PayPal

PayPal cho phép thanh toán thông qua thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, tín dụng tiêu dùng, hoặc số dư tài khoản PayPal. Bạn có thể sử dụng PayPal làm nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để khách hàng thanh toán và xử lý trên cửa hàng Shopify.

Tùy thuộc vào địa điểm của cửa hàng, bạn có thể sử dụng PayPal để thanh toán hóa đơn Shopify. Để biết thêm thông tin, xem Câu hỏi thường gặp về thanh toán.

PayPal là một trong những nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mặc định của Shopify. Ngay khi mở cửa hàng, bạn sẽ được cấp một tài khoản PayPal Express Checkout với email bạn dùng để đăng ký cửa hàng Shopify. Để có thể thu hồi thanh toán đối với những đơn hàng được thực hiện bằng PayPal, bạn cần thiết lập tài khoản PayPal.

Bạn sẽ bị thu phí giao dịch mỗi lần khách hàng mua bằng phương thức thanh toán này, trừ khi bạn cũng kích hoạt Shopify Payments. Nếu đã kích hoạt Shopify Payments, bạn sẽ không bị thu phí giao dịch đối với các đơn hàng của cửa hàng ở hầu hết các quốc gia.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí