Tạm dừng tài khoản Shopify Payments

Sau khi thiết lập tài khoản Shopify Payments, bạn có thể nhận được lời nhắc qua tin nhắn trên trang quản trị Shopify hoặc qua email từ Shopify cho biết tài khoản Shopify Payments của bạn đã bị tạm dừng. Lời nhắc trên trang quản trị có thể bao gồm thông tin về riêng cửa hàng của bạn, hoặc có thể yêu cầu bạn liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify. Chỉ chủ sở hữu tài khoản mới có thể truy cập chi tiết tài khoản cụ thể.

Nguồn thông tin tốt nhất để giải quyết vấn đề nằm trong lời nhắc trên trang quản trị hoặc trong email được gửi đến chủ sở hữu tài khoản. Bạn phải làm theo mọi yêu cầu trong email hoặc lời nhắc trên trang quản trị để giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể. Nếu không có đủ thông tin, bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Tại sao tài khoản của tôi bị tạm dừng?

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc tài khoản bị tạm dừng và nguyên nhân khác nhau tùy từng tài khoản. Tài khoản Shopify Payments phải tuân thủ các thủ tục đánh giá tiêu chuẩn trong suốt thời gian bạn sử dụng tài khoản.

Một số nguyên nhân có thể dẫn đến việc tài khoản bị tạm dừng liên quan đến yêu cầu về thông tin, chi tiết tài khoản ngân hàng không chính xác và các vấn đề về tính đủ điều kiện của sản phẩm.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Điều khoản dịch vụ của Shopify PaymentsChính sách về cách sử dụng chấp nhận được của Shopify đối với từng quốc gia cụ thể.

Tại sao tài khoản của tôi bị tạm dừng sau khi tôi đã bắt đầu có được đơn hàng?

Về mặt pháp lý, mọi cửa hàng thiết lập tài khoản trên Shopify Payments đều phải tuân thủ quy trình đánh giá tiêu chuẩn sẽ diễn ra trong suốt thời gian bạn sử dụng tài khoản.

Sau khi hoàn tất thiết lập tài khoản Shopify Payments lần đầu tiên, bạn có thể sử dụng tài khoản này để chấp nhận thanh toán ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu các đối tác ngân hàng của Shopify yêu cầu thêm thông tin về doanh nghiệp của bạn thì tài khoản Shopify Payments của bạn sẽ bị tạm dừng cho đến khi có thể xác minh thông tin chi tiết của bạn.

Tôi là nhân viên trong tài khoản. Tôi có thể gỡ bỏ trạng thái tạm dừng không?

Không. Chỉ chủ sở hữu tài khoản mới được ủy quyền truy cập chi tiết tài khoản Shopify Payments nên chỉ chủ sở hữu tài khoản mới có thể gỡ bỏ trạng thái tạm dừng tài khoản. Nhân viên có thể bắt gặp lời nhắc chung chung trên trang quản trị hoặc email khuyến nghị họ liên hệ chủ sở hữu tài khoản.

Tôi là chủ sở hữu tài khoản nhưng không tìm được email về việc tạm dừng tài khoản

Nếu bạn không tìm thấy email trong hộp thư đến, hãy nhớ kiểm tra mục thư rác. Email được gửi đến địa chỉ email của chủ sở hữu tài khoản có trên trang quản trị Shopify. Để xác nhận email nào là địa chỉ email của chủ sở hữu tài khoản, vào mục Cài đặt > Người dùng và quyền, sau đó nhấp vào tên trong phần Chủ cửa hàng. Địa chỉ email được liệt kê bên dưới tên trên trang Hồ sơ cửa hàng.

Nếu bạn chắc chắn rằng bạn chưa nhận được email về việc tạm dừng, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để biết các bước tiếp theo.

Làm thế nào để tôi biết email từ Shopify có hợp pháp hay không?

Trước khi nhấp vào bất kỳ liên kết nào trong email hoặc cung cấp thông tin về doanh nghiệp và ngân hàng của bạn cho bất kỳ ai, hãy tìm hiểu thêm về cách bảo vệ tài khoản của bạn khỏi các hành vi tấn công giả mạo, lừa đảo qua cuộc gọi và lừa đảo qua tin nhắn.

Liệu khách hàng của tôi vẫn có thể thanh toán khi các khoản quyết toán của tôi bị treo không?

Tùy từng trường hợp. Trong hầu hết các trường hợp, khách hàng vẫn có thể thanh toán nếu các khoản quyết toán của bạn bị treo. Tuy nhiên, bạn sẽ không được quyết toán cho các đơn hàng cho đến khi khoản trạng thái treo được gỡ bỏ. Trong một số trường hợp, cửa hàng sẽ không thể chấp nhận đơn hàng mới. Để xác nhận xem chức năng thanh toán của bạn có bị ảnh hưởng hay không, xem biểu ngữ trên trang quản trị Shopify hoặc email được gửi đến chủ sở hữu tài khoản.

Làm thế nào để tôi tiếp tục nhận quyết toán?

Cách nhanh nhất để gỡ bỏ trạng thái tạm dừng tài khoản Shopify Payments và tiếp tục nhận quyết toán là cung cấp mọi thông tin được yêu cầu và phản hồi trực tiếp vào email bất kỳ từ Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí