PayPal Express Checkout dành cho Ấn Độ

Tại Ấn Độ, bạn có thể thêm tùy chọn PayPal Express Checkout ở bước phương thức thanh toán trong quá trình thanh toán. PayPal tích hợp hỗ trợ những đơn mua bằng đồng đô la Mỹ (USD).

Trên trang này

Thiết lập tài khoản

Để sử dụng PayPal Express Checkout, bạn cần đăng ký tài khoản PayPal mới. Nếu không có tài khoản PayPal với địa chỉ email đã sử dụng để thiết lập cửa hàng, bạn có thể thêm địa chỉ email vào tài khoản PayPal hiện có.

Khi thiết lập tài khoản PayPal mới, bạn cần xác minh thông tin doanh nghiệp và hoàn tất quy trình Nhận biết khách hàng (KYC). Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì về việc tạo tài khoản, liên hệ Bộ phận hỗ trợ khách hàng của PayPal.

Nếu bạn muốn hoàn tiền hoặc thu hồi thanh toán thủ công bằng PayPal, bạn cần cấp quyền cho Shopify từ tài khoản PayPal.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
  2. Trong mục PayPal, chọn loại tài khoản PayPal của bạn.
  3. Nhấp vào Activate (Kích hoạt).
  4. Nhập địa chỉ email cho tài khoản PayPal, sau đó nhấp vào Next (Tiếp theo).
  5. Nhập mật khẩu cho tài khoản PayPal, sau đó nhấp vào Đăng nhập.
  6. Trên trang quyền truy cập PayPal, nhấp vào I Give Permission (Tôi cho quyền truy cập).
  7. Trên trang xác nhận PayPal, nhấp vào Go back to Shopify (Quay lại Shopify).
  8. Thực hiện một giao dịch thử để đảm bảo mọi thứ được thiết lập chính xác.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí