Khắc phục sự cố thường gặp về PayPal Express Checkout trên Shopify

Quá trình tích hợp PayPal với cửa hàng Shopify có thể xảy ra một số lỗi thường gặp. Tìm hiểu những lỗi này và các giải quyết có thể giúp đảm bảo quy trình thanh toán trơn tru cho khách hàng.

Không thể hoàn tất quá trình kích hoạt

Để kích hoạt Paypal, quốc gia của cửa hàng phải khớp với quốc gia được chỉ định trong cài đặt tài khoản PayPal. Bạn có thể cập nhật quốc gia của cửa hàng trên trang cài đặt Chi tiết cửa hàng của trang quản trị Shopify.

Lỗi cổng: Có quá nhiều yêu cầu

Nếu bạn gặp lỗi thông báo too many requests for operation, nghĩa là bạn đã gửi quá nhiều yêu cầu đến PayPal trong khung thời gian ngắn và điều này có khả năng kích hoạt tình trạng tạm treo tài khoản của bạn trong 24 giờ. Để giải quyết lỗi này, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ của PayPal để được hỗ trợ.

Tài khoản nhà cung cấp không hợp lệ (PayFlow Pro)

Nếu gặp phải lỗi liên quan đến invalid vendor account trong quá trình thiết lập PayPal, điều này có thể cho biết thông tin xác thực còn thiếu hoặc không chính xác. Đảm bảo rằng bạn tạo thông tin xác thực Payflow cần thiết trong tài khoản PayPal và nhập chính xác vào trang Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của trang quản trị Shopify. Các trường bắt buộc bao gồm Thông tin đăng nhập của nhà cung cấp/thương nhân, Mật khẩuĐối tác.

Đã xử lý khoản thanh toán cho InvoiceID

Lỗi này thường xảy ra khi bạn liên kết cùng một tài khoản PayPal với nhiều cửa hàng Shopify, dẫn đến trùng lặp ID đơn hàng. Để giải quyết lỗi này, bạn cần sửa đổi định dạng ID đơn hàng bằng cách thêm tiền tố hoặc hậu tố để đảm bảo tính duy nhất.

Khoản thanh toán đang chờ xử lý

Nếu bạn nhận được lỗi cho biết payment is pending, nghĩa là khoản thanh toán đã được gửi đến tài khoản PayPal chưa xác minh tại thời điểm tạo đơn hàng. Bạn cần xác minh địa chỉ email của tài khoản, sau đó có thể mất đến hai ngày làm việc để gửi khoản thanh toán. Trước khi đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán, bạn nên xác nhận rằng bạn đã nhận được tiền thanh toán. Tham khảo hướng dẫn được cung cấp trên Trung tâm trợ giúp của PayPal để biết thêm thông tin về cách xác nhận địa chỉ email của bạn.

Yêu cầu về loại tài khoản PayPal

Để sử dụng PayPal tại cửa hàng, tài khoản PayPal phải là tài khoản doanh nghiệp chuyên nghiệp. Nếu có tài khoản cá nhân, bạn có thể nâng cấp lên tài khoản doanh nghiệp bằng cách làm theo hướng dẫn được cung cấp trong Trung tâm trợ giúp của PayPal.

Lỗi về quyền hoàn tiền

Nếu bạn gặp lỗi thông báo Unable to refund: You don't have permissions to make this API call thì đây có thể là do lỗi kết nối giữa PayPal và Shopify. Để giải quyết lỗi này, hãy hoàn tất các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản PayPal để cấp quyền truy cập cần thiết cho Shopify.
  2. Hủy kích hoạt và kích hoạt lại PayPal trong phần cài đặt Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để thiết lập lại kết nối.
  3. Nếu được yêu cầu, những đơn hàng nhận được trong thời gian ngừng hoạt động có thể phải hoàn tiền thủ công qua tài khoản PayPal cho đến khi khôi phục kết nối.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí