PayPal

PayPal cho phép thanh toán thông qua thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, tín dụng tiêu dùng, hoặc số dư tài khoản PayPal. Bạn có thể sử dụng PayPal làm nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để khách hàng thanh toán và xử lý trên cửa hàng Shopify.

PayPal là một trong những nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mặc định của Shopify. Ngay khi mở cửa hàng Shopify, bạn sẽ được cấp một tài khoản PayPal Express Checkout được liên kết với địa chỉ email bạn dùng để đăng ký cửa hàng Shopify. Để có thể thu hồi thanh toán đối với những đơn hàng được thực hiện bằng PayPal, bạn cần thiết lập tài khoản PayPal.

Phí giao dịch bên thứ ba áp dụng cho tất cả cổng thanh toán bên thứ ba và thay thế (không tính PayPal và thanh toán thủ công) ngay cả khi kích hoạt Shopify Payments.

Tùy thuộc vào địa điểm của cửa hàng, bạn có thể sử dụng PayPal để thanh toán hóa đơn Shopify. Để biết thêm thông tin, xem Câu hỏi thường gặp về thanh toán.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí