các khoản thanh toán và phí

Bạn có thể theo dõi số dư của các khoản thanh toán đã lên lịch và lịch thanh toán từ trang quản trị Shopify. Các khoản thanh toán được đồng bộ hóa với đơn hàng. Nhờ vậy, bạn sẽ dễ dàng thấy mình nhận được bao nhiêu tiền cho một đơn hàng riêng lẻ.

Khi sử dụng Shopify Payments, bạn thanh toán phí thẻ nhưng không cần thanh toán phí giao dịch gói đăng ký. Cửa hàng sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba thanh toán cả phí giao dịch gói đăng ký của Shopify và phí thẻ tín dụng do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba tính phí.

Khi sử dụng Shopify Payments, bạn có thể nhận các khoản thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ bạn bán. Để biết thêm thông tin, xem phần bán hàng và nhận thanh toán bằng nhiều đơn vị tiền tệ.

Hoàn tiền đơn hàng

Nếu bạn đang sử dụng Shopify Payments và hoàn tiền cho khách hàng, số tiền này sẽ bị trừ vào lần quyết toán tiếp theo. Trong hầu hết mọi trường hợp, khách hàng sẽ nhận được khoản hoàn tiền trong vòng 10 ngày làm việc.

Nếu bạn đang sử dụng Shopify Payments và khoản quyết toán của bạn không đủ tiền để trả lại, sẽ có nhiều kết quả tùy thuộc vào địa điểm của bạn.

 • Tại Hoa Kỳ, Canada, Úc và New Zealand, số dư được ghi nợ vào tài khoản ngân hàng của bạn vào ngày quyết toán.

 • Tại tất cả các quốc gia còn lại, khoản hoàn tiền còn lại sẽ được khấu trừ vào khoản quyết toán tiếp theo đến khi chi trả hết số tiền đã bồi hoàn.

Nếu giao dịch quyết toán số dư âm thất bại, giao dịch sẽ thử lại trong 3 ngày làm việc. Nếu tài khoản Shopify Payments của bạn hiển thị số dư âm, bạn sẽ không thể hoàn tiền. Khoản hoàn tiền được liệt kê là Đang chờ xử lý cho đến khi bạn đạt đủ doanh số để có số dư dương trong tài khoản Shopify Payments. Sau khi tài khoản Shopify Payment của bạn có số dư dương, bạn sẽ có thể hoàn tiền thành công.

Các khoản hoàn tiền hoặc giao dịch đóng góp vào số dư âm được liệt kê trong tab Giao dịchĐang chờ xử lý. Nếu không có đủ doanh số để xóa số dư âm thì bạn có thể chuyển thủ công một số tiền trả nợ vào tài khoản. Tùy thuộc vào số dư và thời hạn khất nợ, Đội Khắc phục tổn thất của Shopify có thể liên hệ trực tiếp với chủ cửa hàng để giải quyết số dư âm và giữ tài khoản Shopify Payments của bạn trong trạng thái tốt.

Nếu không thấy đội Shopify Recovery liên hệ, bạn có thể gửi email đến recovery_operations@shopify.com để nhận liên kết thanh toán và thực hiện thanh toán bằng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc hình thức chuyển khoản.

Xem các khoản thanh toán

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào nút View payouts (Xem các khoản thanh toán).

Trang Khoản quyết toán hiển thị các khoản quyết toán trước đây và tiếp theo của bạn. Nếu bạn đã lên lịch các khoản quyết toán của mình thì ngày dự kiến nhận quyết toán sẽ được hiển thị. Bạn có thể thấy số dư cho khoản quyết toán tiếp theo và bất kỳ khoản tiền giữ lại nào.

Mục All payouts (Tất cả các khoản thanh toán) liệt kê tất cả các khoản thanh toán và trạng thái hiện tại của những khoản thanh toán này:

 • Đang vận chuyển: Khoản thanh toán đang được gửi đến tài khoản ngân hàng của bạn.
 • Đã thanh toán: Khoản thanh toán đã được gửi đến ngân hàng của bạn. Điều này không có nghĩa là bạn đã có tiền trong tài khoản ngân hàng. Ngân hàng của bạn có thể vẫn cần xử lý và gửi tiền vào tài khoản của bạn.
 • Không thành công: Ngân hàng của bạn không xử lý được khoản thanh toán nên khoản tiền chưa vào tài khoản của bạn.

Xem tất cả giao dịch

Nhấp vào Giao dịch trên trang Khoản thanh toán sẽ liệt kê tất cả các giao dịch tương ứng với tất cả các khoản thanh toán của bạn.

Giao dịch có cùng trạng thái với khoản thanh toán và thêm trạng thái Đang chờ xử lý. Các giao dịch được đánh dấu là Đang chờ xử lý dành cho các giao dịch bán bạn đã thực hiện nhưng chưa được gửi đến tài khoản ngân hàng của bạn. Ngày thanh toán đối với các giao dịch chờ xử lý chỉ là ước tính.

Xem khoản thanh toán cụ thể

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về một khoản quyết toán cụ thể bằng những cách sau:

 • Trong lịch thanh toán, nhấp vào số tiền thanh toán.
 • Trong mục All payouts (Tất cả các khoản thanh toán), nhấp vào ngày thanh toán.

Mục Tổng quan hiển thị tổng số tiền của các khoản thanh toán, cũng như chi tiết về cước phí, tiền hoàn lại, các khoản điều chỉnh và tiền giữ lại. Mục Giao dịch hiển thị thông tin chi tiết về từng giao dịch trong khoản thanh toán.

Thay đổi mã mô tả bản sao kê thanh toán

Mã mô tả thanh toán là cách hiển thị khoản thanh toán trên sao kê ngân hàng của bạn. Theo mặc định, mã mô tả sao kê thanh toán của bạn hiển thị dưới dạng Shopify. Đối với thương nhân ở hầu hết các quốc gia, bạn có thể thay đổi cách thức hiển thị của khoản thanh toán bằng cách chỉnh sửa mã mô tả trong phần cài đặt Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Thương nhân tại Pháp không thể chỉnh sửa mã mô tả sao kê thanh toán.

Có thể mất đến ba ngày làm việc để thấy sự thay đổi của mã mô tả sao kê thanh toán thể hiện trong tài khoản ngân hàng của bạn. Thay đổi mã mô tả chỉ thay đổi hình thức xuất hiện của các khoản thanh toán sau này, không phải các khoản thanh toán trước đây hoặc đang chờ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Manage (Quản lý).
 2. Trong phần Mã mô tả sao kê thanh toán tại khu vực Chi tiết thanh toán, chỉnh sửa mã mô tả.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Lên lịch khoản thanh toán

Theo mặc định, bạn sẽ được thanh toán vào mỗi ngày làm việc ngay khi có sẵn tiền để thanh toán. Nếu muốn nhận được thanh toán đều đặn, bạn có thể thiết lập lịch thanh toán hằng tuần hoặc hằng tháng. Khi bạn cập nhật lịch thanh toán, các khoản thanh toán đang chờ bị trì hoãn đến ngày thanh toán tiếp theo trên lịch mới. Nếu bạn chọn một ngày định kỳ cho thời điểm muốn nhận thanh toán, khoản thanh toán sẽ được lên lịch cho ngày đó nhưng ngân hàng có thể cần thêm thời gian để xử lý chuyển khoản.

Tài khoản ngân hàng của bạn có thể chưa nhận được tiền ngay sau khi được gửi. Ngân hàng thường mất 24-72 giờ để xử lý các khoản tiền gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Manage (Quản lý).
 2. Trong hộp Payout schedule (Lịch thanh toán) ở mục Payout details (Thông tin chi tiết khoản thanh toán), chọn một lịch thanh toán.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thanh toán thất bại

Đôi khi, thanh toán sẽ thất bại. Thông thường, nguyên nhân là xảy ra vấn đề với tài khoản ngân hàng mà bạn lưu trữ. Khi thanh toán thất bại, bạn sẽ nhận được một email. Bạn cũng nhận được thông báo trên trang chủ trong trang quản trị Shopify. Tất cả các khoản thanh toán đã lên lịch của bạn sẽ bị tạm giữ cho đến khi giải quyết được vấn đề với tài khoản ngân hàng.

Trên trang quyết toán có một thông báo lỗi giải thích lý do khoản quyết toán thất bại và việc bạn có thể làm để giải quyết vấn đề này. Nếu khoản quyết toán thất bại do trục trặc với thông tin tài khoản ngân hàng, bạn có thể nhấp vào một liên kết để cập nhật những thông tin đó.

Nếu bạn ở Hoa Kỳ thì bạn cần thiết lập xác thực hai bước để nhận tiền quyết toán. Bạn có thể tạm dừng khoản quyết toán nếu tính năng xác thực hai bước đang không hoạt động trên tài khoản Shopify.

Nếu bạn không chắc chắn về lý do thanh toán thất bại, hãy liên hệ với ngân hàng để tìm hiểu rõ vấn đề.

Trong đa số trường hợp, sau khi vấn đề được giải quyết, bạn có thể nhấp vào Retry payout (Thử thanh toán lại) trên trang thanh toán. Nếu bạn thử thanh toán lại trước khi giải quyết xong vấn đề, thanh toán sẽ lại thất bại. Một số lỗi không hiển thị Retry payout (Thử thanh toán lại). Ví dụ: Nếu tài khoản ngân hàng của bạn bị đóng, thông báo sẽ gợi ý thêm tài khoản ngân hàng mới để giải quyết vấn đề. Sau khi giải quyết xong vấn đề, khoản thanh toán của bạn sẽ tự động thử lại.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí