PayPal Express

PayPal cho phép thanh toán thông qua thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, tín dụng tiêu dùng, hoặc số dư tài khoản PayPal. Bạn có thể sử dụng PayPal làm nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để khách hàng thanh toán và xử lý trên cửa hàng Shopify.

PayPal là một trong những nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mặc định của Shopify. Ngay khi mở cửa hàng Shopify, bạn sẽ được cấp một tài khoản Paypal Express Checkout. Vì PayPal cần email để tạo tài khoản Paypal Express Checkout, Shopify sẽ chia sẻ email của bạn với PayPal. Để tránh công khai email, bạn nên hoàn tất thiết lập tài khoản PayPal hoặc hủy kích hoạt PayPal trong cài đặt Thanh toán trên trang quản trị Shopify.

Phí giao dịch bên thứ ba áp dụng cho mọi cổng thanh toán bên thứ ba và cổng thanh toán thay thế ngay cả khi kích hoạt Shopify Payments. Tuy nhiên, nếu bạn đã kích hoạt Shopify Payments thì các khoản thanh toán PayPal và thanh toán thủ công sẽ không áp dụng phí giao dịch bên thứ ba.

Đối với thương nhân Plus, phí giao dịch bên thứ ba có thể được miễn trừ khi kích hoạt Shopify Payments, tùy thuộc vào địa điểm của bạn. Liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify để biết thêm thông tin.

Tùy thuộc vào địa điểm của cửa hàng, bạn có thể sử dụng PayPal để thanh toán hóa đơn Shopify. Phương thức thanh toán này không áp dụng tại Hoa Kỳ hoặc Ấn Độ. Để biết thêm thông tin, tham khảo CÂU HỎI THƯỜNG GẶP về thanh toánquản lý thông tin thanh toán.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí