Thử nghiệm Shopify Payments

Để thử nghiệm thiết lập Shopify Payments, kích hoạt chế độ thử nghiệm và sử dụng thẻ tín dụng thử nghiệm để mô phỏng quy trình thanh toán.

Bạn chỉ có thể thử nghiệm Shopify Payments nếu đã chọn gói trả phí.

Chế độ thử nghiệm không được hỗ trợ cho thương nhân tại Pháp. Thay vào đó, thương nhân tại Pháp có thể đặt đơn hàng kiểm tra bằng Cổng Bogus của Shopify.

Chế độ thử nghiệm

Chế độ thử nghiệm là tính năng của Shopify Payments. Bạn có thể sử dụng tính năng này để kiểm tra cách thức khách hàng thanh toán đơn hàng và kiểm tra cách thức bạn và nhân viên xử lý những đơn hàng này. Bạn không thể sử dụng thẻ tín dụng thật để thanh toán đơn hàng khi kích hoạt chế độ thử nghiệm. Một số phương thức thanh toán địa phương, như Sofort và iDEAL, không có trên trang thanh toán khi kích hoạt chế độ thử nghiệm. Vì những lý do trên, bạn không nên kích hoạt chế độ thử nghiệm trên cửa hàng đang hoạt động.

Chế độ thử nghiệm là tính năng không dành cho mục đích kiểm tra các khoản thanh toán bằng đầu đọc thẻ Shopify POS, Shop Pay hoặc Shop Pay Trả góp.

Sau khi hoàn tất thử nghiệm Shopify Payments, hãy hủy kích hoạt chế độ thử nghiệm để khách hàng có thể thanh toán cho đơn hàng của họ bằng thẻ tín dụng thật.

Nếu không sử dụng Shopify Payments và muốn thử nghiệm quá trình thanh toán, bạn có thể đặt đơn hàng kiểm tra qua Cổng Bogus của Shopify.

Kích hoạt chế độ thử nghiệm cho Shopify Payments

Để tạo đơn hàng kiểm tra, bạn cần kích hoạt chế độ thử nghiệm dành cho Shopify Payments.

Các bước thực hiện:

Bước tiếp theo:

Bạn có thể tạo đơn hàng rồi mô phỏng giao dịch bằng cách sử dụng số thẻ tín dụng thử nghiệm. Có các số thử nghiệm để tạo giao dịch thành công, giao dịch thất bại và giao dịch bằng nhiều đơn vị tiền tệ.

Mô phỏng giao dịch thành công

Để mô phỏng giao dịch thành công, sử dụng những thông tin sau đây khi bạn được yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết thẻ tín dụng lúc thanh toán:

  • Tên trên thẻ: Nhập ít nhất hai từ.
  • Ngày hết hạn: Nhập ngày bất kỳ trong tương lai.
  • Mã bảo mật: Nhập ba chữ số bất kỳ.
  • Số thẻ: Sử dụng một số bất kỳ trong những số sau:
Mô phỏng giao dịch thành công bằng những số thẻ này
Loại thẻ Số tín dụng thử nghiệm
Visa 4242424242424242
Mastercard 5555555555554444
American Express 378282246310005
Discover 6011111111111117
Diners Club 30569309025904
JCB 3530111333300000

Mô phỏng giao dịch thất bại

Nếu muốn xem thông báo lỗi thẻ tín dụng mà khách hàng có thể thấy trong quá trình thanh toán, bạn có thể sử dụng những số thẻ tín dụng thử nghiệm này để mô phỏng nhiều giao dịch không thành công:

  • Sử dụng số thẻ tín dụng 4000000000000002 để tạo thông báo thẻ bị từ chối.
  • Sử dụng số thẻ tín dụng 4242424242424241 để tạo thông báo số thẻ không chính xác.
  • Sử dụng số thẻ tín dụng 4000000000000259 để mô phỏng giao dịch bị khiếu nại.
  • Sử dụng tháng hết hạn không hợp lệ, ví dụ: 13, để tạo thông báo tháng hết hạn không hợp lệ.
  • Sử dụng năm hết hạn trong quá khứ để tạo thông báo năm hết hạn không hợp lệ.
  • Sử dụng mã bảo mật hai chữ số để tạo thông báo mã bảo mật không hợp lệ.

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí