PayPal

PayPal cho phép thanh toán thông qua thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, tín dụng tiêu dùng, hoặc số dư tài khoản PayPal.

Bạn có thể sử dụng PayPal làm nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để khách hàng thanh toán và xử lý trên cửa hàng Shopify. Tùy thuộc vào địa điểm của cửa hàng, bạn có thể sử dụng PayPal để thanh toán hóa đơn Shopify. Để biết thêm thông tin, xem Câu hỏi thường gặp về thanh toán.

Lưu ý: Tín dụng mua hàng chỉ khả dụng đối với khách hàng có tài khoản PayPal tại Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh. Không cần thiết lập thêm để cho phép khách hàng sử dụng tín dụng mua hàng.

PayPal là một trong những nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mặc định của Shopify. Ngay khi mở cửa hàng, bạn sẽ được cấp một tài khoản PayPal Express Checkout với email bạn dùng để đăng ký cửa hàng Shopify. Để có thể thu hồi thanh toán đối với những đơn hàng được thực hiện bằng PayPal, bạn cần thiết lập tài khoản PayPal.

Bạn bị thu phí giao dịch mỗi lần khách hàng mua bằng phương thức thanh toán này, trừ khi bạn cũng kích hoạt Shopify Payments. Nếu đã kích hoạt Shopify Payments, bạn sẽ không bị thu phí giao dịch đối với các đơn hàng của cửa hàng ở hầu hết các quốc gia.

Lưu ý: Bạn bị tính phí giao dịch mỗi lần khách hàng mua hàng bằng PayPal, trừ khi bạn cũng kích hoạt dịch vụ Shopify Payments. Với các cửa hàng tại Áo, Bỉ hoặc Thụy Điển, phí giao dịch chỉ được miễn trừ cho đơn hàng do Shopify Payments hoặc dịch vụ thanh toán tích hợp Klarna của Shopify Payments xử lý, vì vậy bạn sẽ bị tính phí giao dịch cho đơn hàng qua PayPal và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác. Với các cửa hàng tại Áo hoặc Bỉ, phí giao dịch áp dụng cho tất cả nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba, ngay cả khi bật Shopify Payments.

Trong mục này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí