Yêu cầu tài khoản ngân hàng đối với Shopify Payments

Chỉ một số loại tài khoản ngân hàng nhất định mới đủ điều kiện để nhận quyết toán từ Shopify Payments.

Để đủ điều kiện, tài khoản ngân hàng phải là tài khoản thanh toán hoặc tài khoản hiện tại có thể nhận chuyển khoản và đủ điều kiện để nhận quyết toán bằng đơn vị tiền tệ mà Shopify hỗ trợ đối với quốc gia của bạn.

Tài khoản thanh toán được thiết lập để chỉ chấp nhận chuyển khoản không hoạt động với Shopify Payments. Shopify Payments không hỗ trợ tài khoản tiết kiệm, tài khoản tiền tệ linh hoạt và dịch vụ chuyển tiền giống tài khoản ngân hàng. Mặc dù được hỗ trợ tài khoản phi vật lý ngoài Shopify, bạn vẫn có thể gặp nhiều lỗi thanh toán hơn với những tài khoản này.

Để xác nhận tài khoản có thể chấp nhận hình thức chuyển khoản nêu trên đối với vùng của bạn, liên hệ với ngân hàng.

Nếu bạn thay đổi ngân hàng hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng, bạn có thể cập nhật thông tin trong phần cài đặt Shopify Payments. Tìm hiểu thêm về chỉnh sửa thông tin tài khoản ngân hàng.

Yêu cầu về tài khoản ngân hàng theo quốc gia

Tùy thuộc vào địa điểm doanh nghiệp, bạn có thể có thêm yêu cầu về tài khoản ngân hàng để sử dụng Shopify Payments. Tài khoản ngân hàng phải có hình thức chuyển khoản và đơn vị tiền tệ tương ứng được yêu cầu đối với quốc gia của bạn.

Yêu cầu về tài khoản ngân hàng theo quốc gia
Quốc gia Yêu cầu
Úc
 • Tài khoản ngân hàng bằng đồng AUD tại Úc
 • Đủ điều kiện chuyển khoản qua BECS
Áo
 • Tài khoản ngân hàng bằng đồng EUR có IBAN bắt đầu bằng những tiền tố sau: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE
 • Đủ điều kiện nhận chuyển khoản SEPA
Bỉ
 • Tài khoản ngân hàng bằng đồng EUR có IBAN bắt đầu bằng những tiền tố sau: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE
 • Đủ điều kiện nhận chuyển khoản SEPA
Canada
 • Tài khoản ngân hàng bằng đồng CAD hoặc USD
 • Đủ điều kiện chuyển khoản qua ACH
Séc
 • Tài khoản ngân hàng khớp với một trong những tiêu chí sau:
  • Tài khoản ngân hàng bằng đồng EUR có IBAN bắt đầu bằng những tiền tố sau: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE
  • Tài khoản ngân hàng bằng đồng CZK tại Cộng hòa Séc
 • Đủ điều kiện nhận chuyển khoản SEPA
Đan Mạch
 • Tài khoản ngân hàng khớp với một trong những tiêu chí sau:
  • Tài khoản ngân hàng bằng đồng EUR có IBAN bắt đầu bằng những tiền tố sau: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT
  • Tài khoản ngân hàng bằng đồng DKK tại Đan Mạch
 • Đủ điều kiện nhận chuyển khoản SEPA
Phần Lan
 • Tài khoản ngân hàng bằng đồng EUR có IBAN bắt đầu bằng những tiền tố sau: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LT, LU, NL, NO, PT, SE
 • Đủ điều kiện nhận chuyển khoản SEPA
Pháp
 • Tài khoản ngân hàng bằng đồng EUR có IBAN bắt đầu bằng những tiền tố sau: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LT, LU, NL, NO, PT, SE
 • Đủ điều kiện nhận chuyển khoản SEPA
Đức
 • Tài khoản ngân hàng bằng đồng EUR có IBAN bắt đầu bằng những tiền tố sau: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT
 • Đủ điều kiện nhận chuyển khoản SEPA
Hồng Kông
 • Tài khoản ngân hàng bằng đồng HKD tại (Đặc khu hành chính) Hồng Kông Trung Quốc
 • Đủ điều kiện chuyển khoản qua HKD
Ireland
 • Tài khoản ngân hàng bằng đồng EUR tại Cộng hòa Ireland
 • Đủ điều kiện chuyển khoản qua FPS
Ý
 • Tài khoản ngân hàng bằng đồng EUR có IBAN bắt đầu bằng những tiền tố sau: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE
 • Đủ điều kiện nhận chuyển khoản SEPA
Nhật Bản
 • Tài khoản ngân hàng bằng đồng JPY tại Nhật Bản
Hà Lan
 • Tài khoản ngân hàng bằng đồng EUR có IBAN bắt đầu bằng những tiền tố sau: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT
 • Đủ điều kiện nhận chuyển khoản SEPA
New Zealand
 • Tài khoản ngân hàng bằng đồng NZD tại New Zealand
 • Đủ điều kiện chuyển khoản qua BECS
Bồ Đào Nha
 • Tài khoản ngân hàng bằng đồng EUR có IBAN bắt đầu bằng những tiền tố sau: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE
 • Đủ điều kiện nhận chuyển khoản SEPA
Romania
 • Tài khoản ngân hàng khớp với một trong những tiêu chí sau:
  • Tài khoản ngân hàng bằng đồng EUR có IBAN bắt đầu bằng những tiền tố sau: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE, RO
  • Tài khoản ngân hàng bằng đồng RON tại Romania
 • Đủ điều kiện nhận chuyển khoản SEPA
Singapore
 • Tài khoản ngân hàng bằng đồng SGD tại Singapore
 • Đủ điều kiện nhận chuyển khoản định kỳ từ Shopify
Tây Ban Nha
 • Tài khoản ngân hàng bằng đồng EUR có IBAN bắt đầu bằng những tiền tố sau: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT
 • Đủ điều kiện nhận chuyển khoản SEPA
Thụy Điển
 • Tài khoản ngân hàng khớp với một trong những tiêu chí sau:
  • Tài khoản ngân hàng bằng đồng EUR có IBAN bắt đầu bằng những tiền tố sau: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE
  • Tài khoản ngân hàng bằng đồng SEK tại Thụy Điển
 • Đủ điều kiện nhận chuyển khoản SEPA
Thụy Sĩ
 • Tài khoản ngân hàng khớp với một trong những tiêu chí sau:
 • Tài khoản ngân hàng bằng đồng EUR có IBAN bắt đầu bằng những tiền tố sau: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE
 • Tài khoản ngân hàng bằng đồng CHF tại Thụy Sĩ
 • Đủ điều kiện nhận chuyển khoản SEPA
 • Vương quốc Anh
  • Tài khoản ngân hàng bằng đồng GBP tại Vương quốc Anh
  • Đủ điều kiện chuyển khoản qua FPS
  Hoa Kỳ
  • Tài khoản Shopify Balance
  • Lựa chọn thay thế:
   • Tài khoản ngân hàng bằng đồng USD tại Hoa Kỳ
   • Đủ điều kiện chuyển khoản qua ACH

  Để biết thêm thông tin, tham khảo danh sách yêu cầu đối với từng quốc gia được hỗ trợ.

  Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

  Dùng thử miễn phí